Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Податок з реклами

Податок з реклами
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Податок з реклами

Реклама — це спеціальна інформація про осіб або товари, яка розповсюджується в будь-якій формі та будь-якими способами і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару. Під рекламними засобами слід розуміти засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача в будь-якій формі та в будь-якій спосіб (ст. 1 Закону України «Про рекламу» від 11.07.03 р. № 1121-IV).
Платниками податку з реклами є юридичні особи та громадяни (ст. 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. № 56-93, далі – Декрет). Проте Декрет не конкретизує, хто саме — виробник реклами чи замовник. Платника податку з реклами як виду місцевого податку визначають органи місцевої влади у прийнятому положенні щодо сплати відповідного податку.
Платниками зазначеного податку є: підприємства та організації незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості, включаючи підприємства з іноземними інвестиціями; громадяни України, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і зареєстровані в установленому законодавством порядку як підприємці, які рекламують свою продукцію; філії та інші аналогічні підрозділи підприємств та організацій, що мають окремий баланс і розрахунковий рахунок, іноземні юридичні особи». Традиційно платником вважають рекламодавця, а відповідальним за перерахування податку до бюджету — виробника реклами чи особу, що розміщує її.
Оскільки податок з реклами є місцевим податком та збором, то механізм утримання та порядок його сплати встановлюють сільські, селищні, міські ради в рамках граничних розмірів ставок (відповідно до Закону України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р. № 1251-ХІІ).
Щоб дізнатися, введено цей податок на території населеного пункту чи ні, розмір ставки, порядок сплати цього податку рекомендується звернутися до відповідного органу місцевого самоврядування,
Об'єкт обкладення податком з реклами — це вартість послуг за встановлення та розміщення реклами. Податок сплачують за всіма видами об'яв та оголошень, які передають інформацію з комерційною метою за допомогою засобів масової інформації (преси, телебачення, афіш, плакатів, рекламних щитів, інших технічних засобів, майна та одягу; на вулицях, магістралях, будинках, транспорті та в інших місцях) (ст. 11 Декрету).
ПДВ не включають до об'єкта обкладення податком з реклами. Податок з реклами розраховують виходячи із встановленої ставки та вартості рекламних послуг, визначених з фактичних витрат в діючих цінах та тарифах без нарахування ПДВ. У свою чергу, податок з реклами не включають до бази обкладення ПДВ (ст. 4 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р.№ 168/ 97-ВР).
Проте згідно з Декретом місцеві органи самоврядування можуть не тільки знижувати граничні ставки податку, а й вводити пільги для окремих категорій платників, наприклад:
•    реклами благодійних заходів;
•    інформаційних вивісок, які розміщуються в приміщеннях, що використовуються для реалізації товарів, включаючи вітрини;
•    оголошень та повідомлень про зміни місцезнаходження підприємства, номерів телефонів тощо;
•    оголошень органів державної влади;
•    попереджувальних табличок про обмеження виконання робіт.
Граничний розмір податку з реклами не повинен перевищувати 0,1 % вартості за розміщення одноразової реклами та 0,5 % за розміщення реклами на тривалий час.
Одноразова реклама — це разове подання певного оголошення чи об'яви у пресі, на телебаченні тощо. Якщо ж підприємство оплачує одночасно декілька подач або ж замовляє її розміщення на плакатах, щитах та за допомогою інших технічних засобів на вулицях, будинках, транспорті тощо, то вона підпадає під визначення «розміщення реклами на тривалий час».
Податок з реклами сплачують під час оплати послуг з установки та розміщення реклами. Згідно зі статтями 18, 19 Декрету органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати податку з реклами. Найчастіше встановлюють щомісячну сплату податку і щоквартальне подання звітності. Наприклад, зазначено, що податок сплачують щомісяця до 15-го числа наступного місяця, а розрахунок подають щоквартально до 10-го числа місяця, який настає за звітним кварталом. В цьому випадку базовий податковий (звітний) період для податку дорівнює календарному кварталу. Тому податковий розрахунок податку з реклами відповідно до абз. «б» пп. 4.1.4 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-111 (далі — Закон № 2181) треба подавати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. При цьому платник сплачує авансові внески у терміни, встановлені рішеннями органів місцевого самоврядування (як правило, у більшості регіонів України терміни сплати авансових платежів установлені до 15-го числа наступного місяця). Отже, сума податку в повному обсязі, обчислена відповідно до розрахунку за звітний квартал (з урахуванням фактично сплачених авансових внесків за місяці цього кварталу), повинна бути внесена платником протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного терміну, передбаченого пп. 4.1.4 Закону №2181 для подання податкової декларації (тобто протягом 50 календарних днів, що настають за останнім днем звітного кварталу).
Якщо ж рішенням органу місцевого самоврядування передбачено, що розрахунок податку і сам податок подають і сплачують щомісяця, то базовий період для обчислення податку— місяць. У зв'язку з цим, керуючись абз. «а» пп. 4.1.4 Закону № 2181, розрахунок податку треба подавати протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Сплачують податок — протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного терміну, передбаченого пп. 4.1.4 Закону № 2181 для подання податкової декларації (тобто протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (пп. 5.3.1 Закону № 2181)).
Для податкового розрахунку податку з реклами у звітному розрахунку заповнюється лише рядок 01, де проставляється сума утриманого вповноваженою особою — платником податку з реклами.
Для податку з реклами в уточнюючому розрахунку у рядку 01 проставляється правильна, обчислена з урахуванням виправлення виявленої помилки сума податкового зобов'язання.
У рядку 02 уточнюючого розрахунку проставляється сума податку з реклами вповноваженою особою — платником податку з реклами, яка була задекларована у поданому розрахунку, що уточнюється, тобто проставляється сума рядка 01 звітного або нового звітного розрахунку, що уточнюється.
У рядку 03 уточнюючого розрахунку проставляється сума недоплати (заниження податкового зобов'язання), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок). У такому випадку у рядку 04 проставляються прокреслення, а у рядку 05 проставляється сума штрафу, яка нараховується платником самостійно відповідно до п. 17.2 ст. 17 Закону №2181-111 у розмірі 5 % від суми недоплати, визначеної у рядку 03.
У разі виявлення помилки (помилок), що призвела до завищення податкового зобов'язання податку з реклами, у рядку 03 проставляється прокреслення, а у рядку 04 — сума збору чи податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок).
У рядку «Зміст помилки (помилок)» коротко записується зміст помилки, що призвела до збільшення або зменшення податкового зобов'язання.


 

You have no rights to post comments