Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Правила виправлення помилок у звітності підприємства

Правила виправлення помилок у звітності підприємства
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Правила виправлення помилок у звітності підприємства

У бухгалтерській фінансовій звітності не допускається ніяких підчисток, помарок та виправлень.
Якщо ж помилки чи перекручення даних все таки трапилися то для їх виправлення необхідно дотримуватися вимог П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».
Помилки та перекручення даних можуть виникнути в результаті зміни:
•    облікової оцінки;
•    облікової політики.
При виявленні помилки, допущеної при складанні фінансових звітів у попередніх роках, але виявленої при підготовці фінансових звітів останнього звітного періоду, необхідно з ясувати. Причини помилок, а саме:
•    математичні помилки;
•    неправильне застосування принципів обліку;
•    неправильне розуміння обставин, у яких здійснювалася господарська операція;
•    конкретний звітний період, у якому допущено помилки,
•    порядок виправлення, а саме: коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року;
•    перерахування відповідної порівняльної інформації за попередній звітний період;
•    розкриття інформації про виправлення у Примітках;
•    ким виявлені помилки — підприємством чи аудитором;
•    ким виправляються помилки, як правило, підприємством.
Відповідно до П(С)БО 6 виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки випливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).
Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.
Помилки та перекручення у фінансовій звітності можуть виникнути в результаті застосування облікової оцінки тобто попередньої оцінки, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами.
Облікова оцінка може переглядатися підприємством, якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отримана додаткова інформація.
Якщо здійснювалися зміни в облікових оцінках то їх наслідки слід включати до тієї ж самої статті Звіту про фінансові результати, яка раніше застосовувалася для відображення доходів або витрат за відповідним об'єктом такої оцінки.
У Звіт про фінансові результати наслідки зміни облікових оцінок слід включати у тому періоду, у якому відбулася зміна, а також і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.


 

You have no rights to post comments