Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Страхові виплати і порядок їх нарахуванні

Страхові виплати і порядок їх нарахуванні
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Страхові виплати і порядок їх нарахуванні

При настанні страхового випадку застрахованим особам здійснюються страхові виплати. До страхових випадків відносяться нещасний випадок, профзахворювання, смерть потерпілого від нещасного випадку чи профзахворюванні.
Під нещасним випадком варто розуміти "обмежений в часі чи події матовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що відбулися в процесі виконання їм трудових обов'язків, внаслідок яких причинена шкода здоров'ю чи наступила смерть".
Порядок розслідування нещасних випадків залежить від наступних факторів:
-    чи відбувся випадок з однією фізичною особою чи був груповим;
-    чи привів випадок до летального результату.
Якщо нещасний випадок відбувся з однією фізичною особою, то необхідно, щоб:
1.    Працівник, що виявив нещасний випадок, чи його свідок, а також при невеликій травмі - сам потерпілий терміново повідомили керівника робіт;
2.    Керівник робіт організовував медичну допомогу потерпілому і сформував про це робочий орган виконавчої дирекції Фонду;
3.    Лікувально-профілактична установа протягом доби повідомила:

-    підприємство, на якому працює потерпілий;
-    відповідний робочий орган виконавчої дирекції Фонду;
-    відповідну установу санітарно-епідеміологічної служби - у випадку виявлення гострого профзахворювання (отруєння).
Якщо безпосередній керівник чи роботодавець потерпілого не були вчасно сповіщені, незалежно від терміну, коли стався нещасний випадок, розслідують його після одержання заяви від потерпілого чи особи, що представляє його інтереси.
При розслідуванні:
а)    до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку керівник зобов'язаний зберегти обстановку на робочому місці і устаткування у стані, до був на момент події;
б)    роботодавець організує комісію, яку очолює начальник (фахівець) служби охорони праці. Членами її можуть бути начальник підрозділу, представник профорганізації, членом якої є потерпілий. Керівник робіт, безпосередньо відповідальний за охорону праці на робочому місці, де стався нещасний випадок, до складу комісії не включаються.
Комісія протягом трьох днів зобов'язана: обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків, одержати по можливості пояснення потерпілого, установити обставини і причини і далі скласти в двох екземплярах акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5, скласти акт за формою Н-1 у шести екземплярах і передати на затвердження власнику підприємства чи уповноваженій ним особі (керівнику), що затверджує його протягом доби.
Акт за формою Н-1 необхідно відіслати:
-    потерпілому чи особі, що представляє його інтереси, разом з актом розслідування (ф.Н-5);
-    керівнику цеху чи іншого структурного підрозділу, де стався нещасний випадок, для вживання заходів щодо запобігання подібних випадків;
-    відповідному органу виконавчої дирекції Фонду разом з копією акта розслідування (ф.Н-5);
-    державному інспектору;
-    профспілкової організації, членом якої є потерпілий;
-    керівнику служби охорони праці підприємства.
Далі особа, що постраждала, повинна пройти обстеження в МСЗК Нещасний випадок реєструють у Журналі реєстрації потерпілих від нещасних випадків. По закінченню періоду тимчасової непрацездатності роботодавець складає повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2.
МСЭК має право установити ступінь втрати працездатності дощ призначення страхових виплат.
МСЭК направляє висновок у Фонд (верхню його частину; корінець залишається в потерпілого).
Потерпілий повинен надати наступні документи:
-    акт розслідування нещасного випадку за формою Н-1;.
-    заява за установленою формою;
-    довідку про заробітну плату;
-    копію трудової книжки, завірену роботодавцем чи нотаріусом. Фонд зобов'язаний прийняти рішення щодо призначення страхових
виплат у 10-денний термін із дня подачі заяви. Лікарняний, оплачується в розмірі 100% середнього заробітку (оподатковуваного доходу), а перші п'ять днів тимчасової непрацездатності оплачує власник чи уповноважений ним орган за рахунок коштів підприємства.
Фонд після надання йому необхідних документів зобов'язаний:
1.    Виплатити одноразову допомогу з розрахунку середньомісячною заробітку за кожний відсоток втрати потерпілим професійної працездатності, але не вище чотирьохкратного розміру граничної суми заробітної плати (доходу і. з якого стягуються внески у Фонд.
2.    Виплачувати щомісячну грошову компенсацію, що відповідає частині втраченого заробітку потерпілого у випадку часткової чи повної втрати працездатності. Сума щомісячної страхової виплати не повинна перевищувати середньомісячного заробітку потерпілого до нанесення шкоди його здоров'ю. Виплату щомісячної компенсації Фонд робить у дні встановлені Правлінням Фонду чи рішенням суду;
3.    Виплачувати пенсію з інвалідності;
4.    Виплачувати пенсію дитині у випадку нанесення шкоди матері внаслідок травмування на виробництві чи довгочасного захворювання жінок під час її вагітності. Такій дитині до 16 років або до закінчення навчання, але не більш ніж до досягнення 23 років, Фонд надає щомісячну допомогу. Після досягнення зазначеними особами 16 років Фонд зобов'язаний робити їм виплати в розмірі середньомісячного заробітку, що склався на території області (міста), у якій він проживає, але не менше середньомісячного заробітку.
Перерахунок розміру страхових виплат здійснюється у випадку підвищення розміру мінімальної заробітної плати тощо.
Щодо професійних захворювань, до яких відносяться "... захворювання, що виникли внаслідок професійної діяльності застрахованої особи й обумовлені винятково чи переважно впливом шкідливих речовин і визначених видів робіт і інших факторів, зв'язаних з роботою", порядок розслідування трохи відрізняється від порядку розслідування при нещасному випадку. Перелік професійних захворювань затверджений відповідною Постановою Кабінету Міністрів України. Якщо хронічне профзахворювання чи отруєння виявлені вперше, то їх необхідно розслідувати. Спираючи на висновок МСЗК фонд призначає одноразові і щомісячні виплати та інші послуги для відновлення здоров'я потерпілого.
На страхові виплати при нещасному випадку на виробництві не нараховують і з цієї суми не утримують внески до Фонду страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, до Фонду страхування від нещасливих випадків на виробництві, до Фонду страхування на випадок безробіття, а також збір до Пенсійного фонду.
Вони не включаються в сукупний оподатковуваний дохід громадян у період, за який здійснюється оподаткування, тому не обкладаються податком з доходів фізичних осіб.


 

You have no rights to post comments