Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Акцизний збір

Акцизний збір
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Акцизний збір

Справляння акцизного збору визначене в Україні дією двох законодавчих актів: Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 18-92 «Про акцизний збір» та Законом України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» від 15 вересня 1995 року № 329/95-ВР. Згідно цих нормативних документів акцизний збір — це непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів (продукції).
Платниками акцизного збору є:
•    суб'єкти підприємницької діяльності— виробники підакцизних товарів на митній території України, в тому числі з давальницької сировини по товарах (продукції), на які встановлено ставки акцизного збору у твердих сумах, а також замовники, за дорученням яких виготовляється продукція на давальницьких умовах по товарах, на які встановлено ставки акцизного збору у відсотках до обороту, які сплачують акцизний збір виробнику;
•    нерезиденти, які здійснюють виготовлення підакцизних товарів (послуг) на митній території України безпосередньо або через їх постійні представництва чи осіб, прирівняних до них згідно законодавства;
•    будь-які суб'єкти підприємницької діяльності, інші юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, які імпортують на митну територію України підакцизні товари, незалежно від наявності внесених до них іноземних інвестицій;
•    суб'єкти підприємницької діяльності — українські виробники алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також замовники, за дорученням яких виготовляється ця продукція на давальницьких умовах;
•    суб'єкти підприємницької діяльності, включаючи підприємства з іноземними інвестиціями, та громадяни, що займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, які ввозять алкогольні напої та тютюнові вироби на митну територію України як для власних, так і для виробничих потреб з метою продажу або реалізації на умовах комісії та реекспорту.

Об'єктом оподаткування акцизним збором є:
•    обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), в тому числі з давальницької сировини, шляхом їх продажу, обміну на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безплатної передачі товарів (продукції) або з частковою їх оплатою, а також обсяги відвантажених підакцизних товарів (продукції), виготовлених з давальницької сировини;
•    обороти з реалізації (передачі) товарів (продукції) для власного споживання, промислової переробки (крім оборотів з реалізації (передачі) для виробництва підакцизних товарів), а також для своїх працівників;
•    митна вартість товарів (продукції), які імпортуються (ввозяться, пересилаються) на митну територію України, у тому числі в межах бартерних (товарообмінних) операцій або без оплати їх вартості чи з частковою оплатою;
•    обороти з реалізації вироблених на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом їх продажу, обміну на іншу продукцію (товари, роботи, послуги), безплатної передачі, з частковою їх оплатою, а також на умовах комісії, консигнації;
•    обороти з реалізації (передачі) алкогольних напоїв та тютюнових виробів для власного споживання і промислової переробки;
•    вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, виготовлених українськими виробниками на давальницьких умовах;
•    митна вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на територію України, включаючи виготовлені за межами України з давальницької сировини, реімпортовані, а також митна вартість продукції, яка повертається на митну територію України, перерахована у валюту України за валютним (обмінним) курсом НБУ, що діяв на дату митного оформлення товарів (продукції), з урахуванням фактично сплачених сум мита та митних зборів.
Акцизний збір обчислюється у твердих ставках у гривнях або в евро з одиниці реалізованих (переданих, ввезених в Україну) товарів (продукції) або за ставками у відсотках до обороту з реалізації (передачі) товарів (продукції).
Акцизний збір, обчислений в євро, з товарів (продукції), що вироблені і реалізуються в Україні, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.
Оподатковуваний оборот з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів обчислюється виходячи з їх вартості за цінами, встановлених з урахуванням акцизного збору без податку на додану вартість.
У разі ввезення підакцизних товарів оподатковуваний оборот визначається виходячи з митної вартості цих товарів, перерахованої у валюту України за валютним (обмінним) курсом НБУ, що діяв на дату митного оформлення товарів (продукції), з урахуванням фактично сплачених сум мита та митних зборів, але не нижче індикативних цін, встановлених КМУ.
Нарахування акцизного збору та подання податкової звітності передбачено Положенням про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 19 березня 2001 року № 111 (із змінами та доповненнями, внесеними наказами Державної податкової адміністрації України від 14 серпня 2001 року № 325, від 28 березня 2002 року № 133, від 29 травня 2003 року № 252, від 24 листопада 2003 року № 557, від 14.06.2005 р. № 210).
Нарахування акцизного збору здійснюється в наступному порядку:
1. Сума акцизного збору, якщо ставка встановлена в грошовому еквіваленті до фізичної одиниці виміру товару, обчислюється таким чином:
а) при застосуванні ставки акцизного збору у гривнях за формулою
А = С * К,                                       (1)
де А —сума акцизного збору;
С —ставка акцизного збору;
К — кількість товару, визначена у фізичних одиницях виміру, визначених відповідним законом;
б) при застосуванні ставки акцизного збору в євро за формулою
А = С * Є * К,                                        (2)
де А— сума акцизного збору;
С — ставка акцизного збору;
Є— курс гривні до євро за станом на перший день відповідного кварталу;
К — кількість товару, визначена у фізичних одиницях виміру, визначених відповідним законом.

