Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Взаємозв'язок Звіту про фінансові результати з видами діяльності підприємства

Взаємозв'язок Звіту про фінансові результати з видами діяльності підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Взаємозв'язок Звіту про фінансові результати з видами діяльності підприємства

У першому розділі Звіту про фінансові результати наводяться доходи і витрати та розраховується прибуток або збиток за видами діяльності.
Для розуміння змісту першого розділу звіту необхідно чітко розмежовувати види діяльності підприємства, які мають вплив на групування доходів і витрат
Звичайна діяльність — це будь-яка діяльність підприємства, а також операції, які забезпечують або виникають внаслідок здійснення такої діяльності. Якщо розглядати промислове підприємство то до звичайної його діяльності слід віднести закупку запасів, виготовлення продукції, розрахунки з постачальниками і клієнтами, розрахунки за довгостроковими і короткостроковими зобов'язаннями, з працівниками і бюджетом, переоцінку запасів, списання знецінених запасів, переоцінку короткотермінових інвестицій, економічні санкції, курсові різниці тощо.
Надзвичайна подія виникає внаслідок подій або операцій, які відрізняються від звичайної і є епізодичними. Надзвичайна подія виникає при пожежах, стихійних лихах тощо. Але ці події для різних суб'єктів господарювання можуть приймати різні форми. Якщо для підприємства пожежа буде надзвичайною подією і в Звіті про фінансові результати буде виділена сума збитків в І розділу (р. 205), то для страхової компанії, яка здійснює страхування від таких подій, ці витрати у Звіті про фінансові результати будуть визнані як доходи від звичайної діяльності і відображені у Звіті про фінансові результати (р. 010).
Звичайна діяльність підприємства підрозділяється на операційну та іншу.
До операційної діяльності підприємства відносяться усі види основної та іншої діяльності, крім фінансової та інвестиційної.
Основна діяльність — це та, яка пов'язана з виробництвом або реалізацією товарів, робіт і послуг, визначена статутом при створені підприємства і забезпечує основну частку його доходу. Витрати, які виникають в результаті основної діяльності підрозділяють за функціями, а саме: на виробничу, адміністративну, на збут та інші.
Виробнича функція супроводжується витратами на виготовлення продукції (витрат) і продажем продукції (доходи), а також супроводжується витратами адміністративного характеру і витратами на збут.
Інвестиційна діяльність — це діяльність підприємства, яка пов'язана з придбанням тих необоротних активів та тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.
Фінансова діяльність — це діяльність підприємства, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу.
В залежності від видів діяльності доходи підрозділяються на доходи від:
•    виробничої функції тобто операційної діяльності;
•    фінансової діяльності;
•    інвестиційної діяльності;
•    надзвичайних подій.
Витрати підрозділяються на витрати:
•    виробничої функції;
•    управлінської функції (адміністративні витрати),
•    збутової функції;
•    фінансової діяльності;
•    інвестиційної діяльності;
•    надзвичайних подій.
Якщо у результаті виробничої функції, фінансової та інвестиційної діяльності і надзвичайних подій виникають як доходи, так і витрати, то від управлінської і збутової функції виникають лише витрати.


 

You have no rights to post comments