Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Звітність до Фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття

Звітність до Фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Звітність до Фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття

Нормативним та інформаційним забезпеченням є:
•    Закон України «Про загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-111, зі змінами;
•    Інструкція про порядок обчислення та сплати внесків на загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 р. №339;
•    Закон України «Про Державний бюджет України на 2007рік» від 19.12.2006р. № 489-У;
•    Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 15.03.2007 р. № 749-У;
•    Закон України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001 р. № 2213-111 зі змінами.
Від сплати страхових внесків звільняються:
•    Роботодавці підприємств та громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці, у частині витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів.
•    Роботодавці підприємств та організацій товариств УТОГ і УТОС звільняються від сплати внесків.
•    Застраховані особи на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичним висновком.
Не є платниками страхових внесків особи, які не підлягають страхуванню на випадок безробіття:
•    Працюючі пенсіонери й особи, у яких відповідно до законодавства України виникло право на пенсію.
•    Іноземці й особи без громадянства, що тимчасово працюють за наймом в Україні.
Страхові внески нараховуюся на фактичні виплати (доходи), які не перевищують максимальну величину фактичних витрат страхувальника на оплату праці найманих працівників і доходу фізичних осіб, з яких стягуються внески до Фонду з 01.01.2007 року — 7875 грн. При складанні Відомості використовують облікові регістри по рахунках 65.3; 66.1; 31.1.
Протягом 20 днів по закінченні кварталу платники страхових внесків на випадок безробіття зобов'язані відзвітувати перед контролюючим органом — Фондом загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття до центрів зайнятості за місцем реєстрації. Форма відомості складається з 4 розділів. З 1 січня 2007 року розділ І доповнено спеціальною таблицею, у якій зазначаються суми виплат працівникам — інвалідам (які не досягай пенсійного віку), оподатковуваних страховими внесками. При цьому слід мати на увазі, що ці суми мають бути відображені також у складі загальної суми виплат, що відображаються в основній таблиці першого розділу.
Розділ II доповнено рядками 23 та 24, в яких відображається несплачені штрафні (фінансові) санкції та пеня. Додатково ці суми враховуються в рядку 21 «Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платниками...».
Розділ III доповнено двома рядками, в яких зазначається середньо облікова чисельність працюючих інвалідів (які не досягли пенсійного віку) та пенсіонерів.
Розділ IV потрібно заповнювати інформацією про заборгованість по заробітній платі в розрізі звітних періодів.
Платники внесків заповнюють Розрахунок після того, як впишуть в його заголовну частину: код за ЄДРПОУ, код галузі, в якій вони працюють (за ЗКГНГ), реєстраційний номер платника страхових внесків, номер поточного рахунка і назву банку, а також повну назву (згідно з установчими документами), адресу і телефон. Далі зазначають період, за який складають Відомість (додаток Ч).
В першому розділі Відомості заповнюють дані про те, що є базою нарахування (утримання) внесків на випадок безробіття. Це суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на оплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати і підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян. При цьому на одного найманого працівника розмір бази обмежений з 01.01.2007 року — 7875 грн. Також не слід забувати, що відповідно до статті 5 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-111 страхуванню на випадок безробіття не підлягають:
•    працюючі пенсіонери й особи, у яких відповідно до законодавства України виникло право на пенсію;
•    іноземці й особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Відповідно, із заробітку названих осіб внески на випадок безробіття не утримують і, зрозуміло, у графах, де показують розмір бази для застрахованих осіб, суми їх зарплати не зазначають. Нараховувати ж внески на заробітну плату таких працівників необхідно, тому при визначенні бази для роботодавців ці суми враховують.
