Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Збір за використання радіочастотного ресурсу України

Збір за використання радіочастотного ресурсу України
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Збір за використання радіочастотного ресурсу України

Збір за використання радіочастотного ресурсу України є загальнодержавним збором, який включено до переліку обов'язкових платежів, визначених статтею 14 Закону України «Про систему оподаткування». До цього переліку збір внесено Законом України від 01.06.2000 р. № 1770-111 «Про використання радіочастотного ресурсу України», який поряд з регулюванням правових відносин у сфері використання радіочастотного ресурсу запровадив новий загальнодержавний збір.
По загальнодержавних та місцевих податках і зборах (обов'язкових платежах), для яких законодавче не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків) (до яких якраз і відносився збір за використання радіочастотного ресурсу), надають щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових платежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежів з базовим (звітним) періодом — календарний місяць.
Відповідно до частини другої статті 57 Закону України від 26.12.2002 p. № 380-IV «Про Державний бюджет України на 2003 рік» запроваджено подання податкової декларації щодо збору за використання радіочастотного ресурсу. Крім того, усі штрафні санкції, що накладаються згідно зі статтею 17 Закону № 2181-111 за наслідками документальної перевірки, вимагають, як необхідну умову, обов'язкове подання податкової декларації.
Податкова декларація зі збору за радіочастоти складається на підставі Закону України від 26.12. 2002 p. № 380-IV «Про Державний бюджет України на 2003 рік», Наказу Держпідприємництва України, Держкомзв'язку України від 04.05. 2001 р. №73/72 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот)», Постанови КМУ від 31.01. 2001 р. № 77 «Про ставки щомісячних зборів за використання радіочастотного ресурсу України».
Збір за використання радіочастотного ресурсу сплачується окремо за кожним регіоном: Автономною Республікою Крим, областями, містами Київ та Севастополь, незважаючи на те, що частота може бути виділена на всі регіони одна-єдина. Сплачувати слід за всю смугу частот, незалежно від частот, які використовуються фактично. Термін сплати збору за використання радіочастотного ресурсу 45 днів. Користувачі повинні сплачувати збір за використання радіочастотного ресурсу України щомісяця не з дати отримання ліцензії, а залежно від строків освоєння і використання смуги частот.
Ліцензія на використання радіочастот анулюється у разі невнесення або внесення у неповному обсязі збору за використання радіочастотного ресурсу України протягом 6 місяців.
Якщо останній день строку подання податкової декларації про збір припадає на вихідний або святковий день, то, згідно з пп. 4.1.5 п. 4Л ст. 4 Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-ІП «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.
Податкова декларація про збір за використання радіочастотного ресурсу України подається за місцем податкової реєстрації платника (місцем перебування на податковому обліку в органах державної податкової служби).
Форма податкової декларації про збір за використання радіочастотного ресурсу України, за якою платники будуть звітуватися, затверджена наказом ДПА України від 24.01.2003 р. № 24, зареєстрованим в Мін'юсті України 05.01.2003 р. за № 91/7412.
Податкова декларація про збір за використання радіочастотного ресурсу України складається окремо за кожний звітний податковий період, який дорівнює календарному місяцю, виходячи виключно з об'єкту оподаткування звітного податкового місяця.

Порядок заповнення податкової декларації про збір за використання радіочастотного ресурсу

