Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Класифікація балансів

Класифікація балансів
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Класифікація балансів

Баланс підприємств можна класифікувати за різними ознаками.
Вступний Баланс — відображає початок господарської діяльності підприємства на момент його державної реєстрації.
Поточний Баланс — складається протягом усього часу існування підприємства.
Реорганізаційний (ліквідаційний, розподільчий, об'єднуючий) Баланс — складається при ліквідації підприємства, або його розподілі чи об'єднанні.
Одиничний Баланс — характеризує результати діяльності тільки одного підприємства.
Зведений Баланс — складається шляхом об'єднання сум, що відображені на окремих статтях одиничних Балансів.
Консолідовані Баланси — складаються на підставі Балансів підприємств, юридично самостійних, та дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.
Баланси основної діяльності — це Баланси юридичних осіб в межах статутної діяльності.
Баланси спільної діяльності— це окремий Баланс, який складається тим учасником, якому за угодою доручено ведення спільних справ учасників договору про спільну діяльність.
Баланс-брутто — це Баланс, в валюту якого включено сальдо як основних, так і регулюючих рахунків.
Баланс-нетто — це Баланс, в валюту якого не включено сальдо регулюючих рахунків.
Сальдовий Баланс — це бухгалтерський Баланс, в якому відображені тільки залишки за бухгалтерськими балансовими рахунками.
Оборотний Баланс — це оборотна відомість за синтетичними рахунками, де містяться як дані сальдо на початок і кінець звітного періоду, так і обороти за звітний період.
Шаховий Баланс — це Баланс, в якому обороти по кожному рахунку наводяться не загальними підсумками, а з зазначенням кореспондуючих рахунків.
Баланс підприємства — це Баланс юридичної особи або відокремленого підрозділу, які працюють на принципах самоокупності і самофінансування, і який характеризує його активи, капітал і зобов'язання.
Баланс бюджетної установи — це Баланс про виконання кошторисів видатків.
Баланс банку — це Баланс кредитної установи.


 

You have no rights to post comments