Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Зміст статей Звіту про рух грошових коштів та методика його складання

Зміст статей Звіту про рух грошових коштів та методика його складання
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зміст статей Звіту про рух грошових коштів та методика його складання

Звіт про рух грошових коштів складається за звітний період (графи З і 4), але для порівняння даних і проведення аналізу в ньому наводяться дані за аналогічний попередній період (графи 5 і 6). Графа 5 і 6 заповнюється за даними аналогічного Звіту, складеного за попередній рік за даними граф 3 і 4.
Зміст статей Звіту про рух грошових коштів визначено 11 (С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів».
При заповненні цього звіту слід пам'ятати, що якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо у складі відповідних видів діяльності.
Крім цього при заповненні цього звіту підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Заповнення І розділу «Рух коштів у результаті операційної діяльності» за непрямим методом починається з коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на господарські операції, при здійсненні яких не має необхідності у грошових коштах:
•    на суму нарахованої амортизації активів;
•    на суму змін забезпечень зобов'язанъ;
•    на збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць;
•    на збиток (прибуток) від операційної діяльності;
•    на витрати на сплату відсотків;
Після цього визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах, на який впливають:
•    суми змін запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості, пов'язаної з операційною діяльністю протягом звітного періоду;                                                        
•    на суми змін витрат і доходів майбутніх періодів.
При заповненні цього Звіту слід пам'ятати, що показники, які характеризують перше слово статті (наприклад, рядок 010 — прибуток або рядок 050 — збиток, або рядок 080 — зменшення) наводять у графі 3 «Надходження», а відповідно друге слово у назві статті підказує, що сума відноситься до графи 4 «Видаток».
Інформаційне забезпечення для складання Звіту про рух грошових коштів наведено в табл. 15.
Грошові кошти повинні забезпечувати постійну платоспроможність підприємств, тому грошові потоки повинні бути під постійним контролем бухгалтерів та керівників. Враховуючи це, вважаємо за доцільне складання Звіту про рух грошових коштів щоквартально.


 

You have no rights to post comments