Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Особливості обліку готової продукції та реалізації товарів, робіт, послуг

Особливості обліку готової продукції та реалізації товарів, робіт, послуг
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Особливості обліку готової продукції та реалізації товарів, робіт, послуг

Готовою вважається продукція, яка цілком завершена обробкою (переробкою, комплектацією), пройшла всі стадії технічного процесу та відповідає споживчим якостям.
Надходження готової продукції оформляють приймально-передавальними накладними, актами та іншими внутрішніми документами, які виписують у двох примірниках.
Облік випуску продукції при невеликій номенклатурі можна вести в Відомості 5-М розділ II «Обліку витрат на виробництво».
Аналітичний облік готової продукції ведеться по кожній її номенклатурі. При наявності складів ведеться кількісно-сортовий облік готової продукції у картках складського обліку. В бухгалтерії ведеться оборотна відомість по кожній номенклатурі продукції і матеріально-відповідальній особі. При спрощеній формі обліку аналітичний облік руху готової продукції ведеться у Відомості 2-М «Облік запасів». Синтетичний облік ведеться на рахунку 26 «Готова продукція», який призначений для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції підприємства.
За дебетом рахунка 26  «Готова продукція»  відображається надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю. При списанні готової продукції з рахунка 26 «Готова продукція» сума відхилень фактичної виробничої собівартості від вартості готової продукції за обліковими цінами визначається як добуток рівня відхилень і вартості відпущеної зі складу готової продукції за обліковими цінами. Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що відносяться до реалізованої продукції, відображається за кредитом рахунка 26 «Готова продукція» і дебетом відповідних рахунків, на яких відображено вибуття готової продукції. Аналітичний облік готової продукції ведеться за видами готової продукції.
Облік реалізації продукції власного виробництва, куплених товарно-матеріальних цінностей, включаючи і товари, виконання робіт і послуг власними допоміжними виробництвами, реалізації продукції (робіт, послуг) малих підприємств здійснюється на підставі товарно-транспортної накладної, яку виписують у двох-трьох примірниках, у ній вказують найменування продукції (товарів, робіт, послуг), що реалізуються, їх кількість (масу), суму виручки, податок на додану вартість, загальну суму до оплати покупцями і замовниками та податкову накладну у двох примірниках, за умови, коли малі підприємства є платниками податку на додану вартість.
Дані товарно-транспортних накладних є підставою для відображення виручки від реалізації, включаючи суму ПДВ, за кредитом рахунка 70 «Доходи від реалізації» та податку на додану вартість — за дебетом цього рахунка. Собівартість продукції (робіт, послуг) відображають за дебетом рахункам, аналітичний рахунок «Собівартість реалізації», виходячи з кількості (маси) та собівартості одиниці, — теж на основі товарно-транспортної накладної.
За даними цих рахунків щомісяця визначають фінансові результати від реалізації (прибутки або збитки) як різницю між виручкою та собівартістю продукції (товарів, робіт, послуг), які перераховують на рахунок 19 «Фінансові результати», після чого рахунки 70 та 84 закриваються.
Облік реалізації продукції (робіт, послуг) ведуть на окремих аналітичних рахунках, які відкривають, виходячи з потреби визначення рентабельності того чи іншого виду діяльності. Аналітичний облік реалізації здійснюють на підставі товарно-транспортних накладних у Журналі обліку господарських операцій, звідки переносять дані у Відомість 5-М розділ II.


 

You have no rights to post comments