Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Облік податку на прибуток підприємства в системі рахунків

Облік податку на прибуток підприємства в системі рахунків
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Облік податку на прибуток підприємства в системі рахунків

Для проведення операцій щодо нарахування податку на прибуток використовуються такі рахунки:
17 "Відстрочені податкові активи";
54 "Відстрочені податкові зобов'язання";
641 "Розрахунки за податками";
79 "Фінансові результати";
98 "Податок на прибуток".
Принципово новими є рахунки 17 "Відстрочені податкові активи" тг 54 "Відстрочені податкові зобов'язання".
Рахунок 17 "Відстрочені податкові активи" призначений для обліку суми податків на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних звітних періодах внаслідок:
- тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов'язань та оцінкою цих активів або зобов'язань, які використовуються з метою оподаткування;
- перенесення податкових збитків, не використаних для зменшення податку на прибуток у звітному періоді.
За дебетом рахунку 17 відображається сума перевищення податку па прибуток, що підлягає сплаті в поточному звітному періоді, над витратами, пов'язаними з нарахуванням податку на прибуток у поточному звітному періоді.
За кредитом - зменшення відстрочених податкових активів за рахунок витрат, пов'язаних з нарахуванням податків на прибуток у поточному звітному періоді.
Сума відстроченого податкового активу визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податки на прибуток". Аналітичний облік відстрочених податкових активів ведеться за видами активів або зобов'язань, між оцінками яких для відображення в балансі та з метою оподаткування виникла різниця.
Рахунок 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" призначено для обліку суми податків на прибуток, які сплачуватимуться в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов'язань та оцінкою цих активів або зобов'язань, яка використовується з метою оподаткування.
За кредитом рахунку 54 відображається сума податку на прибуток, що
підлягає сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподаткованих тимчасових різниць.
За дебетом - зменшення відстрочених податкових зобов'язань за рахунок нарахування поточних податкових зобов'язань.
Сума відстроченого податкового зобов'язання визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податки на прибуток". Аналітичний облік відстрочених податкових зобов'язань ведеться за видами активів або зобов'язань, між оцінками яких для відображення в балансі та з метою оподаткування виникла різниця.
Отже, рахунки 17 та 54 призначені для відображення тимчасової різниці з :умі податку на прибуток, яка виникає внаслідок нетотожності суми прибутку заданими бухгалтерського обліку та прибутку, який є об'єктом оподаткування.
Рахунок 64 "Розрахунки за податками та платежами" призначено для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету.
За кредитом рахунку 64 відображаються нараховані платежі до бюджету.
За дебетом - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, писання тощо.
На субрахунку 641 "Розрахунки за податками" ведеться облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства додаток на прибуток, податок на додану вартість, інші податки).
Рахунок 98 "Податок на прибуток" призначений для обліку належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій.
За дебетом рахунку 98 відображують суму податку на прибуток, яка нарахована на фактично отриманий обсяг прибутку.
За кредитом - включення до фінансових результатів на рахунку 79.
Оскільки в Звіті про фінансові результати податки з прибутку від звичайної діяльності та надзвичайних подій показуються окремими статтями, до цього рахунку передбачені два субрахунки : 981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності" та 982 "Податки на прибуток від надзвичайних подій".
На субрахунку 981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності" ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної діяльності, що визначається від прибутку, відображеного в бухгалтерському обліку незалежно від суми прибутку для цілей оподаткування).
Сума податку на прибуток від звичайної діяльності визначається і відображається на цьому субрахунку без зменшення на суму зменшення податку на прибуток, внаслідок розрахунку податку на прибуток від алгебраїчної суми прибутку від звичайної діяльності та збитку від надзвичайних подій (згорнутий результат).
На субрахунку 982 "Податки на прибуток від надзвичайних подій" ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від надзвичайних подій.
У кінці року сальдо рахунку 98 "Податки з прибутку" списується в дебет рахунку 79 "Фінансові результати". Після цього за даними рахунку 79 визначається чистий фінансовий результат звітного періоду, який списується на рахунок 44 "Прибутки та збитки нерозподілені".


 

You have no rights to post comments