Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Допомога з тимчасової непрацездатності

Допомога з тимчасової непрацездатності
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Допомога з тимчасової непрацездатності

Допомога з тимчасової непрацездатності згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про визначення розміру допомоги по тимчасової непрацездатності" нараховується виходячи з загального трудового стажу: до 5 років - 60%, від 5 до 8 років - 80% і більше 8 років - 100% заробітку (доходу). У розмірі 100% середнього заробітку незалежно від стажу робот? нараховується допомога:
-    працівникам, у яких тимчасова непрацездатність настала внаслідок трудового каліцтва або профзахворювання;
-    працівникам, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до с років (учнів - до 18 років);
-    ветеранам війни і особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
-    працівникам, віднесеним до 1 - 4-ї категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
-    одному із батьків або особі, що їх замінює і доглядає за хворою дитиною віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, включаючи санаторно-курортне лікування, та потребує нагляду батьків згідно з висновком лікарської консультаційної комісії медичного закладу, в якому дитина лікується чи перебуває на диспансерному обліку;
-    дружинам (чоловікам) військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби;
- працівникам із числа колишніх дітей-сиріт та дітей, позбавлених банківського піклування;
-    з вагітності і пологів;
-    донорам, які протягом року безоплатно здавали кров або її компоненти в підсумковій кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам (така пільга діє протягом року після здавання крові або її компонентів).
Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності визначається виходячи з середнього заробітку за останні шість календарних місяців, що передували місяцю призначення допомоги. Якщо у цих місяцях працівник не працював і не мав заробітку, то беруть заробіток ще за шість попередніх місяців. Якщо у них місяцях не було заробітку, то допомога обчислюється виходячи з тарифної ставки чи посадового окладу, встановленого працівникові в трудовому договорі.
При роботі працівника за звичайним графіком (тобто 8-годинний робочий день) визначають, як правило, середньоденний заробіток. Якщо графік роботи має свої особливості (наприклад, змінний, вахтовий, добовий, неповний робочий день тощо), то розраховують середнього динний заробіток. Середньоденний (середньогодинний) заробіток визначають діленням суми заробітку за останні два календарних місяці на кількість робочих днів (годин) ; цьому періоді. Загальна сума допомоги визначається множенням середньоденного (середньогодинного) заробітку на кількість днів (годин) непрацездатності.
При цьому для розрахунку середньої заробітної плати приймаються тільки суми, з яких були здійснені утримання та нарахування до соціального страхування.
При визначенні загального трудового стажу працівника керуються Правилами визначення загального трудового стажу для призначення працівником допомоги з тимчасової непрацездатності, затвердженим! постановою Кабінету Міністрів України. Цими Правилами загальний трудовий стаж визначено як стаж роботи, протягом якого працівник підлягав обов'язковому соціальному страхуванню (незалежно від характеру роботи І тривалості перерв). Крім того, до загального трудового стажу зараховується час служби в передбачених законодавством військових формуваннях; час відпусток з вагітності і пологів, доглядом за дитиною; час навчання ї перепідготовки новим професіям; участь в оплачуваних громадських робота? і період одержання допомоги (у тому числі і матеріальної) з безробіття та деякі інші виплати, передбачені Правилами.
Не зараховуються до загального трудового стажу при призначена працівникові допомоги з тимчасової непрацездатності:
-    час участі в страйках, визнаних в судовому порядку незаконними;
-    час очного навчання у вищих навчальних закладах, аспірантур: докторантурі, ординатурі (проте враховується час навчання в професійно-технічних закладах);
-    час роботи засуджених в колонії-поселенні і відбуття виправних роби без позбавлення волі за місцем роботи (якщо інше не передбачено законом).
Визначається трудовий стаж на підставі записів у трудовій книжні Виняток зроблено для випадків виробничого травматизму і профзахворювання, для осіб, які постраждали під час ліквідації аварії на ЧАЕС і віднесених до 1 –ї і 2-ї категорій, а також при призначенні допомоги з вагітності і пологів.
Особам, що є учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, за І бажанням сума допомоги може бути нарахована виходячи з середнього фактичного заробітку, який вони одержували під час ліквідації наслідків аварі.


 

You have no rights to post comments