Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Податок на прибуток підприємства

Податок на прибуток підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Податок на прибуток підприємства

Справляння податку на прибуток в Україні передбачене Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» в редакції Закону України від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР. 01.07.2004.року Законом України № 1957-IV (далі — Закон № 1957) були внесені останні редакційні зміни до цього Закону, які передбачили відмінний від попередніх порядок податкової звітності щодо податку на прибуток.
Згідно цього Закону об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку та на суму амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно із нормами Закону № 1957.
Платниками податку є суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами. Сільськогосподарські товаровиробники є платниками податку на прибуток за умови, якщо вони не перейшли на сплату фіксованого сільськогосподарського податку. Згідно статті 14 Закону № 1957 підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, сплачують податок на прибуток у порядку і в розмірах, передбачених цим Законом, за підсумками звітного податкового року. Згідно ст. 11 п. 11.1 для виробників сільськогосподарської продукції річний податковий період починається з 1 липня поточного звітного (бюджетного) року.
Валові доходи і витрати підприємств-виробників сільськогосподарської продукції, утримані (понесені) протягом звітного податкового року, підлягають індексуванню, виходячи з офіційного індексу інфляції за період від місяця, наступного за місяцем понесення таких витрат (отримання доходів), до кінця звітного податкового року.
Сума нарахованого податку зменшується на суму податку на землю, що використовується у сільськогосподарському виробничому обороті.
Ця умова не поширюється на підприємства, основною діяльністю яких є виробництво та/або продаж продукції квітково-декоративного рослинництва, дикорослих рослин, диких тварин і птахів, риби (крім риби, виловленої у річках та закритих водоймах), хутряних товарів, лікеро-горілчаних виробів, пива, вина і виноматеріалів (крім виноматеріалів, що продаються для подальшої переробки), які оподатковуються у загальному порядку.
У разі продажу товарів, безпосередньо пов'язаних з технологічними процесами виробництва сільськогосподарської продукції, виробникам такої сільськогосподарської продукції на умовах товарного кредиту, валові доходи кредитора збільшуються у податковому періоді, на який відповідно до умов такого кредитного договору припадає строк здійснення розрахунків з позичальником.
У разі якщо об'єктом такого товарного кредиту є товари, витрати на які включаються до складу валових витрат, датою збільшення валових витрат позичальника є дата здійснення розрахунків щодо погашення заборгованості по такому товарному кредиту.
Якщо об'єктом такого товарного кредиту є товари, витрати на які відповідно до статті 8 Закону № 1957 підлягають амортизації, датою збільшення балансової вартості відповідної групи основних фондів є дата здійснення позичальником розрахунків щодо погашення заборгованості по такому товарному кредиту.
Платники податку на прибуток самостійно визначають суми податку, що підлягають сплаті. Податок на прибуток нараховується за ставкою 25 відсотків від об'єкта оподаткування. Податок, що підлягає сплаті до бюджету, дорівнює сумі, визначеній згідно з податковою ставкою.
Податок за звітний період сплачується його платником до відповідного бюджету у строк, визначений законом для квартального податкового періоду.
Платники податку у строки, визначені законом, подають до податкового органу декларацію про прибуток за звітний період, розраховану наростаючим підсумком з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових періодів у разі його наявності. При цьому за звітні квартал, півріччя, три квартали платники податку подають спрощену декларацію, а за результатами звітного року — повну.
Підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, подають декларацію про прибуток у строки, визначені законом для річного податкового періоду, за загально — встановленою формою.
Для цілей оподаткування для підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, відносяться підприємства, валовий дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує п'ятдесят відсотків загальної суми валового доходу.
У разі, якщо за звітний (податковий) рік валовий дохід таких підприємств від продажу сільськогосподарської продукції не перевищує п'ятдесят відсотків загальної суми валового доходу, прибуток таких підприємств під продажу продукції (робіт, послуг), що не відноситься до сільськогосподарської продукції, оподатковується у загальному порядку.
Складання та подання декларації з податку на прибуток підприємства здійснюється на основі затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 29.03.2003 № 143 Порядку складання декларації з податку на прибуток підприємства, узгодженого рішенням Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від 31. 03. 2003 №06-10/239.
Цей Порядок (далі — Порядок № 143) розроблено на підставі норм Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94 «Про оподаткування прибутку підприємств» (із змінами і доповненнями) (далі — Закон № 334), з урахуванням Перехідних положень Закону України від 24 грудня 2002 року № 349-1V «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств (далі — Закон № 349) та Закону України від 21 грудня 2000 року №2181-111 «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (із змінами і доповненнями) (далі — Закон № 2181).
Порядок застосовується всіма платниками податку на прибуток підприємств (далі — платники податку), крім страховиків та банків, для яких установлюються окремі порядки складання декларацій.
Відповідно до наказів ДПА України від 10.12.2003 р. № 593 та від 15.12.3003 р. № 600 підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, подаватимуть декларацію про прибуток за формою, яка встановлена наказом ДПА України від 29.03.2003 р. № 143. Вказані підприємства повинні подавати декларацію про прибуток за звітний рік не пізніше 1 березня наступного за звітним року та сплачувати суму податкового зобов'язання, зазначену у декларації, до 11 березня того ж року.


 

You have no rights to post comments