Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Розкриття інформації про власний капітал у Примітках до фінансової звітності

Розкриття інформації про власний капітал у Примітках до фінансової звітності
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розкриття інформації про власний капітал у Примітках до фінансової звітності

Інформація про власний капітал наводиться в Балансі (І розділ пасиву) та доповнюється Звітом про власний капітал, що дозволяє з'ясувати основні причини його змін. Але цих даних для зовнішніх і внутрішніх користувачів недостатньо. Адже з наведених даних не відомо скільки і яких акцій має підприємство, яка їх ціна тощо.
Тому положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал» передбачається розкриття у Примітках до фінансових звітів призначення та умов використання кожного елементу власного капіталу крім статутного капіталу.
Так акціонерні товариства зобов'язані наводити в Примітках до фінансових звітів таку інформацію:
•    загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату;
•    загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата у порівнянні із передбаченими величинами;
•    загальну суму коштів, одержаних в ході передплати на акції, у такому розрізі:
1.    усі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;
2.    вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;
3.    загальну суму іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку.
Акції в складі статутного капіталу показуються за окремими типами і категоріями:
•    кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу;
•    номінальна вартість акцій;
•    зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу;
•    права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу;
•    акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам;
•    перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють.
•    кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5 %;
•    акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами із указаниям їх термінів і сум.
•    накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями;
•    суму, включену {або не включену) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.
Усі інші підприємства наводять у Примітках до фінансових звітів інформацію про:
1.    розподіл часток статутного капіталу між власниками;
2.    права, привілеї або обмеження щодо цих часток;
3.    зміни у складі часток власників у статутному капіталі.


 

You have no rights to post comments