Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Розрахунок комунального податку

Розрахунок комунального податку
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розрахунок комунального податку

Комунальний податок утримують з юридичних осіб, крім бюджетних установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських підприємств (ст. 15 Декрету). Відповідно до ст. 18 Декрету органи місцевого самоврядування можуть надавати пільги зі сплати комунального податку. Наприклад, від його сплати може бути звільнено такі підприємства й організації:
•    бюджетні установи;
•    сільськогосподарські підприємства;
•    підприємства та організації, які згідно з чинним законодавством повністю звільнені від обкладення податком на прибуток;
•    метробуд та метрополітен;
•    державні комунальні підприємства системи, які отримують дотації з бюджету;
•    благодійні фонди та громадські організації, метою діяльності яких не є одержання прибутку;
•    житлово-будівельні кооперативи, які знаходяться на самообслуговуванні та дотуються з бюджету.
Розраховується сума податку за формулою: «фонд оплати праці, обчислений відповідно до розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян і середньооблікової чисельності штатних працівників за звітний місяць множать на відповідний процент». Декретом встановлена лише гранична ставка— 10%, і органи місцевого самоврядування самостійно визначають ставку податку в її межах (ст.18 Декрету). Ці органи влади мають право вводити пільгові ставки, повністю скасовувати зазначений податок або ж звільняти від його сплати окремі категорії платників, тому, крім Декрету, слід користуватися також положеннями місцевих органів самоврядування щодо сплати комунального податку.
Комунальний податок зручно розрахувати за такою формулою:

КП = Соч * НМ * Ст,                                (15)

де     КП — сума комунального податку;
Соч — середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, яку визначають відповідно до Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом Міністерства статистики України від 07.07.95 р. № 171 (далі — Інструкція);
НМ— розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
Ст — ставка комунального податку.
Показник Соч обчислюють за пунктами 3.2 і 3.3 Інструкції: спочатку визначають чисельність працівників облікового складу за кожний календарний день звітного періоду (місяця), підсумовують Ті з 1 -го по останнє число місяця, включаючи святкові та вихідні дні, а потім отриманий результат ділять на кількість календарних днів звітного періоду (місяця). Чисельність працівників облікового складу за вихідний або святковий (неробочий) день вважають такою ж, як і за попередній робочий день.
Не всі категорії працівників входять до облікового складу. Так, виключаються або взагалі не враховуються такі з них (табл. 61).
Органи місцевого самоврядування самостійно визначають прядок сплати місцевих податків і зборів, в тому числі і комунального податку (статті 18,19 Декрету).
Найчастіше встановлюють щомісячну сплату податку і щоквартальне подання звітності. Наприклад, зазначено, що податок сплачують щомісяця до 15-го числа наступного місяця, а розрахунок подають щоквартально до 10-го числа місяця, який настає за звітним кварталом. У такому випадку базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. Тому розрахунок податку треба подавати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (абз. «б» пп. 4.1.4 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-111 (далі — Закон № 2181). При цьому платник сплачує авансові внески у терміни, встановлені рішеннями органів місцевого самоврядування (у більшості регіонів України це слід робити до 15-го числа наступного місяця). Отже, сума податку в повному обсязі, обчислена відповідно до розрахунку за звітний квартал (з урахуванням фактично сплачених авансових внесків за місяці цього кварталу), повинна бути внесена платником протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного терміну, передбаченого пп. 4.1.4 Закону №2181 для подання податкової декларації (тобто протягом 50 календарних днів, що настають за останнім днем звітного кварталу).
Якщо ж рішенням органу місцевого самоврядування передбачено, що розрахунок податку подають і сам податок сплачують щомісяця, то базовий період для обчислення податку— місяць. У зв'язку з цим, керуючись абз. «а» пп. 4.1.4 Закону № 2181, розрахунок податку треба подавати протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, а сплачувати податок— протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного терміну, передбаченого пп. 4.1.4 Закону № 2181 для подання податкової декларації (тобто протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (пп. 5.3.1 Закону № 2181)).
Форма податкового розрахунку комунального податку є уніфікованою для всіх базових податкових (звітних) періодів (місяць, квартал. Рік), визначених пп. 4.1.4. п. 4.1. ст. 4 Закону № 2181-ІІІ. Залежно від того, який базовий податковий (звітний) період прийнято рішенням органу місцевого самоврядування про встановлення комунального податку, є особливості при заповненні рядка 01 та 03, а при заповненні рядків 02, 04, 05 і 06 податкового розрахунку комунального податку немає залежності від базових податкових періодів.
Податковий розрахунок комунального податку має особливості при заповненні звітного розрахунку та уточнюючого розрахунку.
Так, у звітному розрахунку комунального податку заповнюються рядки 01-05:
у рядку 01 проставляється кількісний склад працівників за базовий податковий (звітний) період, визначений рішенням органу місцевого самоврядування. Кількісний склад працівників визначається відповідно до Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві, затвердженої наказом Мінстату України від 07.07.95 р. № 171 і зареєстрованої в Мін'юсті України 07.08.95 р. за № 287/823;
у рядку 02 проставляється розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, установлений законодавством України (на сьогодні — 17 грн.);
у рядку 03 проставляється річний фонд оплати праці, обчислений як добуток рядків 01 і 02;
у рядку 04 проставляється ставка комунального податку, визначена рішенням органу місцевого самоврядування про встановлення комунального податку, яка відповідно до ст. 15 Декрету № 56-93 не повинна перевищувати 10 %;
у рядку 05 проставляється сума нарахованого комунального податку за базовий податковий (звітний) період, обчислена як добуток рядків 03 і 04.
Рядки 06—09 у звітному розрахунку комунального податку не заповнюються і прокреслюються.
В уточнюючому розрахунку у рядках 01-05 проставляються правильні показники з урахуванням виправлення помилки. Рядки 06-09 уточнюючого розрахунку комунального податку заповнюються аналогічно рядкам 02-05 податкових розрахунків з інших місцевих податків і податку з реклами.
Згідно з пп. 5.2.5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР сума внесеного (нарахованого) комунального податку включається до складу валових витрат.


 

You have no rights to post comments