Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Зняття з обліку платника страхових внесків

Зняття з обліку платника страхових внесків
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зняття з обліку платника страхових внесків

У разі прийняття в установленому законодавством порядку рішенні про скасування державної реєстрації платника у зв'язку з його ліквідацією на підставі заяви(рішення) власника(власників) або уповноваженого ним(ними: органу чи рішення господарського суду платник зобов'язаний у 10-денний термін з дня прийняття відповідного рішення про ліквідацію подати до органу Пенсійного фонду вищевказані документи та заяву про зняття з обліку із зазначенням його правонаступника (якщо він визначений).
Отримавши зазначені документи, орган Пенсійного фонду у 10-деннш": термін проводить документальну перевірку правильності обчислення та сплаті? страхових внесків. На основі акта перевірки платник розраховується з органом Пенсійного фонду.
У разі встановлення заборгованості платника, державна реєстрація якої: скасовується, орган Пенсійного фонду складає у трьох примірниках довідку про борг за платежами до Пенсійного фонду, один з яких надсилає ліквідаційній комісії, другий - правонаступнику, якщо він є, та органу державної податкової] служби - за внесками на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
Якщо підприємство, яке ліквідовується, має заборгованість з виплати заробітної плати, нарахованої за період до 1 січня 2004 року, відповідно до чого строк внесення нарахованого збору ще не настав, то ліквідаційна комісія включає належну суму сплати коштів до ліквідаційного балансу підприємства і оформляє: це надходження актом. В акті зазначаються правонаступник підприємства (якщо він визначений), сума належних платежів і дата їх внесення, яка не може бути пізнішою від дати, установленої підприємству для її виплати до ліквідації.
Копії актів, підписаних ліквідаційною комісією і правонаступником (якщо він визначений), подаються до відповідного органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації підприємства, що підлягає ліквідації, і правонаступника.
Якщо належна сума платежів, що мають вноситися підприємством, яке ліквідовується, перевищує суму, зазначену в акті, то правонаступник зобов'язаний внести повністю всю належну суму і одночасно внести відповідні зміни до балансу, одержаного від ліквідаційної комісії.
Орган Пенсійного фонду закриває справу платника після остаточного погашення ним недоїмки зі сплати страхових внесків та інших платежів до бюджету Пенсійного фонду. Реєстраційний номер ліквідованого платника страхових внесків надалі не використовується, його платежі враховуються в базі даних до кінця поточного року.
Зняття з обліку платника фіксується у журналі обліку платників. Справа такого платника здається до архіву органу Пенсійного фонду після закінчення звітного року.


 

You have no rights to post comments