Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Зведена фінансова звітність

Зведена фінансова звітність
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Зведена фінансова звітність

В ринкових умовах, які супроводжуються постійною конкурентною боротьбою виникає необхідність створення дочірніх підприємств, або об'єднання підприємств чи їх придбання. При цьому виникають економічні відносини між такими підприємствами, що накладає особливості на зміст фінансової звітності.
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (ст. 7 п. 2.3) визначає, що зведену фінансову звітність подають:
•    міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства, засновані на державній власності, та органи, які здійснюють управління майном підприємств, заснованих на комунальній власності, крім власних звітів, складають та подають зведену фінансову звітність щодо усіх підприємств, що належать до сфери їх управління;
•    зазначені органи також окремо складають зведену фінансову звітність щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають відповідно у державній та комунальній власності;
•    об'єднання підприємств крім власної звітності складають і подають зведену фінансову звітність щодо усіх підприємств, які входять до їх складу, якщо це передбачено установчими документами об'єднань підприємств відповідно до законодавства.
Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 24.02.2000 р. № 37 (зареєстровано в Мін'юсті України 15.03.2000 р. за № 162/4383) встановлено перелік видів діяльності, щодо яких складається зведена фінансова звітність підприємствами.
До таких видів діяльності відносяться:
•    основна діяльність підприємств промисловості;
•    основна діяльності будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних і бурових організацій;
•    пошукових та геологічних організацій і топографогеодезичних підприємств /експедицій/;
•    капітальне будівництво;
•    основна діяльність наукових організацій;
•    основна діяльність постачальницько-збутових організацій;
•    основна діяльність підприємств і організацій торгівлі та громадського харчування;
•    основна діяльність підприємств з виробництва сільськогосподарської продукції;
•    основна діяльність підприємств побутового обслуговування;
•    основна діяльність підприємства транспорту;
•    основна діяльність підприємств зв'язку;
•    основна діяльність організацій з ремонту і утримання автомобільних шляхів;
•    основна діяльність підприємств житлово-комунального господарства;
•    основна діяльність правлінь громадських організацій та їх підрозділів;
•    інші види діяльності.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 визначено, які Міністерства, відомства та органи управління складають зведену фінансову звітність.
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади подають зведену фінансову звітність про виконання кошторисів доходів і видатків розпорядниками бюджетних коштів Державному казначейству та Рахунковій палаті щокварталу не пізніше 30-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку не пізніше 1 березня року, що настає за звітним.
Органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств комунальної власності, подають зведену фінансову звітність про використання бюджетних коштів відповідним місцевим органам виконавчої влади щокварталу не пізніші 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку не пізніше 25 лютого року, що настає за звітним.
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади подають зведену фінансову звітність про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів щодо всіх підприємств, які належать до сфери їх управління, а також зведену фінансову звітність про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів щодо господарських товариств, акції (частки, паї), яких перебувають у державній власності, Мінекономіки і Мінфіну щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 15 квітня року, що настає за звітним. Про диференційовані терміни подання цієї фінансової звітності повідомляє Міністерство фінансів.
Об'єднання підприємств, утворені на добровільних засадах, подають власну та зведену фінансову звітність, якщо це передбачено установчими документами, у порядку, визначеному 8 пунктом постанови Кабінету Міністрів України № 419.
Об'єднання підприємств, утворені за рішенням Кабінету Міністрів України або центрального органу виконавчої влади, який здійснює управління майном підприємств, подають крім власної зведену фінансову звітність відповідно Мінфіну та Мінекономіки або відповідному центральному органу виконавчої влади.
Органи місцевого самоврядування подають зведену фінансову звітність про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів щодо всіх підприємств комунальної власності, а також зведену фінансову звітність про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають у комунальній власності, відповідним місцевим  органам виконавчої влади щокварталу не пізніше 30 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 10 березня року, що настає за звітним. Про диференційовані терміни подання цієї звітності повідомляють місцевим органам виконавчої влади.
Укоопспілка подає Мінфіну та Мінекономіки зведену фінансову звітність щодо споживчих товариств, їх спілок та всіх утворених ними підприємств.
До зведених звітів районних, обласних, Республіканських споживспілок входять узагальнені підсумки роботи усіх підвідомчих їм організацій.
Зведені звіти складають по всіх показниках форм, передбачених для підприємств і організацій як по типових, так і внутрішньовідомчих формах.
Така звітність організацій, складається шляхом підсумовування звітів всіх підвідомчих підприємств. Як правило, зведені бухгалтерські звіти складаються за допомогою ПЕОМ за спеціальною програмою, в якій закладено взаємозв'язок між показниками форм. Дані машинограм переносяться на бланки форм фінансової звітності.
Зведена фінансова звітність розглядається і затверджується в установленому порядку.


 

You have no rights to post comments