Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Порівнянність показників звітності за сегментами з річною фінансовою звітністю

Порівнянність показників звітності за сегментами з річною фінансовою звітністю
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Порівнянність показників звітності за сегментами з річною фінансовою звітністю

Для безпосереднього заповнення Додатку, при обранні у якості пріоритетного господарського сегменту, пропонується скористатися алгоритмом, який наведено у табл. 1. У цій же таблиці подано основні ув'язки показників Додатку між собою та з іншими формами звітності, а також зазначено рахунки бухгалтерського обліку, на яких накопичується необхідна інформація та до яких у 2006 році необхідно відкрити додаткові субрахунки у відповідності до обраних звітних сегментів.
Умовні скорочення до табл. 25:
ДЗ — дебетовий залишок;
ДО — дебетовий оборот;
КЗ — кредитовий залишок;
КО — кредитовий оборот;
Ф. № 1 — форма № 1 «Баланс»;
Ф. № 2 — форма № 2 «Звіт про фінансові результати»;
Ф. № 6 — форма № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності»;
Ф. № 5 — форма № 5 «Примітки до річної звітності»;
Ф № 50-сг — форма № 50-сг «Основні економічні показники діяльності сільгосппідприємств».
Відповідно до п. 35 ПБО 29 «Фінансова звітність за сегментами», у текстовій частині Приміток до річної фінансової звітності наводяться дані про суму доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і суму доходів за внутрішньогосподарськими розрахунками сегмента, який не визначено звітним сегментом, якщо більша частина доходу цього сегмента сформована за внутрішньогосподарськими розрахунками та дохід цього сегмента від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям становить не менше ніж 10 % загального доходу підприємства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям.


 

You have no rights to post comments