Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Комунальний податок

Комунальний податок
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Комунальний податок

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" від 20.05.1993 р. № 56-91 визначено комунальний податок, який стягується з юридичних осіб, крім бюджетних організацій, планово-дотаційних і сільськогосподарських підприємств. Граничний розмір податку не повинен перевищувати 10% неоподатковуваного податком мінімуму доходів громадян на місяць за кожного середньоспискового працівника.
Для розрахунку комунального податку необхідно визначити показник чисельності штатних працівників облікового складу. Порядок розрахунку середньоспискової чисельності працюючих визначається Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату України від 07.07.1995 р. № 171.
В обліковий склад включаються всі працівники, що прийняті на постійну, сезонну, а також тимчасову роботу терміном на один день і більше, із дня зарахування їх на роботу.
Для розрахунку комунального податку в середньоспискову чисельність включаються працівники, що фактично з'явилися на роботу; прийняті на робот;» з іспитовим терміном; працівники, що знаходяться у відрядженні; прийняті ні роботу на неповний робочий день; працівники, що за трудовою угодою працюють вдома; працівники, що працюють відповідно до договорів за межами підприємства, якщо вони одержують заробітну плату за місцем основної роботи: направлені на роботи, що виконуються вахтовим методом; працівники, ш; виконують роботи за договорами громадсько-правового характеру, якщо розрахунки за виконану роботу виробляються безпосередньо самих підприємством і за умови, що ці працівники не включаються в списки інших підприємств; працівники, прийняті для заміщення працівників, відсутніх за відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами, через хворобу, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку, установленого чинним законодавством України.
У середньоспискову чисельність включаються також працівники, що тимчасово не працюють з наступних причин:
-    через хворобу;
-    у зв'язку з виконанням державних і громадських зобов'язань;
-    з тимчасового залучення до сільськогосподарських та інших робіт;

-    працівники, відряджені на інші підприємства відповідно до спеціального рішення уряду;
-    інші причини відповідно до діючого законодавства.
Не включаються в середньоспискову чисельність штатних працівників; облікового складу студенти і учні навчальних закладів, що проходять виробник
практику, студенти навчальних закладів, що працюють на підприємстві в складі студентських загонів; прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств, що оформлені за сумісництвом на тому самому підприємстві.
При цьому варто мати на увазі, що в середньоспискову чисельність працюючих, крім перерахованих вище, не включаються також наступні працівники:
-    що знаходяться у відпустках з вагітності і родів або в додатковій відпустці з нагляду за дитиною до досягнення нею відповідного віку, передбаченого чинним законодавством України:
-    прийняті для виконання разових спеціальних робіт;
-    притягнуті до роботи на підприємство за спеціальними договорами з .державними організаціями, що враховані в обліковій чисельності працівників В місцем їх основної роботи;
-    подали заяву про звільнення і припинення роботи по закінченню терміну попередження або які припинили роботу без попередження адміністрації;

-    учні, направлені підприємствами на навчання з відривом від виробництва в спеціальні навчальні заклади, що одержують тільки стипендію В рахунок коштів цих підприємств;
-    особи, що навчаються за рахунок коштів, передбачених у зведених кошторисах будівництва, для роботи на підприємствах, що будуть вводитися в дію;
-    випускники, що знаходяться у відпустці після закінчення навчальних закладів, що одержали допомогу за час відпустки від підприємства, куди вони направлені на роботу;
- громадяни інших держав, що працюють за договорами на підприємствах, включаючи спільні, розташовані на території України, незалежно від форм господарювання, якщо вони відповідно до законодавства України : одержують прибуток.
Середньоспискова чисельність працівників за звітний місяць розраховується шляхом підсумовування чисельності працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, включаючи святкові (неробочі) і вихідні дні, та розподілом отриманої суми на число календарних днів звітного періоду.
Середньоспискова чисельність працівників за період з початку року розраховується підсумовуванням середньоспискової чисельності працівників за всі місяці роботи підприємства, що пройшли за період з початку року до звітного місяця включно, та розподілом отриманої суми на кількість місяців за період з початку року.
Сума комунального податку включається до складу валових витрат, а у бухгалтерському обліку відображається у витратах на виробництво (обертання).
З 01.01.2000 р. введена ставка зборів, що не повинна перевищувати 10% річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з розміру неоподатковуваного податком мінімуму прибутку громадян.
Варто пам'ятати, що пільги надаються:
-    сільськогосподарським підприємствам;
-    бюджетним організаціям і закладам;
-    планово-дотаційним підприємствам, що одержують дотацію з бюджет* Не являються платниками комунального податку благодійні організації.
що існують лише на членські внески і благодійні пожертвування та інші юридичні особи, яким відповідно до діючого законодавства надані пільги і комунального податку.
Звільняються від сплати комунального податку:
-    громадські організації і підприємства, на яких кількість ветеранів війні складає не менш 60% від середньоспискової чисельності;
-    громадські організації і підприємства сліпих у частині фонду оплат? праці, нарахованого на кількість працюючих інвалідів по зору І і II груп;
-    громадські організації, у яких відсутні штатні працівники і фонд оплаті праці не створюється.
Усі пільги, надані з комунального податку, відображаються у звітній форм № 1 -ПП "Звіт про суми отриманих пільг щодо оподаткування в розрізі окремій; видів податків і пільг за кожним видом податку".
В бухгалтерському обліку нараховані суми комунального податку відображаються бухгалтерськими проводками: дебет рахунків 23 "Основне виробництво", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" і кредит рахунка 64 "Розрахунки з бюджетом" з відповідним субрахунком.


 

You have no rights to post comments