Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... База (об'єкти) оподаткування та ставки

База (об'єкти) оподаткування та ставки
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

База (об'єкти) оподаткування та ставки

Об'єкти обкладання акцизним збором регулюються ст. З Законом № 329 Так, для:
1)Виробників алкогольної продукції та спирту етилового об'єктом оподаткування є: вартість виробництва алкогольних напоїв та спирту етилового, виготовлена українськими виробниками на давальницьких умовах (з урахуванням обмежень»
2)Імпортерів алкогольної продукції та спирту етилового об'єктом оподаткування є:
а)митна вартість алкогольних напоїв та спирту етилового, ввезених на територію України, включаючи виготовлені за межами митної території Україні з давальницької сировини, реімпортовані, з урахуванням фактично сплаченні сум мита;
б)митні збори та митна вартість алкогольних напоїв та спирту етилового, що повертаються на митну територію України із зони митного контролю (магазинів без митної торгівлі), з урахуванням фактично сплачених сум мита і митних зборів;
3)Продавців, що здійснюють реалізацію алкогольних напоїв і спирту етилового:
а)обороти з реалізації (передачі), реалізованих на території України шляхом  їх продажу і обміну на іншу продукцію (товари, роботи, послуги), без оплатної передачі, з частковою їх оплатою, а також на умовах комісії, консигнації;
б)обороти з використання алкогольних напоїв та спирту етилового для власного споживання і промислової переробки.
Розглянувши операції, які є об'єктом оподаткування, необхідно визначити, які операції не підлягають оподаткуванню АЗ.
Не підлягають обкладанню акцизним збором:
1)Митна вартість завезених, або конфіскованих на території України алкогольних напоїв та спирту етилового, стосовно яких не визначено власника, а також таких, що перейшли до держави за правом спадкування.
1 Митна вартість алкогольних напоїв та спирту етилового, які перевозяться через територію України транзитом;
3) Митна вартість імпортованої, або обороти від реалізації (передачі) української сировини, що ввозиться або використовується для виробництва підакцизних товарів;
4) Митна вартість алкогольних напоїв, що ввозяться (пересилаються) фізичними особами на територію України в межах норм, визначених законодавством України для безмитного ввезення цих видів товарів (тобто не більше 1 л. горілчаних виробів та 2 л. вина);
5)Митна вартість зразків алкогольних напоїв та спирту етилового, завезених на територію України з метою показу або демонстрації, якщо вони залишаються власністю іноземних юридичних осіб і їх використання на території України не має комерційного характеру (тобто без подальшого продажу або перепродажу після демонстрації або виставки);
6) Вартість алкогольних напоїв та спирту етилового, експортованих за межі митної території України за іноземну валюту, за умови надходження валюти на валютний рахунок підприємства та документального підтвердження такої експортної операції.
Крім того не сплачується акцизний збір:
1) При одержанні спирту етилового неденатурованого СПД, що є підприємствами первинного виробництва, для виготовлення виноградних виноматеріалів або сусла за умови їх реалізації підприємствами вторинного виробництва.
2)У випадку подання „акцизного" податкового векселя (в даному випадку акцизний збір сплачується, але не одразу, а поступово протягом 90 календарних днів).
Ставки акцизного збору на алкогольні напої та спирт етиловий визначено в Законі № 178.
Розрахунок акцизного збору
Об'єктом оподаткування акцизним збором для виробників алкоголю с І оподатковуваний оборот з реалізації виробленого в Україні алкоголю, який обчислюється виходячи з їх вартості за цінами, встановленими з урахуванням акцизного збору без ПДВ, що використовується для складання розрахунку акцизного збору і відповідно до Положення №111, який подається щомісячні» не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним. А для розрахунку сумі акцизного збору, до сплати в процесі виробництва алкоголю приймається обсяг | реалізації, цих виробів.
Якщо платник акцизного збору одночасно виробляє та реалізовує алкоголь, що виготовляються як без використання спирту (наприклад, вина ординарні сухі), так і з використанням отриманого спирту (наприклад, горілка; для цілей оподаткування акцизним збором згідно з вимогами Положення №11! такий платник повинен подавати до податкового органу за місцем своєї реєстрації розрахунки акцизного збору окремо за формами № 1 (для продукції, виготовляється з використанням спирту) та № 3 (для продукції, що виготовляє без використання спирту).
Обчислюють українські виробники акцизний збір на алкоголь в твердих ставках у гривнях з одиниці реалізованих (переданих, ввезених в України товарів (продукції) виходячи з обсягів реалізації цих виробів. Обчислення акцизного збору можна подати у вигляді формули:

