Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Згідно Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» від 9 квітня 1999 p. № 587-XIV (далі — Закон України № 587) визначено, що цей збір сплачують суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування, які реалізують в оптово-роздрібній мережі алкогольні напої та пиво. Підприємства — виробники алкогольних напоїв не є платниками цього збору, за винятком випадків, коли такі підприємства мають фірмові магазини, що в свою чергу не є суб'єктом підприємницької діяльності, не мають самостійного балансу, банківських рахунків і не ведуть відокремлений бухгалтерський облік.
Згідно Закону України № 587 та Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою КМУ від 29. 06. 1999 р. № 1170, об'єктом обкладення збором є виручка, одержана на кожному етапі реалізації в оптово-роздрібній торгівельній мережі та в мережі громадського харчування алкогольних напоїв та пива, що включається в суму торговельного обороту. Згідно П(С)БО З «Звіт про фінансові результати» у статті «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг без вирахування наданих знижок, сум повернення проданих товарів і непрямих податків (ПДВ, акцизний збір тощо). Це означає, що об'єктом оподаткування збором на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства є сума виручки на кожному етапі реалізації алкогольних напоїв та пива, що включає ПДВ та акцизний збір. Сума збору до реалізаційної ціни не включається і не враховується при розрахунку торгівельної націнки.
Податкові зобов'язання щодо сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства виникають з моменту отримання коштів за реалізовані алкогольні напої та пиво.
Моментом розрахунку збору є момент визначення виручки від реалізації, тобто — фактичне відвантаження товару незалежно від суми попередньої оплати.
Ставка збору відповідно до Закону України № 587 становить один відсоток від об'єкта оподаткування.
Відповідно до Порядку форми звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та порядку його заповнення і подання, а також форми довідки про суми зазначеного збору, затвердженого наказом ДПАУ від 28.03.2002 р. № 133, платник збору самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає у Звіті про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
Згідно з Законом № 2181 «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» звіт подається платником збору до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця. Платник податку зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в податному ним звіті, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем граничного терміну подання звіту.
Порядок заповнення звіту наступний:
Якщо протягом звітного місяця суб'єкт підприємницької діяльності не реалізовував в оптово-роздрібній мережі та в мережі громадського харчування алкогольні напої та пиво і не отримував виручки від такої реалізації, то звіт про суму нарахованого збору за цей місяць не подається.
Дія Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» від 9 квітня 1999 p. № 587-XIV обмежена до 31 грудня 2009 року.


 

You have no rights to post comments