Розрахунок страхових внесків (розділ 2) починають заповнювати з рядка 1 «Заборгованість на початок року за платниками», або рядка 13 «Заборгованість на початок року за фондом». Відповідно у згаданих рядках показують заборгованість на початок року роботодавця перед Фондом (страхові внески, пені та штрафи, що підлягають сплаті) та Фонду перед роботодавцем (переплата за страховими внесками).
Рядки «На початок періоду» граф «Нараховано» і «Перераховано» 2-го розділу в першому кварталі прокреслюють. Ці рядки будуть заповнювати в другому, третьому і четвертому кварталах наростаючим підсумком з початку року, причому окремо вписують суми нарахованих і утриманих внесків. Далі в графу «Нараховано» вписують суми нарахованих і утриманих, а в графу «Перераховано» — суми перерахованих у звітному кварталі внесків з розбивкою за місяцями. Зазначені суми додають, відповідно до сум нарахованих і перерахованих на початок періоду внесків. Отриманий результат показують у графах «Сума всього» рядків 2 і 10. Правильність нарахування та утримання внесків можна перевірити шляхом множення Фонду оплати праці, зазначеного у першому розділі, на діючі ставки, про які сказано вище.
Рядок 3 «Донараховано при прийнятті звітності» пропускаємо — про нього подбають спеціалісти Фонду під час камеральної перевірки при прийнятті Відомості у випадку помилкового розрахунку суми страхових внесків.
А ось рядок 4 «Нараховано за актами за звітний період, усього» заповнюють, якщо під час перевірки в звітному кварталі на підприємстві було проведено донарахування сум страхових внесків, пені, штрафу (сума рядків 5—8).
У рядках 9 «Списано заборгованості» і 10 «Списано пені» показують, відповідно, суми списаних заборгованості та пені. Таке списання проводять центри зайнятості разом із податковими органами на підставі Порядку проведення органами державної служби зайнятості списання і розстрочення на випадок безробіття, затвердженого постановою Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 22.05.2001 р. № 38, який розроблено на підставі статті 18 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-111 та інших нормативних документів.
Всього до сплати визначаємо за підсумком рядків 1, 2, 3, 4 і вирахуванням суми рядків 9 і 10.
Суми донарахованих страхових внесків, пені та штрафів, які підприємство сплатило у звітному періоді згідно з актами перевірок відображаємо по рядку 15, а, відповідно, всього обліковано і сплачено страхових внесків та інших виплат по рядку 20. Для визначення цієї суми потрібно просумувати рядки 13, 14, 15 і мінус 19.
Ви, звичайно, помітили, що ми пропустили рядок 12 «Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом». Зроблено це було навмисно: оскільки, щоб заповнити цей рядок і рядок 21 «Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платниками», необхідно знати значення рядків 11 і 20. Який же із рядків заповнювати? Відповідь проста: рядок 12 — якщо сума в рядку 20 буде більше суми рядка 11, і рядок 21 — якщо сума рядка 11 більше суми рядка 20. Для того щоб вписати суму у відповідний рядок 12 або 21, потрібно від більшої суми (рядка 11 або 20) відняти меншу (відповідно, рядка 20 або 11). Причому до рядка 21 входять: «недоїмка за платником», «сума страхових внесків, строк сплати яких не настав» і «реструктуризована заборгованість». Необхідно відзначити, що до рядка «Реструктуризована заборгованість» розділу 2 вписують суму раніше реструктуризовано'! та розстроченої заборгованості якщо, звичайно, така заборгованість є на підприємстві.
У третьому розділі фіксують середньооблікову чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості (осіб).
Сума заборгованості і виплат заробітної плати за минулі роки відображається в 4 розділі Відомості. Ця сума дорівнює рядку 21 розділу 2. Заповнюють його аналогічно до попереднього розділу, заносячи суму нарахованих та утриманих страхових внесків, яку залишилося сплатити підприємству на кінець звітного кварталу чи року.
Підписують Відомість керівник і головний бухгалтер підприємства, їх підписи завіряються печаткою підприємства. Крім того, зазначається дата складання Відомості, а спеціалістом Фонду вказується дата про прийняття Відомості.


 

You have no rights to post comments