Фома податкової декларації містить дві частини: «І. Розрахунок сум збору в розрізі видів радіозв'язку» і «2. Розрахунок загальної суми збору».
За рядком 01 у графі «Звітна декларація» робиться позначка (х), якщо подається звітна декларація про збір за звітний (податковий) місяць.
За рядком 01 у графі «Нова (уточнена) декларація» робиться позначка (х), якщо подається нова (уточнена) декларація про збір, що містить виправлені показники.
РОЗДІЛ 1. «Розрахунок сум збору в розрізі видів радіозв'язку»
Розділ складається з 8 колонок, показники яких використовуються для обчислення суми збору за використання радіочастотного ресурсу України за звітний (податковий) місяць в розрізі видів радіозв'язку і регіонів.
У рядках колонок 2.1, 2.2 і 2.3 платник вказує назву, дату і номер документа, підтверджуючого дату, з якої платник почав фактично використовувати радіочастотний ресурс України.
У рядках колонки 3 «Вид радіозв'язку» платник вказує види радіозв'язку, на які він отримав ліцензію.
Рядки колонки 4 «Потужність» заповнюються платниками, які отримали ліцензію на використання радіочастотного ресурсу для передавання звуку, передавання та ретрансляції телевізійного зображення. Інші платники рядки цієї колонки не заповнюють і проставляють в них прочерки.
У рядках колонки 5 «Ставка за 1 МГц смуги радіочастот, визначеної в ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України, у кожному регіоні» проставляються окремо за кожним видом радіозв'язку ставки збору за використання радіочастотного ресурсу України, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 77.
У рядках колонки 6 «Назва регіону (АР Крим, область, міста Київ та Севастополь)» платник вказує назву відповідного регіону, у якому він згідно з ліцензією здійснює використання радіочастотного ресурсу України. Наприклад, якщо платник використовує у місті Києві два види радіозв'язку, то йому необхідно заповнити два рядки, що відповідають двом видам радіозв'язку і двічі записати назву міста Києва.
У рядках колонки 7 «Ширина смуги радіочастот, визначеної в ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України (МГц)» платник вказує всю ширину смуги радіочастот, що визначена в ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України в цьому регіоні, незалежно від повноти її використання у звітному періоді.
У рядках колонки 8 «Нараховано збору за звітний місяць» проставляються суми збору, які розраховуються як добуток відповідних рядків колонок 5 і 7.
Пункт 5.1 ст. 5 Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-111 «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» надає право платникам податків виправляти допущені і виявлені ним помилки при обчисленні податкового зобов'язання зі збору, зобов'язуючи їх при цьому подавати нову (уточнену) декларацію, що містить виправлені показники.
У зв'язку з цим розділ 2 податкової декларації містить рядки 2.2—2.6, заповнення яких дозволяє платникам виправитидопущену і згодом виявлену ними помилку, визначити і задекларувати суму заниження або завищення податкового зобов'язання, а також самостійно нарахувати суму 10-відсоткового штрафу від суми недоплати (уразі виявлення заниження податкового зобов'язання), а також викласти зміст допущеної помилки.
При цьому внаслідок того, що податкові декларації про збір за використання радіочастотного ресурсу України складаються відокремлено за кожний звітний (податковий) місяць, то помилка в одній з поданих декларацій не призведе до помилкових показників наступних декларацій, що подаються.
РОЗДІЛ 2. «Розрахунок загальної суми збору»
Цей розділ складається з однієї загальної колонки і шести рядків (2.1—2.6).
У рядку 2.1 «Нараховано збору всього» проставляється загальна нарахована сума збору за використання радіочастотного ресурсу України за звітний (податковий) місяць, яка дорівнює сумі рядків колонки 8 розділу 1.
Рядки 2.2—2.6 заповнюються у разі подання нової (уточненої) декларації про збір, що містить виправлені показники, з використанням показників звітної декларації за відповідний місяць.
У разі подання звітної декларації рядки 2.2—2.6 не заповнюються і в них відповідно проставляються прочерки.
У рядку 2.2 «Нараховано збору за даними раніше поданої податкової декларації, що уточнюється, усього» проставляється відповідно показник рядка 2.1 звітної декларації за місяць, показники якої виправляються.
У рядку 2.3 «Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки» проставляється різниця значень рядків 2.1 і 2.2 нової (уточненої) декларації про збір, що містить виправлені показники.
У рядку 2.4 «Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки» проставляється різниця значень рядків 2.2 і 2.1 нової (уточненої) декларації про збір, що містить виправлені показники.
У рядку 2.5 «Сума штрафу у розмірі 10 % від суми недоплати» проставляється сума, яка становить 10 відсотків суми за рядком 2.3 нової (уточненої) декларації про збір, що містить виправлені показники.
У рядку 2.6 «Зміст помилки» платник стисло вказує причину, яка вплинула на розмір податкового зобов'язання зі збору за використання радіочастотного ресурсу України.


 

You have no rights to post comments