Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Складання Розрахункової відомості страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Складання Розрахункової відомості страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Складання Розрахункової відомості страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Юридичні і фізичні особи, як суб'єкти підприємницької діяльності і інші фізичні особи, які використовують найману працю відповідно до Закону України «Про соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» проводять нарахування страхових внесків.
База для нарахування страхових внесків наведена в табл. 77.
Страхові внески нараховуються в рамках граничної суми заробітної плати (доходу), що є розрахунковою величиною при обчисленні страхових виплат і складає з 01.01.2007 року — 7875 грн.
Якщо страхувальник здійснює свою діяльність за кількома галузями економіки чи видами робіт, він підлягає віднесенню до тієї/того з них, котра/котрий має найбільшу питому вагу в обсязі реалізованої продукції.
Розрахункову відомість про нарахування, перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Розрахункова відомість) складають та подають її у двох примірниках платники страхових внесків (крім тих, що сплачують внески на добровільних засадах) щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, а річну до 25 січня звітного року (додаток Ш).
Фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників Розрахункову відомість починаючи з 1 липня 2002 року подають в строки як і юридичні особи.
На початку слід заповнити заголовну частину Розрахункової відомості за даними Довідки статистики та інших документів по реєстрації підприємства. Якщо підприємству встановлено декілька страхових тарифів (відповідно до ст. З Закону «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинило втрату працездатності» від 22.02.01. № 2272-11), то вказують кожний, розділяючи їх знаком «:».
Розрахункова відомість включає шість розділів:
•    загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески;
•    розрахунок страхових внесків до Фонду;
•    середньооблікова кількість персоналу в еквіваленті повної зайнятості;
•    фонд оплати праці;
•    сума заборгованості з виплат заробітної плати на кінець звітного періоду;
•    витрати по коштах Фонду з початку року. Нормативним та інформаційним забезпеченням при складанні
Розрахункової відомості є: Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинило втрату працездатності» від 22.02.01. № 2272-11. Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинило втрату працездатності» від 22.02.01. №2272-11, Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (в редакції від 10.07.2006 р. № 28) облікові регістри по рахунках 66.1, 66,3, 65.6, 31.1.
У першому розділі платники внесків відображають суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників за звітний період, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» та підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян. Зазначені витрати включають фонд оплати праці по працівникам, які перебувають у трудових відносинах з платником згідно зі статтями 3, 21 КЗпП на підставі трудового договору. При цьому якщо заробіток працівника більший ніж максимальний розмір заробітку, що підлягає обкладенню соціальними внесками, встановлений законодавством, витрати враховують у розмірі 7875 грн., тобто в сумі, на яку нараховують внески до Фонду страхування від нещасних випадків. Зверніть увагу: витрати на виконання робіт (послуг), згідно з договорами цивільно-правового характеру, не враховуються.
Методичні рекомендації щодо заповнення розрахункової відомості затверджено Наказом № 579 від 29.07.2005 р. «Про забезпечення підготовки звітності робочих органів Виконавчої дирекції Фонду про нарахування страхових внесків та витрачання коштів фонду».
У шапці її форми зазначається розмір страхового тарифу, вказаний у відповідному повідомленні Фонду.


 

You have no rights to post comments