Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Податок з власників транспортних засобів

Податок з власників транспортних засобів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Податок з власників транспортних засобів

Податок з власників транспортних засобів в Україні запроваджено згідно Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 06.12.2006 р. 427-У (далі — Закон про транспортний податок) як джерело фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування.
Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є підприємства, установи та організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи (далі — юридичні особи), а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (далі — фізичні особи), які здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів та/або мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, які відповідно до статті 2 Закону є об'єктами оподаткування.
Податок з власників транспортних засобів справляється згідно визначених ставок в гривнях до об'єму двигуна в см. кубічних, потужності двигуна в кВТ, та до сантиметра довжини.
Об'єктами оподаткування є:
•    трактори (колісні) — код за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі— код)— 8701, крім гусеничних;
•    тільки сідельні тягачі — код 8701 20;
•    автомобілі, призначені для перевезення не менше 10 осіб, включаючи водія, — код 8702;
•    автомобілі легкові — код 8703;
•    автомобілі вантажні — код 8704;
•    автомобілі спеціального призначення, крім тих, що використовуються для перевезення пасажирів і вантажів, — код 8705 (крім пожежних і швидкої допомоги);
•    мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном— код 8711, крім тих, що мають об'єм циліндра двигуна до 50 куб. см, — код 8711 10;
•    яхти та судна парусні з допоміжним двигуном або без нього (крім спортивних) — код 8903 91;
•    човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім спортивних), — код 8903 92;
•    інші човни (крім спортивних) — код 8903 99.

Транспортні засоби, що не є об'єктами оподаткування:
•    трактори на гусеничному ходу — код 8701 30;
•    мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном з об'ємом циліндра двигуна до 50 куб. см — код 8711 10;
•    тільки автомобілі спеціального призначення швидкої допомоги та пожежні — код 8705;
•    транспортні засоби вантажні, самохідні, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані, — код 8709;
•    машини і механізми для сільськогосподарських робіт — коди 8432; 8433;
•    тільки яхти, судна парусні і човни спортивні — коди 8903 91; 8903 92; 8903 99.
Транспортні засоби, які є об'єктами оподаткування, та ставки податку представлено в табл. 53.
Від сплати податку звільняються:
а) фізичні особи, зазначені у пунктах 1 і 2 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статтях 4-11 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статтях б і 8 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», а також інваліди незалежно від групи інвалідності (у тому числі діти-інваліди за поданням органів соціального захисту) — щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м;
б) фізичні особи, зазначені у пунктах 314 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», щодо одного легкового автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м до їх відселення та протягом трьох років після переселення із зони гарантованого добровільного відселення чи зони посиленого радіоекологічного контролю;
в) на 50 відсотків — громадяни, у власності яких знаходяться легкові автомобілі (код 8703) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см, взяті на облік в Україні до 1990 року включно, та вантажні автомобілі (код 8704) з об'ємом циліндрів двигуна до 6001 куб. см до 1990 року випуску включно, — щодо одного з зазначених автомобілів;
г) особи, які згідно із законодавством є платниками фіксованого сільськогосподарського податку, — за трактори колісні (код 8701, крім сідельних тягачів — код 8701 02) та вантажні автомобілі (код 8704).
Пільги, визначені цією статтею, не поширюються на транспортні засоби, які вперше реєструються в Україні, крім легкових автомобілів для інвалідів (код 8703) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см, що придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та/або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України.
Органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень мають право приймати рішення щодо звільнення від сплати податку осіб, які мають посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, щодо одного легкового автомобіля (код 8703) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного вантажного автомобіля (код 8704) з об'ємом циліндрів двигуна до 6001 куб. см на одну особу, крім транспортних засобів, які вперше реєструються в Україні.
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується:
•    фізичними особами — перед реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд;
•    юридичними особами — щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.
За придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби податок сплачується перед їх реєстрацією по строках сплати (кварталах), які не настали, починаючи з кварталу, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10-денний термін після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу. За транспортні засоби, зняті протягом року з обліку, податок не повертається.
Фізичні особи— платники податку зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату податку як за попередній, так і за поточний роки, а платники, звільнені від сплати цього податку, — відповідний документ, що дає право на користування цими пільгами.
Юридичні особи— платники податку зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд транспортних засобів, платіжні доручення про сплату податку з написом (поміткою) установи банку про зарахування податку по наземним транспортним засобам до територіальних дорожніх фондів, а по водним транспортним засобам — до відповідних бюджетів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських).
У разі відсутності документів про сплату податку або документів, що дають право на користування пільгами, реєстрація, перереєстрація і технічний огляд транспортних засобів не провадяться.
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів обчислюється юридичними особами на підставі звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів за станом на 1 січня поточного року. Обчислення податку з власників наземних транспортних засобів провадиться виходячи з об'єму циліндрів або потужності двигуна кожного виду і марки транспортних засобів, а податок з власників водних транспортних засобів — виходячи з довжини транспортного засобу.
У порядку, визначеному податковими органами, юридичні особи подають за місцем свого знаходження та за місцем постійного базування транспортних засобів до податкових органів, у строки, визначені законом для річного звітного періоду — 60 днів після закінчення звітного року, на основі бухгалтерського звіту (балансу) розрахунки суми податку за формою, затвердженою центральним податковим органом України.
У разі викрадення транспортного засобу податок його власником не сплачується, якщо факт викрадення підтверджується відповідними документами органів, якими порушено відповідну кримінальну справу.
Якщо право користування транспортним засобом передано фізичною особою за дорученням іншій особі, податок з власників транспортних засобів сплачується його власником або від його імені особою, якій це право передано, якщо це передбачено в дорученні на право користування транспортним засобом, за місцем реєстрації цього транспортного засобу.
У разі виявлення юридичних чи фізичних осіб, які не сплачували податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вони зобов'язані сплатити податок не більш як за три попередніх роки.
Перерахування неправильно сплаченого податку допускається не більш як за три попередніх роки.
У разі приховування (заниження) об'єктів оподаткування з власників транспортних засобів стягуються сума несплаченого податку, а також пеня або штраф у порядку, передбаченому законом.
Посадові особи, винні у приховуванні (неврахуванні) об'єктів оподаткування, а також у відсутності бухгалтерського обліку чи веденні його з порушенням встановленого порядку, у неподанні, несвоєчасному поданні або поданні не за встановленою формою розрахунків чи інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податку, притягаються до відповідальності відповідно до чинного законодавства.
Недоїмки по податку, а також суми штрафів, пеня стягуються з платників податку згідно з законодавством.
Складання Розрахунку суми податку з власників транспортних засобів здійснюється на підставі ст. 6 Закону про транспортний податок та Порядку заповнення і подання Розрахунку суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та Довідки про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, до органу державної податкової служби, затвердженого наказом ДПАУ від 17.09.01 р. № 373 (далі — Порядок).
Розрахунок подають до податкової за місцем знаходження юридичної особи та за місцем постійного базування транспортних засобів, тому, коли адреси підприємства і «місця постійного базування» збігаються, то подається один розрахунок. Якщо господарство знаходиться в одному місті (районі), а його автомобілі розміщені по кількох інших містах (районах), то розрахунків потрібно здавати кілька. Крім цього, до податкової інспекції необхідно подавати Розрахунок сум податку за транспортні засоби, які зареєстровані протягом року. Це треба зробити в 10-денний термін після реєстрації транспортних засобів.
Загальна сума транспортного податку складається з сум податку з наявних видів транспортних засобів, зазначених в окремих рядках Розрахунку. Формула розрахунку суми податку наступна:
П = К * О * С,                                         (7)

