Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Організація праці незалежних аудиторів та її елементи

Організація праці незалежних аудиторів та її елементи
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Організація праці незалежних аудиторів та її елементи

Аудитор є висококваліфікованим сертифікованим спеціалістом із правом здійснення аудиту та уповноважений суб'єктом господарювання на проведення аудиторської перевірки звітності чи виконання інших робіт. Саме аудитор і його праця є центральною ланкою організації аудиторської діяльності. Від правильної та раціональної організації праці аудиторів значною мірою залежить об'єктивність оцінки фінансової звітності підприємств-клієнтів, ефективність і своєчасність наданих рекомендацій, консультативних та інших послуг.
Наукова організація праці аудиторів стає об'єктивною потребою і являє собою комплекс організаційних, техніко-економічних, санітарно-гігієнічних, психофізіологічних та естетичних заходів, спрямованих на раціоналізацію аудиторського процесу, створення сприятливих умов праці, розвитку аудиторської професії, суспільної свідомості аудиторів.
Організація діяльності (праці) незалежних аудиторів складається з трьох підсистем:
1.    організація праці аудитора як представника аудиторської професії;
2.    організація роботи аудитора як працівника аудиторської фірми;
3.    організація праці аудитора з виконання аудиторських перевірок та надання супутніх аудиту послуг.

Кожна з цих складових має свої елементи. До першої підсистеми відносять: організацію сертифікації аудиторів; організацію щорічного підвищення кваліфікації аудиторів; організацію реєстрації аудиторів як приватних підприємців та працевлаштування їх в аудиторських фірмах; нормативне регулювання діяльності аудиторів; професійну етику аудиторів; права, обов'язки та відповідальність аудиторів; членство у професійних організаціях.
Друга підсистема включає такі елементи: планування складу клієнтів та періоду обслуговування; підбір кадрів, розподіл та кооперування праці аудиторів; організація роботи аудиторських груп (бригад); організація робочих місць аудиторів; внутрішньо-фірмове нормативно-інструктивне регулювання роботи персоналу; навчання та інструктаж персоналу; оплата праці та стимулювання роботи аудиторів; самоорганізація роботи аудиторів; контроль та
аналіз роботи аудиторів.
Основними елементами, які формують третю підсистему, є такі: організація планування аудиторських перевірок; організація документування роботи аудитора; організація співпраці з персоналом підприємства-клієнта; організація використання роботи експертів та інших аудиторів у процесі аудиторської перевірки; організація використання результатів роботи внутрішнього аудитора.


 

You have no rights to post comments