Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Валові доходи малих підприємств і їх відмінність від виручки за реалізовані товари

Валові доходи малих підприємств і їх відмінність від виручки за реалізовані товари
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Валові доходи малих підприємств і їх відмінність від виручки за реалізовані товари

Доходом малого підприємства визнається збільшення економічних вигод внаслідок надходження активів (пред'явлення рахунка до отримання) або скасування зобов'язань, яке приводить до збільшення капіталу цього підприємства, за винятком частини капіталу, що приростає за рахунок внесків учасників (власників).
Кожне мале підприємство, виходячи з напрямків своєї фінансово-господарської діяльності, структури її видів і обсягів вкладень, вибирає ту чи іншу сукупність рахунків, створює бухгалтерський облік доходів у розрізі обраних способів їх отримання і закріплює прийняте рішення наказом про облікову політику.
Зокрема, облік валових доходів ведуть з метою визначення розрахунковим методом різниці, між валовими витратами і валовими доходами, оподатковуваного прибутку у декларації про прибуток підприємства. Облік виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) у бухгалтерському обліку ведуть для забезпечення взаєморозрахунків з покупцями і замовниками, визначення на її основі фінансових результатів від реалізації в кореспонденції рахунків.
Валові доходи за своїм змістом відрізняються від виручки за реалізовану продукцію чи власне валового доходу як економічної категорії. Якщо валовий доход — це новостворена вартість (за сумарним обчисленням дорівнює фонду оплати праці та прибутку підприємства), а виручка від реалізації існує лише за умови відвантаження продукції (робіт, послуг), то валові доходи — інша економічна категорія, яка застосовується тільки у податковому обліку. У склад валових доходів виручка від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг) включається у випадках, коли відвантаження (виконання) відбувалось до надходження коштів від покупців. Якщо ж спочатку від покупців надійшла попередня оплата (аванс) за товари (продукцію, роботи, послуги) які мають бути відвантажені (виконані), виручки від реалізації у цьому разі немає. її взагалі може і не бути, якщо товари (продукція, роботи, послуги) не будуть відвантажені (виконані). Сума попередньої оплати у цьому випадку у бухгалтерському обліку відображається як кредиторська заборгованість перед покупцями, хоч у податковому обліку її зараховано до валових доходів. При наступному відвантажені товарів (продукції, виконаних робіт, послуг) відбувається погашення кредиторської заборгованості, виручка від їх реалізації буде відображена із записом цих операцій лише у бухгалтерському обліку, оскільки до валових доходів у податковому обліку вона в такому випадку не зараховується.
Облік валових доходів можна вести на субрахунку 747 «Валові доходи» (загального плану рахунків). Облік виручки від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг) малі підприємства ведуть на рахунку 70 «Доходи від реалізації». За кредитом рахунка 70 «Доходи від реалізації» обліковують виручку від реалізації товарів (робіт, послуг). За дебетом 70 «Доходи» відображається сума нарахованих податкових зобов'язань. На рахунку 747 «Валові доходи» за кредитом відображають їх суму, а за дебетом проводять закриття цього рахунка. Тому ці суми завжди різні. Виручка і собівартість майже ніколи не бувають рівні і різниця між ними є прибутком чи збитком від реалізації продукції (робіт, послуг).
Оскільки регістрів аналітичного обліку для відображення валових доходів не встановлено, для цього доводиться пристосовувати інші регістри бухгалтерського обліку, зокрема малі підприємства використовують розділ IV відомості 5-М.
Нагромадження валових доходів в аналітичному обліку проводять таким чином, щоб сформувати дані для складання відповідного додатку до декларації про прибуток підприємства та підсумки, які потрібні для заповнення у вій рядків 1-Ю. Зокрема, для складання додатку А «Доходи від реалізації товарів (робіт, послуг)» валові доходи слід нагромаджувати за переліком, що наводиться. При цьому у рядку 1.1 «Реалізація товарів, виконаних робіт, надання послуг» відображають виручку або попередню оплату покупців, якщо реалізація відбувалась за гроші. Запис операцій за цим рядком здійснюється на основі товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, накладних та податкових накладних, а при відображенні у валових доходах грошей, що одержані як попередня оплата, — на основі платіжних доручень. Як валові доходи відображається готівка, одержана від реалізації продукції, робіт, послуг — на основі прибуткових касових ордерів. Валові доходи за цим рядком, у кореспонденції рахунків, залежать від того, яка подія відбулася спочатку: відвантаження чи оплата, відображені у табл. 8.2 (див. crop. 168).


 

You have no rights to post comments