Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Застрахована особа має право на одержання матеріального забезпечення на випадок безробіття і на надання соціальних послуг.
Виникає таке право за умови виникнення страхового випадку, тобто події, через які застраховані особи з незалежних від них обставин утратили заробітну плату чи інші, передбачені законодавством України, доходи. Для цього зони реєструються в якості безробітних чи частково безробітних, виявляють бажання мати роботу, готові і здатні її виконувати.
Страхуванню на випадок безробіття підлягають особи, що працюють на умовах трудового договору (контракту), включаючи альтернативну (невоєнну) службу, а також працюючі неповний робочий день чи неповний робочий тиждень, і на інших підставах, передбачених законодавством про працю.
Варто звернути увагу на те, що на матеріальне забезпечення на випадок безробіття і соціальні послуги мають право як застраховані особи, так і незастраховані - військовослужбовці, особи, що вперше шукають роботу та інші, у випадку їх реєстрації у встановленому порядку в якості безробітних.
Соціальне страхування з безробіття передбачає матеріальне забезпечення:
-    допомогу з безробіття, у тому числі одноразову виплату для організації безробітним підприємницької діяльності;
-    допомогу при частковому безробіттю (вимушеному тимчасовому скороченню нормальної або встановленої законодавством тривалості робочого часу, перерв в отриманні заробітку або скороченню його розміру у зв'язку з тимчасовим припиненням виробництва без припинення трудових відносин з причин економічного, технологічного, структурного характеру);
-    матеріальну допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;
-    матеріальну допомогу з безробіття, одноразову матеріальну допомогу безробітному і непрацездатним особам, що знаходяться на його утриманні;
-    допомогу щодо працевлаштування, у тому числі надання роботодавцю дотації на створення робочих місць;
-    допомогу на поховання у випадку смерті безробітного або особи, знаходиться на його утриманні.
Управління страхуванням на випадок безробіття здійснюється Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України випадок безробіття.
Встановлені наступні розміри внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття:
-    для роботодавців - 1,6 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно з нормативно правовими актами, та підлягають обкладанню податком з доходів громадян
-    для найманих працівників - 0,5 відсотка суми оплати праці. що включає основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян;
-    на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці, роботодавці підприємств організацій товариств УТОГ і УТОС звільняються від сплати внесків ви на оплату праці найманих працівників-інвалідів.
Страхові внески на соціальне страхування на випадок безробіття платники сплачують одночасно з одержанням коштів в установах банк} виплату заробітної плати і зараховуються на рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Кошти Фонду не включаються до складу Державного бюджету України.
Облік розрахунків щодо внесків на соціальне страхування на випал безробіття підприємства (платники внесків) ведуть на рахунку                          653 " страхуванням на випадок безробіття". На суму нарахованих внесків у бухгалтерському обліку роблять запис за кредитом рахунка 653 "За страхуванні на випадок безробіття" і дебетом рахунків:
-23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" та ін. (на суму внесків, визначених до основа»" і додаткової заробітної плати, нарахованої працівникам);
-    661 „Розрахунки за заробітною платою" (на суму внесків, утримане
із заробітку працівників).
Перерахування страхових внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття відображається платниками збору за дебетом рахунка
653 "За страхуванням на випадок безробіття" в кореспонденції з кредитом рахунка 31 "Рахунки в банках".
Працівникам, трудовий договір яких було розірвано за ініціативою власника у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, які зареєстровані в службі зайнятості населення, допомога з безробіття призначається з 8-го дня після реєстрації, а виплата допомоги виплачується з наступного дня після закінчення 3-місячного строку збереження середньої заробітної плати за останнім місцем роботи в процентах до середньої заробітної плати (доходу) залежно від страхового стажу: до 2 років - 50%, від 2 до 6 років - 55% від 6 до 10 років - 60%, більше 10 років -100% середнього заробітку.
Допомога виплачуватиметься залежно від тривалості безробіття в процентах до відповідного розміру: перші 90 календарних днів -100%, протягом наступних 90 календарних днів - 80%; у подальшому - 70%. Загальна тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років.
Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до набуття права на пенсію) тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 720 календарних днів.
Допомога з безробіття не може перевищувати середню заробітку плату, яка склалася в галузі економіки відповідної галузі за минулий місяць, і бути нижче прожиткового мінімуму, встановленого законом.
Фондом може надаватися дотація роботодавцям на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних за направленням державної служби зайнятості в розрахунку на рік.


 

You have no rights to post comments