Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Обов'язкове державне пенсійне страхування

Обов'язкове державне пенсійне страхування
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Обов'язкове державне пенсійне страхування

Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів.
Перший рівень - солідарна система загальнообов'язкового державної: пенсійного страхування (далі - солідарна система), що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених цим Законом.
Другий рівень - накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - накопичувальна система пенсійного врахування), що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядок, передбачених законом.
Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення, що візується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань 1 формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення.
Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов'язкового державного пенсійного врахування.
Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення.
Для окремих категорій громадян законом України не можуть встановлюватися умови, норми і порядок їх пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов'язкового державного пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов'язкового державного пенсійного страхування і недержавного пенсійного забезпечення.
Громадяни України можуть бути учасниками та отримати пенсійні виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійного забезпечення в Україні. Обов'язковість участі або обмеження щодо участі громадян у відповідних рівнях системи пенсійного забезпечення в Україні та отримання пенсійних виплат встановлюється законами з питань пенсійного забезпечення.
Питання участі іноземців і осіб без громадянства в системі забезпечення в Україні та участі громадян України в іноземних пенсійних системах регулюється відповідно цим Законом, іншими законами з питань пенсійного забезпечення та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Суб'єктами солідарної системи є:
-    Застраховані особи, а в окремих випадках, визначених Законом, - члени їх сімей та інші особи;
-    Страхувальники;
-    Пенсійний фонд;
- Уповноважений банк;
-    Підприємства, установи, організації (далі - організації), що здійснюють виплату і доставку пенсій.
Суб'єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення є:
-    особи, від імені та на користь яких здійснюється накопичення та інвестування коштів;
-    підприємства, установи, організації та фізичні особи, що здійснюють перерахування внесків до системи накопичувального пенсійного забезпечення.
-    накопичувальний фонд;
-    недержавні пенсійні фонди;
-    юридичні особи, які здійснюють адміністративне управлінню накопичувальним фондом і недержавними пенсійними фондами та управлінню їх пенсійними актами;
- зберігач;
-    страхові організації.
Інші суб'єкти системи накопичувального пенсійного забезпеченню можуть бути визначені законами України.
Законодавство про пенсійне забезпечення базується на Конституції України, складається з Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення, міжнародних договорів з пенсійного забезпечення, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до законів про пенсійне забезпечення, що регулюють відносини у сфері пенсійного забезпечення Україні.


 

You have no rights to post comments