Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Застраховані особи

Застраховані особи
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Застраховані особи

Громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств та організації в об'єднаннях громадян, у фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та інших осіб (включаючи юридичних та фізичних осіб - суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткуванні (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок) на умовах трудового договору (контракту) або працюють на ІНШЕ умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи на зазначена підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорам.» цивільно-правового характеру.
Члени колективних та орендних підприємств, сільськогосподарська кооперативів та фермерських господарств, у тому числі тих, які обрані особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податей фіксований сільськогосподарський податок).
Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдинйі податок, фіксований сільськогосподарський податок) та члени сімей фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.
Особи, які забезпечують себе роботою самостійно, - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною і отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності.
Громадяни України, які працюють у розташованих за межами Україні дипломатичних представництвах, консульських установах України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств та організації (у тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства Україні (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України).
Громадяни України та особи без громадянства, які працюють і іноземних дипломатичних представництвах та консульських установи іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділи: іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України).
Особи, обрані на виборні посади до органів державної влади, органа місцевого самоврядування, об'єднань громадян, профспілок, політичній партій, які отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на виборній посаді.
Працівники воєнізованих формувань, особи начальницького і рядового складу фельд'єгерської служби спеціально уповноваженого центральної! органу виконавчої влади з питань зв'язку та інформатизації, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рнувальної служби, створеної відповідно до законодавства на постійній основі.
Особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу.
Особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленням підприємств, установ, організацій (без збереження заробітної плати та з отриманням стипендії відповідно до законодавства).
Особи, які отримують допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.
Особи, які досягай 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, з моменту укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.


 

You have no rights to post comments