де П — сума податку, грн.;
К — кількість автомобілів однієї марки;
О — об'єм циліндрів двигуна одного автомобіля, см. кубічних (потужність в кВт, довжина в сантиметрах);
С — ставка податку згідно Закону про транспортний податок.
Підсумок графи 11 — це сума, яку підприємство повинно сплатити до державного бюджету за всіма транспортними засобами. Цю суму розбивають на чотири рівні частини і відображають в розрахунку за поквартальними термінами сплати. Юридичні особи сплачують транспортний податок щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.
Якщо підприємство самостійно виявило помилки, що містяться у раніше поданому ним Розрахунку, то воно зобов'язане подати до податкової інспекції уточнений Розрахунок з виправленими показниками (за формою основного Розрахунку з відповідною відміткою у визначеному в заголовній частині розрахунку полі). До уточненого Розрахунку додається Довідка про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної у попередніх звітних періодах.
Строки подання уточненого Розрахунку суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів не передбачені. Але, якщо визначена сума недоплати та штрафні санкції, то вони повинні бути сплачені платником протягом 10 календарних днів із дня подання уточненого Розрахунку. Якщо ж у випадку подання уточненого розрахунку визначено зменшення податкових зобов'язань, то вони за окремою заявою платника податку повинні бути повернені. Згідно п. 7 Методичних рекомендацій по дотриманню строків давності при поверненні надміру сплачених сум податків і зборів (обов'язкових платежів), викладених у листі ДПАУ від 28.03.2001 р. №4065/7/19-1117 така заява повинна бути подана не пізніше 1095-го дня, наступного за днем здійснення переплати.


 

You have no rights to post comments