Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Декларації з ПДВ сільськогосподарських товаровиробників

Декларації з ПДВ сільськогосподарських товаровиробників
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Декларації з ПДВ сільськогосподарських товаровиробників

Сільськогосподарське підприємство може подавати до податкових органів три декларації. Одну — за повною (загальною) формою, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом, і дві спеціальні (за скороченою формою), що складаються відповідно до норм п. 11. 29 і п. 11.21 ст. 11 Закону про ПДВ.
Податкова декларація з податку на додану вартість за повною (загальновстановленою) формою подається за результатами операцій з реалізації продукції невласного виробництва (тобто придбаної, купованої— в тексті Порядку № 271 використовується термін «куповані товарно-матеріальні цінності») та операцій з реалізації підакцизних товарів.
Крім цього, в цій декларації мають відображатися операції з поставки переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою (незалежно від форми розрахунку).
Закон про ПДВ, а також пункт 2 Порядку № 805 зазначають саме про відшкодування таких сум: «Сільськогосподарські товаровиробники реалізують переробним підприємствам усіх форм власності молоко і м'ясо в живій вазі відповідно до укладених договорів, нараховуючи податок на додану вартість за нульовою ставкою. При цьому податковий кредит, що складається із сум податку на додану вартість, сплачених сільськогосподарськими товаровиробниками у зв'язку з придбанням товарів (послуг), та основних фондів чи нематеріальних активів, що використовуються в господарській діяльності платника податку, включається до податкової декларації платника податку за звітний період, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом, з відшкодуванням з бюджету податкового кредиту за цією декларацією».
За цією декларацією здійснюються розрахунки з бюджетом, сплата податку до бюджету і бюджетного відшкодування в порядку, встановленому Законом про ПДВ і Указом № 857.
Декларація № 1 (спеціальна, або окрема декларація з ПДВ) — податкова декларація з податку на додану вартість, яка має відображати результати операцій з реалізації молока, худоби (не «втому числі і», як трактувала ДПАУ до внесення змін до згаданого вище листа № 8837, а «крім молока та м'яса в живій вазі, що реалізуються переробним підприємствам»), птиці, вовни, а також молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.
Розрахунки з бюджетом за цією декларацією не здійснюються: відповідно до пункту 15 (абзаци шостий та восьмий) Порядку № 805 додатна різниця між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом звітного місяця перераховується сільськогосподарським товаровиробником із поточного рахунка на окремий спеціальний рахунок № 1 (нумерація ДПАУ), тобто акумулюється. Якщо ж така різниця має від'ємне значення, вона погашається за рахунок податкових зобов'язань наступних податкових періодів.
Декларація з ПДВ з відображенням операцій з реалізації молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах, подається за скороченою формою податкової декларації.
Декларація № 2 (спеціальна, або окрема декларація з ПДВ) — податкова декларація з податку на додану вартість за результатами операцій з реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) власного виробництва, крім молока, худоби (у тому числі молока та м'яса в живій вазі, реалізованих переробним підприємствам), птиці, вовни, молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах, та крім операцій з реалізації підакцизних і купованих товарів.
Відповідно до пункту 4 (абзаци другий та третій) Порядку № 271 розрахунки з бюджетом за цією декларацією не здійснюються, додатна різниця між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом звітного місяця акумулюється сільськогосподарським товаровиробником, тобто перераховується з поточного рахунка на окремий рахунок, що відкривається для кожного такого платника установою банку. Якщо ж така різниця має від'ємне значення, вона погашається за рахунок податкових зобов'язань наступних податкових періодів.
Для відображення зазначених операцій також застосовується скорочена форма декларації.
До речі, на спеціальну декларацію теж поширюється дія підпункту 4.1.5 пункту 4.1 статті 4 Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-III «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» щодо перенесення останнього дня подання декларації на наступний за вихідним або святковим робочий день.


 

You have no rights to post comments