Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... орядок призначення допомоги з вагітності і пологів

орядок призначення допомоги з вагітності і пологів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Порядок призначення допомоги з вагітності і пологів

Порядок призначення допомоги з вагітності і пологів регламентується Положенням про порядок призначення і виплати допомоги сім'ям а дітьми, затвердженим відповідним наказом Мінпраці, Міносвіти і Мінфіну України. Відповідно до цього Положення право на допомогу з вагітності ї пологів мають жінки:
-    які працюють на підприємствах, в установах, організаціях незалежна від форм власності - у розмірі 100% заробітку;
-    звільнені у зв'язку з ліквідацією підприємства розмірі 100% заробітні;; який вони мали за останнім місцем роботи;
-    зареєстровані у державній службі зайнятості з безробіття не менше місяців - у розмірі 1 б грн. 60 коп.;
-військовослужбовці - у розмірі 100% грошового натурального забезпечення;
-    які навчаються з відривом від виробництва - у розмірі місячне стипендій.
Допомога з непрацездатності по вагітності і пологах видається сумарно ш період 126 календарних днів. У разі ускладнення пологів або народження двох і більше дітей - на 140 календарних днів. Працюючим жінкам, які належать до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (1—4-ї категорій), листок непрацездатності видається на 180 календарних днів.
Якщо відпустка з вагітності і пологів настає у період відпустки без збереження заробітної плати, наданої жінці у зв'язку з доглядом за дитиною до досягнення нею віку шести років, листок непрацездатності підлягає оплаті; а гри догляді за дитиною до трьох років - жінкам надається на їх вибір допомога : вагітності і пологах або з догляду за дитиною.
Допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується застрахованим особам Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.
Перші п'ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації за основним місцем роботи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачується застрахованим інвалідам, які працюють на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС, Фондом соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або встановлення МСЕК інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.
Деякі особливості є в порядку нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності особам, які забезпечують себе роботою самостійно. До такої категорії належать члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок, громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на особистій власності, а також адвокати, їх помічники, приватні нотаріуси. Нарахування допомоги зазначеним особам регламентується Порядком визначення розміру допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та у зв'язку з вагітністю і пологами особам, доход яких повністю може бути визначений тільки за результатами роботи за рік, затвердженим відповідною постановою Кабінету Міністрів України.
Відповідно до вказаного Порядку виплати коштів з Фонду соціального страхування ця категорія осіб одержує за умови їх реєстрації в територіальному органі Фонду і сплати ними добровільних страхових внесків. Загальні трудовий стаж визначається за часом сплати внесків на обов'язкове соціальне страхування. Допомога з тимчасової непрацездатності визначається виходячи з середнього доходу. Середній доход, який враховується при призначень допомоги особам, які мають постійний доход, визначається виходячи з доход за 12 місяців, що передують місяцю звернення за допомогою. Якщо страхові збори сплачувались менше 12 місяців, то в розрахунок приймається доход виходячи з фактичного часу сплати внесків. Особам, доход яких може буз визначений тільки за підсумками роботи за рік, для визначення допомоги тимчасової непрацездатності береться доход за попередній рік.
Середньоденний доход визначається діленням сукупного доходу на кількість календарних днів в періоді, що береться до розрахунку. При цьому дні тимчасової непрацездатності і відпустка з вагітності і пологів не включаються до кількості календарних днів, на які ділиться сукупний доход. Розмір допомоги визначається множенням середньоденного доходу на кількість календарна днів тимчасової непрацездатності (з урахуванням відсотків, величина яких залежить від стажу роботи). Загальна сума допомоги з тимчасово ї непрацездатності не повинна перевищувати 10-кратної суми сплачена?: страхових внесків на день непрацездатності.
Суми допомоги з тимчасової непрацездатності включаються дм сукупного оподатковуваного доходу і підлягають оподаткуванню прибутковим податком з громадян.


 

You have no rights to post comments