Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Звітність до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2007 рік

Звітність до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2007 рік
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Звітність до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2007 рік

Нарахування, облік та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, визначено Порядком подання та обліку звітів по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням від 4.03.2004 р. № 21. Останні зміни внесені і затверджені наказом Виконавчої дирекції Фонду від 02.02.2007 р. № 22-ОС.
Він розроблений відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. №2240-111, ст. 84. Закону України «Про державний бюджет України на 2004 рік» від 27.11.2003 р. № 1344 та окремих положень Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами від 21.12.2000 р. № 2181-И. Відповідно до Порядку...(від 4.03.2004 р. № 21 зі змінами та доповненнями) у форму звітності внесені зміни і доповненнями і надається у встановленому правлінням Фонду порядку у тому числі за І квартал 2004 року (додаток Ц).
База для нарахування страхових внесків наведена в табл. 74.
На підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці, роботодавці сплачують внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності окремо — за ставкою 0,7 % суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів та 2,9 % (у 2007 році— 1,5 %) суми фактичних витрат на оплату праці інших працівників.
На підприємствах та в організаціях товариств УТОГ І УТОС роботодавці сплачують внески за ставкою 0,5 % суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників.
Страхові внески нараховуються на фактичні виплати (доходи), що не перевищують максимальну величину фактичних витрат страхувальника на оплату праці найманих працівників і доходу фізичних осіб, з яких стягуються внески до Фонду з 01.01.2007 року — 7875 грн.
Страхувальники-роботодавці сплачують до Фонду різницю між нарахованими для роботодавців і найманих працівників страховими внесками й витратами, пов'язаними з наданням матеріального забезпечення і соціальних послуг застрахованим суб'єктам.
Перерахування коштів на рахунки Фонду страхувальниками-роботодавцями здійснюється з одержанням коштів на оплату праці в установах банків.
У разі виплати заробітної плати за першу половину або іншу частину місяця нараховані страхові внески повинні бути перераховані до Фонду не пізніше дня, встановленого для виплати заробітної плати за другу половину місяця.
У випадку нестачі коштів на рахунку платника на виплату заробітної плати і сплати страхових внесків у повному обсязі видача коштів на оплату праці й перерахування страхових внесків до Фонду проводяться в пропорційних сумах.
Особами, застрахованими на добровільних засадах, перерахування страхових внесків здійснюється щомісяця не пізніше 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому був отриманий доход.
Звіт складають включені до Єдиного реєстру страхувальників Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності підприємства, установи, організації, інші суб'єкти господарської діяльності, які відповідно до чинного законодавства повинні здійснювати відрахування на обов'язкове державне соціальне страхування до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також добровільно застраховані особи.
Звіт по коштах Фонду складається за формою Ф4-ФССзТВП, затвердженою розпорядженням правління Фонду від 4.03.2004 р. №21 в редакції Виконавчої дирекції Фонду від 02.02.2007 р. № 22-ОС.
У випадку коли за рахунок бюджету Фонду у звітному кварталі страхувальник одержував, видавав, повертав або має залишок путівок на санаторно-курортне лікування (та путівок до дитячих оздоровчих закладів), він зобов'язаний додатково скласти Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування (та путівки до дитячих оздоровчих закладів) за формою Ф 14. Звіт по коштах Фонду в таких випадках складається із форми Ф4-ФССзТВП та форми ФІ 4, що також затверджена розпорядженням правління Фонду від 4.03.2004 р. № 21 зі змінами та доповненнями.
Звіт про путівки до дитячих оздоровчих закладів по формі Ф14 складається в разі прийняття рішення правлінням Фонду про централізоване придбання таких путівок органами Фонду, тобто запровадження механізму розподілу путівок до дитячих оздоровчих закладів аналогічного розподілу путівок на санаторно-курортне лікування.
Звіт складається в двох примірниках, один з яких подається до органу реєстрації, другий, після перевірки спеціалістами Фонду, про що робиться відповідна відмітка, залишається в бухгалтерії страхувальника. Звіт страхувальника— юридичної особи, страхувальника — відокремленого підрозділу юридичної особи подається за підписами керівника та головного бухгалтера (за його відсутності — іншої особи, відповідальної за ведення обліку) і завіряється печаткою страхувальника.
Звіт складається поквартально і одночасно наростаючим підсумком із початку року. Тому форма містить терміни «звітний квартал» та «звітний період», під яким мається на увазі період із початку року.
Термін подання звіту встановлено Постановою ФСС з ТВП № 21 від 4.03.2004 р. (в редакції наказу Виконавчої дирекції Фонду від 02.02.2007 р. № 22). Він подається до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Якщо граничний термін подання звіту припадає на святковий або вихідний день, то цей термін переноситься на перший робочий день, який настає за таким святковим або вихідним днем.
Звіт складається із заголовної частини, шести розділів та, за необхідності, додатка — ФІ4.
У заголовній частині Звіту зазначаються: назва підприємства, організації, установи (прізвище та ініціали фізичної особи — страхувальника), місцезнаходження, телефон, ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ для підприємств та код ДРФО — для фізичних осіб), реєстраційний код страхувальника, банківські реквізити основного рахунку страхувальника.
Реєстраційний код страхувальника— це дванадцяти розрядний персональний номер страхувальника, який надається йому при реєстрації в органах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. В тому числі — перші п'ять цифр — це код органу Фонду, а решта сім — безпосередньо страхувальника. В звіті достатньо вказувати значущі цифри семизначної частини коду. Наприклад: реєстраційний номер страхувальника 220120000375. У звіті достатньо вказати Реєстр. № 375, тобто три останні цифри номеру.
У розділі 1 наводяться дані про чисельність працюючих, які заповнюються згідно з Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих в народному господарстві України, затвердженої   наказом   Міністерства   статистики   України   від 28.02.2005 р.  № 276. Як найбільш прийнятний, у звітній формі використовується показник «Середньооблікова кількість всього персоналу в еквіваленті повної зайнятості» за період з початку року. Закруглення розрахованих показників здійснюється до цілих чисел (без десяткових знаків). Цей показник уведено з 01.01.2006 р.


 

You have no rights to post comments