Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Розподіл податкового кредиту за видами декларацій

Розподіл податкового кредиту за видами декларацій
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розподіл податкового кредиту за видами декларацій

Суми ПДВ, які сплачені (будуть сплачені) у складі ціни придбаних ТМЦ, можуть набути статусу податкового кредиту в разі, якщо такі ресурси придбані з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку.
Напрямок відшкодування сум ПДВ, які сплачені (будуть сплачені) у складі ціни придбаних ТМЦ, залежить від безпосереднього використання таких ресурсів на виробництво (обіг) товарів (робіт, послуг), оподатковуваних ПДВ, та віднесення вартості цих ресурсів до складу їх вартості.
Для операцій з продажу сільськогосподарськими товаровиробниками продукції, товарів (робіт, послуг) власного виробництва, стосовно яких пп. 11.21 і 11.29 ст. 11 Закону про ПДВ встановлено спеціальний режим використання сум ПДВ, винятків щодо формування податкового кредиту і визначення суми ПДВ, що залишається у власному розпорядженні сільськогосподарських товаровиробників, не передбачено. Сума ПДВ, що залишається в розпорядженні сільгоспвиробників, визначається як різниця між сумою податку на додану вартість, отриманою сільськогосподарськими товаровиробниками від покупців, та сумою ПДВ, сплаченою ними постачальникам.
Сільськогосподарські товаровиробники можуть складати і подавати до податкового органу три (або дві) декларації, але при цьому суми ПДВ, сплачені (нараховані) щодо придбаних ТМЦ, мають відображатися в тій формі (повній або скороченій спеціальній) податкової декларації, в якій відображатимуться податкові зобов'язання щодо операцій продажу товарів (робіт, послуг), здійснених з використанням відповідних ТМЦ. Чинне законодавство передбачає пропорційний порядок формування податкового кредиту і відображення його за видами декларацій (лист ДПАУ від 19.03.2001 р. № 3524/7/16-1117).
Порядок № 805 приписує розмежоване цільове використання сум дотацій, отриманих від продажу м'яса в живій вазі, та дотацій від продажу молока.
Суми дотацій за продане м'ясо в живій вазі сільськогосподарські товаровиробники використовують для забезпечення тваринництва кормами, відновлення поголів'я тварин, придбання племінних ресурсів та здійснення ветеринарних заходів.
Суми дотацій за продане молоко сільськогосподарські товаровиробники, крім власних підсобних господарств населення, використовують для придбання доїльного та холодильного устаткування, приладів, реактивів, необхідних для визначення якісних показників молока та молочних продуктів, лабораторного обладнання, дезінфікуючих та фільтруючих матеріалів. У випадку забезпечення господарств цими приладами, реактивами, обладнанням і матеріалами зазначені суми використовуються на розвиток тваринництва.
Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності щодо реалізованих ними молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах, повністю залишається в розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств.
Порядком № 805 (абзац перший пункту 15 в редакції постанови КМУ від 01.06.2002 р. № 715) передбачено цільове використання зазначених коштів.
Акумульовані кошти спрямовуються на підтримку власного виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва. При цьому сума податку на додану вартість за реалізоване молоко та виготовлену молочну продукцію спрямовується на придбання приладів та реактивів, необхідних для визначення якісних показників молока та молочної продукції, фільтруючих матеріалів, холодильного устаткування та доїльних установок, у разі невідповідного забезпечення ними сільськогосподарських підприємств.
Для тих сільськогосподарських товаровиробників незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, в яких сума, отримана від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її перероблення за попередній звітний (податковий) рік (для новостворених і зареєстрованих платниками ПДВ визначається за даними звітного періоду поточного року), становить не менше 50 відсотків загальної суми валового доходу підприємства передбачено відкриття окремого спец рахунку № 2.
На цей спецрахунок має надходити сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету від реалізації іншої продукції, товарів (робіт, послуг) власного виробництва, крім підакцизної та тієї, за реалізацію якої кошти надходять на спецрахунок № І, тобто крім суми ПДВ від реалізації молока, худоби (в тому числі й молока та м'яса в живій вазі, реалізованих переробним підприємствам), птиці, вовни, молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах сільгосппідприємств.
На спецрахунок № 2 кошти, обчислені за спеціальною (скороченою) декларацією № 2, перераховуються самими сільськогосподарськими товаровиробниками.
Різниця між сумою податку на додану вартість, отриманою сільськогосподарськими товаровиробниками від покупців, та сумою податку на додану вартість, сплаченою ними постачальникам, має перераховуватися сільськогосподарськими товаровиробниками зі свого поточного рахунка на відкритий сільськогосподарським товаровиробником окремий (спеціальний) рахунок.
Відповідно до результатів діяльності сільськогосподарських товаровиробників, відображених у спеціальних податкових деклараціях за скороченою формою, перерахування коштів на спеціальні рахунки № 1 і № 2, тобто як акумуляція коштів, так і їх використання за цільовим призначенням, підтверджується шляхом подання до податкових органів разом із кожною спеціальною податковою декларацією за скороченою формою переліку платіжних доручень та копій виписок банку по кожному спецрахунку.
Зазначені кошти залишаються в розпорядженні сільськогосподарських товаровиробників та використовуються ними на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення. У разі нецільового використання акумульованих коштів вони стягуються до Державного бюджету України в безспірному порядку (абзац третій п. 11.29 ст. 11 Закону про ПДВ).
На підставі постанови КМУ від 11.04.2002 р. № 488 до абзацу другого п. 4 Порядку № 271 внесено доповнення реченням такого змісту: «не перераховані на окремий рахунок зазначені кошти вважаються такими, що використовуються не за цільовим призначенням, і підлягають стягненню до державного бюджету в безспірному порядку». Якщо раніше йшлося про спрямування (перерахування самим сільгосппідприємством) зазначених коштів до бюджету, то тепер про стягнення із присвоєнням їм статусу нецільового використання.
Державна податкова адміністрація України листом від 24.09.2003 року № 14884/7/15-2317 та Міністерство аграрної політики України листом № 37-21-1-12/10699 на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 року № 753 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. № 271 і від 12 травня 1999 р. № 805» та з метою підвищення ефективності контролю за цільовим використанням сум податку на додану вартість сільськогосподарськими товаровиробниками, які скористалися режимами оподаткування, зазначеними пунктами 11.21. та 11.29 статті 11 Закону України від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» (зі змінами і доповненнями), запропонували до відома і використання в роботі форму Довідки щодо цільового використання сум податку на додану вартість сільськогосподарськими товаровиробниками, які скористалися режимами оподаткування, зазначеними пунктами 11.21. та 11.29 статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість», та яка повинна подаватися до органу податкової служби одночасно з Декларацією з податку на додану вартість. На рис. 30 представлена форма Довідки.


 

You have no rights to post comments