А=С*О
А -С -О -
Де А - сума АЗ;
С - ставка АЗ;
О - обсяг реалізації товару, що визначається у фізичних одиницях виміру,
в нашому випадку, - літрах.
Імпорт алкогольної продукції та спирту етилового
Загальні умови. Перед тим, як перейти до розгляду даного виду надходження алкогольної продукції визначимо, хто такі імпортери:
Імпортери - суб'єкти підприємницької діяльності, включаючи підприємства з іноземними інвестиціями, незалежно від дати їх реєстрації та громадяни, що займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, які ввозять алкогольні напої на митну територію України як для власних, так і для виробничих потреб з метою продажу або реалізації на Змовах комісії та реекспорту.
Ввезення на митну територію України готової алкогольної продукції з метою реалізації на території України.
Для ввезення алкогольних напої на митну територію України імпортерам початку необхідно зареєструватися у ДПІ як імпортери з одержанням посвідчення за типовою формою (див. додаток до Положення № 849).
1.    Після реєстрації як імпортерів алкогольних напоїв, з метою одержання марок акцизного збору імпортерам потрібно подати до податкової адміністрації заступні документи: , Заяву-розрахунок на придбання марок акцизного збору;
2.    Оригінал і копію зовнішньоекономічного контракту, на виконання якого проводитиметься імпорт алкоголю в Україну (на ньому робиться позначка ДШ про реалізацію певної кількості марок акцизного збору);
3.    Ліцензії на право здійснення оптової та роздрібної торгівлі ВІДПОВІДНОЇ: продукцією, а також імпортних операцій;
Платіжні документи, що засвідчують внесення плати за марки та сплати акцизного збору. Марки Акцизного збору.
Строки одержання марок акцизного збору за кожним контрактом імпортери визначають за погодженням із ДПА залежно від обсягів імпортованих товарів. На оригіналі зовнішньоекономічного контракту ДПА робиться відмітка про кількість виданих марок.
При ввезенні алкогольних напоїв на територію України в контракті ДШ. робиться відмітка про кількість завезених товарів, що маркуються. При цьому. якщо товар ввозиться декількома партіями, відмітка робиться про кожну партію Продаж марок акцизного збору для ввезення наступної партії виробів здійснюється лише після подання ДПА копії ввізної вантажно-митної декларації про ввезенні попередньої партії товарів і копії платіжних документів про сплату акцизного збору в повному обсязі. Ввіз товару партіями здійснюється здебільшого і випадках, коли контракти підписані на багатомільйонні суми, а також, коли алкогольні товари поставляються декількома партіями за відповідною специфікацією (горілка, шампанське і т.д.). В такому випадку імпортер повинен придбати марки акцизного збору на кожну партію окремо, хоча дозволяється купувати одразу на декілька партій (дві - три).
Придбані марки акцизного збору передаються імпортерами іноземнім виробникам для маркування алкогольних напоїв у процесі їх виробництва.
Якщо при ввезенні імпортером партії готової продукції залишилися невикористані акцизні марки, то ДПА буде здійснювати подальший продаж (за одним контрактом) акцизних марок з урахуванням кількості невикористаних під час виробництва марок акцизного збору, яка повинна визначатися як різниця між кількістю проданих марок і використаних (за даними ВМД, а також актів про пошкодження марок акцизного збору).
У разі пошкодження (зіпсування) частини акцизних марок під час їж наклеювання виробником (підприємством-нерезидентом) імпортер (він же покупець марок акцизного збору) має подати документ, який підтверджує факт такого пошкодження (здебільшого це акт про списання пошкоджених марок Зазначений документ має бути нотаріально засвідчений за місцем видачі, легалізований належним чином у консульських установах, які представляють інтереси
України, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше, і супроводжуватися перекладом на українську мову, який засвідчується печаткою офіційного перекладача.
Митне оформлення марок акцизного збору
Оскільки імпортери придбані марки акцизного збору повинні передавати іноземним виробникам для маркування алкогольних напоїв у процесі їх виробництва, то зрозуміло, що такі марки підлягають митному оформленню. Підставою для митного оформлення марок акцизного збору є заява - розрахунок на придбання марок акцизного збору з відміткою ДПІ про сплату акцизного збору і копіями зовнішньоекономічного договору з відміткою ДПІ про видачу марок імпортеру.
Пропуск марок через митний кордон України здійснюється за умови виконання таких вимог:
1. Декларування марок у режимі тимчасового вивезення під зобов'язання про зворотне ввезення у термін, що не перевищує 1 рік;
2. Внесення у встановленому порядку митних зборів. Декларування здійснюється шляхом оформлення ВМД із зазначенням
ввідомостей про марки акцизного збору, що вивозяться за межі митної території України. При цьому на марки акцизного збору ВМД складається незалежно від їх фактичної вартості.
Імпортери мають право ввозити на територію України імпортні алкогольні напої лише через митниці, що повинно бути безпосередньо обумовлено з ДПІ під час придбання марок акцизного збору.
Сплата акцизного збору
Як відомо, акцизний збір на алкогольні напої обраховується у твердих фіксованих) сумах. Отже, базою обкладання акцизного збору (основою для нарахування) відповідно до Наказу № 33 є вага, об'єм, кількість або інший натуральний показник, визначений у фізичних одиницях виміру. Так, якщо ставку акцизного збору на алкогольні напої встановлено у грошовому еквіваленті, то суму акцизного збору, яка повинна сплачуватися до бюджету, можна обчислити за формулою:
Са = НА,    (2.11)
де   Са    -  сума акцизного збору;
Н     -  кількість товару у фізичних одиницях виміру; А      -  ставка акцизного збору.
Розглянемо приклад нарахування акцизного збору.


 

You have no rights to post comments