Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Особливості обліку фінансових результатів

Особливості обліку фінансових результатів
Рейтинг пользователей: / 62
ХудшийЛучший 

Особливості обліку фінансових результатів

Результатом операцій виробничо-комерційної (господарської) діяльності малого підприємства є прибуток або збиток.
Прибуток в основному утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (послуг, товарів). Мале підприємство може продавати (реалізовувати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв і господарств, а також мати доходи і збитки, що збільшують або знижують розмір прибутку від фінансової діяльності.
Розмір і характер прибутків і збитків за кожний період діяльності підприємства є найважливішими підсумковими показниками їх роботи.
Облік фінансових результатів — прибутків і збитків — здійснюється на фінансово-результативному рахунку 79 «Фінансові результати», на якому збираються всі затрати, доходи (прибутки і збитки) підприємства, які групуються в аналітичному обліку за характером прибутків і збитків.
За кредитом рахунку 79 «Фінансові результати» відображаються суми закриття рахунків обліку доходів, за дебетом рахунка 79 «Фінансові результати» — суми закриття рахунків обліку витрат; фактична собівартість відвантаженої продукції (товарів, робіт, послуг), сума нарахованих податків на прибуток, а також непрямі витрати (адміністративні, витрати на збут та інші) — тобто рахунки класу 8 (для малих підприємств) або рахунки класу 9 (для всіх підприємств).
Сальдо рахунка при його закритті списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»: якщо кредитовий оборот більший за дебетовий, то підприємство на суму різниці має нерозподілений прибуток, і, навпаки, якщо дебетовий оборот більше за кредитовий, то підприємство має збиток. Малі підприємства за необхідності можуть відкривати до рахунка 79 субрахунки, згідно із загальним планом рахунків:
791   «Результат основної діяльності»;
792  «Результат фінансових операцій»;
793  «Результат іншої звичайної діяльності»;
794  «Результат надзвичайних подій».
На субрахунку 791 визначається прибуток (збиток) від основної діяльності підприємства. За кредитом відображається сума доходів від реалізації готової продукції, робіт, послуг, та від іншої операційної діяльності (pax. 70, 71). За дебетом — сума при закритті рахунків обліку собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 «Собівартість реалізації», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності»): (Кредит 791 — Дебет 70, 71; Кредит 90, 92, 93, 94 — Дебет 791).
На субрахунку 792 визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом відображається списання суми при закритті рахунків обліку доходів від учасників в капіталі (рахунку 72) та інших фінансових доходів (рахунок 73), за дебетом — списання фінансових витрат з рахунків 96 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі»: (Дебет 72, 73 — Кредит 792; Дебет 792 — Кредит 95, 96).
На субрахунку 793 визначається прибуток (збиток) від звичайної діяльності підприємства. За кредитом 793 відображаються рахунки обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства (рахунок 74), за дебетом — списання витрат з рахунка 97: (Дебет 74 — Кредит 793; Дебет 793 — Кредит 97).
На субрахунку 794 визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. За кредитом здійснюють списання доходів, одержаних від надзвичайних подій; за дебетом 794 — списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99 «Надзвичайні витрати»: (Дебет 75 — Кредит 794; Дебет 794 — Кредит 99).
Малі підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8 «Витрати за елементами», субрахунки рахунка 79 дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків 23, 26 та інших рахунків класу 2, а також з кредитом рахунків класу І «Необоротні активи» та класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» (Дебет 79 — Кредит 23, 26, 10, 31, 30, 37).
Аналітичний облік операцій за рахунком 79 «Фінансові результати» здійснюють у відомості 5-М розділ III «Облік фінансових результатів»: по кредиту рахунка відображається прибуток від реалізації і доходи з позареалізаційних операцій і виводиться загальний фінансовий результат за місяць. Після цього відображаються операції за видами використання прибутку за місяць. Отже, співставлення сум по кредиту і по дебету рахунка 79 відображає загальний фінансовий результат за місяць.


 

You have no rights to post comments