2. Сума акцизного збору, якщо ставка встановлена у відсотках, обчислюється в такому порядку. Спочатку визначається оборот оподаткування шляхом обчислення суми оборотів за встановленими виробником або імпортером максимальними роздрібними цінами, без врахування податку на додану вартість та акцизного збору, окремо за кожним видом товару (продукції) за формулою
О = Σ (М - П) * к,                                   (3)
де Σ — знак суми;
М— максимальна роздрібна ціна за кожним видом товару (продукції) за їх власною назвою, задекларована виробником або імпортером таких товарів;
П — сума податку на додану вартість та акцизного збору в складі максимальної роздрібної ціни;
К — кількість товару у фізичних одиницях виміру за кожним видом товару (продукції) за їх власною назвою.

Після визначеного обороту з продажу обчислюється сума акцизного збору за формулою:
А1 = С1 - О,                                      (4)
де А1 — сума акцизного збору за ставками у відсотках до обороту з продажу;
С1 — ставка акцизного збору у відсотках;
О — оподаткований оборот.

Сума акцизного збору, якщо ставка встановлена одночасно у відсотках до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), обчислюється шляхом додавання суми акцизного збору, обчисленої за ставками у відсотках до обороту з продажу, та суми акцизного збору, обчисленої за ставками у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) за формулою
А = А1 + А2,                                    (5)
де А1 — сума акцизного збору, обчислена за ставками у відсотках;
А2 — сума акцизного збору, обчислена за ставками у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції).
Платники акцизного збору самостійно обчислюють суму податкового зобов'язання, яку зазначають у Розрахунку акцизного збору (далі — Розрахунок). Платники акцизного збору не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним, подають до органів державної податкової служби за місцем реєстрації Розрахунок за формою згідно з додатком 1 до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору.
Порядок складання платниками Розрахунку акцизного збору зазначено в табл. 36.
В обов'язковому порядку до зазначеного Розрахунку додається розшифровка-підтвердження неоподатковуваних оборотів, розмір яких повинен бути еквівалентним вказаному в графі 8 та/або 9. Розшифровка обов'язково повинна містити інформацію про назву підакцизного товару (продукції), його кількість та вартість, назву та реквізити споживача, напрям реалізації підакцизних товарів, обґрунтування неоподатковуваних оборотів із посиланням на конкретні статті та пункти законодавчих актів. Розшифровка має бути підписана керівником та головним бухгалтером підприємства— платника акцизного збору.
В розділі II «Результати перерахунку акцизного збору» шляхом порівняння підсумку нарахованої суми акцизного збору (графа 13 розділу І «Обчислення акцизного збору») з підсумком суми сплаченого акцизного збору (пункт 1 розділу II «Результати перерахунку акцизного збору») визначається сума акцизного збору, яка підлягає сплаті до бюджету чи зарахуванню в рахунок чергових платежів.
До Розрахунку додається розшифровка-підтвердження оборотів з продажу, обчислених за встановленими виробником або імпортером максимальними роздрібними цінами, без податку на додану вартість та акцизного збору і фактичних обсягів реалізації цих товарів (продукції), розмір яких повинен бути еквівалентним указаному обороту в графі 7. Розшифровка обов'язково повинна містити інформацію про власну назву підакцизного товару (продукції), його кількість та вартість, обчислену за максимальними роздрібними цінами (без урахування податку на додану вартість та акцизного збору). Обороти повинні бути згруповані відповідно до вказаного коду у п. 2 Порядку. Розшифровка має бути підписана керівником та головним бухгалтером підприємства— платника акцизного збору.
Прийняття Розрахунку без попередньої перевірки зазначених у ньому показників здійснюється через канцелярію органу державної податкової служби. Відмова службової (посадової) особи прийняти Розрахунок з будь-яких причин забороняється та розцінюється як перевищення службових повноважень такою особою, що тягне за собою її дисциплінарну та матеріальну відповідальність у порядку, визначеному законом.
Суб'єкти підприємницької діяльності, що отримують спирт етиловий неденатурований, призначений для переробки на іншу підакцизну продукцію, і зобов'язані видати органам державної податкової служби податковий вексель відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1999 року № 275 «Про затвердження Порядку видачі та погашення податкових векселів, що підтверджують зобов'язання із сплати суми акцизного збору і видаються суб'єктами підприємницької діяльності у разі отримання спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на іншу підакцизну продукцію» (із змінами і доповненнями), щомісячно не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним, складають і подають до органів державної податкової служби за місцем реєстрації Розрахунок акцизного збору за формою згідно з додатком 3.
Порядок складання розрахунку акцизного збору суб'єктами підприємницької діяльності згідно Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання акцизного збору зі змінами згідно наказу ДПАУ від 08.09.2005 р. № 390 представлено в табл. 37.
Розділ II «Результати перерахунку акцизного збору» заповнюється шляхом порівняння підсумку нарахованої суми акцизного збору (графа 15 розділу І «Обчислення акцизного збору») з підсумком суми сплаченого акцизного збору (пункт 1 розділу II «Результати перерахунку акцизного збору») визначається сума акцизного збору, яка підлягає сплаті до бюджету, чи заліку в рахунок майбутніх платежів, чи поверненню з бюджету.
