Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Взаємозв'язок Балансу і Плану рахунків бухгалтерського обліку

Взаємозв'язок Балансу і Плану рахунків бухгалтерського обліку
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Взаємозв'язок Балансу і Плану рахунків бухгалтерського обліку

Форму Балансу підприємства побудовано таким чином, щоб використовуючи інформацію з балансових рахунків синтетичного обліку, можна було без особливих труднощів його заповнити. Національний План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (затверджений наказом Міністерства фінансові України від 30.11.1999 р. №291 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.12.1999 р. за № 892/4185) включає 9 класів рахунків, які використовуються для складання фінансової звітності і нульовий клас за позабалансовими рахунками. Рахунки класів з 1 по 6 використовуються для складання Балансу, рахунки класів з 7 по 9 використовуються для складання Звіту про фінансові результати.
Рахунки класів з 1 по 6 називають балансовими або реальними, а рахунки класів з 7 по 9 — номінальними або тимчасовими (операційними).
Загальний зв'язок рахунків бухгалтерського обліку з формами фінансової звітності наведено на рис. 13.
Схема взаємозв'язку Плану рахунків і Балансу наведена на рис. 14.
На рис. 14 за кожним розділом Балансу в дужках наведено номери синтетичних рахунків, які необхідно використовувати для заповнення Балансу. Така побудова Баланса і Плану рахунків відповідає міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і є дуже зручною в практичній роботі бухгалтера.


 

You have no rights to post comments