У Розрахунку вказуються всі передбачені в ньому показники. У разі не заповнення того чи іншого показника через його відсутність у відповідній графі Розрахунку ставиться прокреслення. Розрахунок заповнюється чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарської машинки, принтерів, засобів механізації та інших засобів, які забезпечують збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності.
У Розрахунку не повинно бути підчисток, помарок, виправлень. Виправлення помилок у Розрахунку проводиться з дотриманням вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 року за № 168/704.
Розрахунок акцизного збору, отриманий органом податкової служби від платника податків, може бути не визнаний органом податкової служби як розрахунок акцизного збору, якщо в ньому не зазначено обов'язкових реквізитів, його не підписано відповідними посадовими особами, не скріплено печаткою платника податків. У цьому випадку, якщо орган податкової служби звертається до платника акцизного збору з письмовою пропозицією надати новий Розрахунок акцизного збору з виправленими показниками (із зазначенням підстав неприйняття попереднього), то такий платник податків має право:
•    надати новий розрахунок акцизного збору разом зі сплатою відповідного штрафу;
•    оскаржити рішення податкового органу в порядку апеляційного узгодження.
Платник податків, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний; надіслати уточнюючий Розрахунок і сплатити суму такої недоплати та штраф у розмірі п'яти відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого Розрахунку.
Якщо після подачі Розрахунку за звітний період платник акцизного збору подає новий Розрахунок з виправленими показниками (уточнюючий Розрахунок) до закінчення граничного строку подання Розрахунку за такий самий звітний період, то штраф, визначений у цьому пункті, не застосовується.
При самостійному донарахуванні суми податкових зобов'язань адміністративні штрафи не накладаються.
До уточнюючого Розрахунку додається довідка про суми акцизного збору, які збільшують або зменшують податкове зобов'язання звітного періоду внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах. До кожного уточнюючого Розрахунку подається окрема довідка.
Якщо за результатами подання уточнюючого Розрахунку виникає потреба повернення надміру сплаченого акцизного збору, то таке повернення проводиться відповідно до чинного законодавства.
Оригінал Розрахунку подається платником акцизного збору до органу державної податкової служби за місцем реєстрації. Подання ксерокопії не припускається. Платники акцизного збору мають право не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного терміну подання Розрахунку надіслати Розрахунок на адресу податкового органу поштою з повідомленням про вручення.
Дані, наведені в Розрахунку, повинні підтверджуватися первинними документами, даними бухгалтерського обліку. Достовірність даних підтверджується підписами керівника підприємства і головного бухгалтера та засвідчується печаткою.
Розрахунок подається платником акцизного збору незалежно від того, виникло у звітному періоді у платника податкове зобов'язання, чині.
Якщо останній день терміну подання Розрахунку припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем вважається наступний за вихідним або святковим робочий день. Терміни подання Розрахунку, а відповідно і терміни сплати акцизного збору, які припадають на вихідний (неробочий) або святковий день, переносяться на перший робочий день після вихідного або святкового дня.
Платник акцизного збору, що не подає Розрахунок у зазначені терміни, сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або затримку.
Податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податку, вважається узгодженим від дня подання Розрахунку акцизного збору до органу державної податкової служби за місцем реєстрації і не може бути оскаржене платником в адміністративному або судовому порядку.
Продовження граничних термінів подання Розрахунку здійснюється у відповідності з вимогами Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».
Підприємства—виробники алкогольних напоїв сплачують акцизний збір на третій робочий день після здійснення обороту з реалізації, крім випадків, передбачених абзацом першим частини двадцятої статті 7 Закону України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби».
Підприємства вторинного виноробства сплачують акцизний збір при придбанні акцизних марок на суму, розраховану із ставок акцизного збору на готову продукцію, вироблену з виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, з використанням спирту етилового.
Підприємства—виробники тютюнових виробів сплачують акцизний збір щомісячно до 16 числа наступного за звітним місяця, виходячи з фактичного обсягу реалізації тютюнових виробів за минулий місяць.
Власники (замовники) тютюнових виробів та виноматеріалів, виготовлених у межах України з використанням давальницької сировини, сплачують акцизний збір не пізніше дня одержання готової продукції;
Решта платників акцизного збору (крім виробників алкогольних та тютюнових виробів) зобов'язані самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданому ними Розрахунку, протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем подання Розрахунку.
Сплата акцизного збору суб'єктами підприємницької діяльності, громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які ввозять (пересилають) предмети (товари) на митну територію України, здійснюється одночасно із сплатою інших митних платежів, тобто до або під час подання митної декларації (проведення митних процедур).
Ця норма із сплати акцизного збору не поширюється на алкогольні напої та тютюнові вироби, сплата акцизного збору за якими здійснюється безпосередньо до Державного бюджету України при придбанні акцизних марок у їх продавця.


 

You have no rights to post comments