Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Особливості обліку незавершеного виробництва на малих підприємствах

Особливості обліку незавершеного виробництва на малих підприємствах
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Особливості обліку незавершеного виробництва на малих підприємствах

При виробництві продукції або виконанні робіт (послуг) у виробничих приміщеннях (дільницях) підприємства на кінець звітного періоду можуть залишатися не завершені обробкою сировина, матеріали, комплектуючі вироби, продукція, так звана «незавершенка». Положенням № 196 не передбачено щомісячного обліку суми незавершеного виробництва, оскільки всі витрати, що зібрались на рахунку 23 «Виробництво», потрібно щомісяця списувати у дебет рахунків:
79 «Фінансові результати» — при виконанні робіт та наданні послуг;
26 «Готова продукція» — при виробництві продукції.
Положення № 196 передбачає, що малі підприємства за результатами інвентаризації, яка проводиться перед складанням річної фінансової звітності (тобто тільки один раз на рік), визначають вартість виявлених у виробничих приміщень (дільницях):
•    залишків сировини і матеріалів, що не піддалися обробці;
•    незавершених обробкою сировини матеріалів, деталей;
•    незавершену складанням і комплектуванням продукцію «способом сторно зараховують до складу відповідних активів (сировина, матеріали, незавершене виробництво)» зі зменшенням у звітному році собівартості реалізованої продукції і робіт (рахунок 79 «Фінансові результати»). На вартість зарахованого за результатами інвентаризації залишку сировини і матеріалів, що не піддавалися обробці, зменшується у звітному році показник матеріальних витрат.
Запропонований Міністерством фінансів варіант сторнування вартості «незавершенки» з рахунка 79 свідчить про те, малі підприємства щомісячно списують всі витрати (у тому числі ті, які не відносяться до реалізованої продукції або послуг) на фінансові результати. Внаслідок цього в обліку і звітності виробничих підприємств протягом звітного року може виникнути невідповідність. Якщо продукція не була повністю вироблена (відвантажена) або послуги не були повністю надані, то затрати, які не відносяться до реалізованої продукції (робіт, послуг), потрапляють у дебет рахунка 79. У той же час по кредиту цього рахунка може взагалі нічого не відобразитися (наприклад, якщо відвантаження (доходу) у поточному місяці не було). Таким чином порушується один із основних принципів бухгалтерського обліку — нарахування і відповідність доходів і витрат.
Вартість нереалізованої продукції не повинна відображатися на рахунку 79 «Фінансові результати». Сума витрат за виробленою, але нереалізованою продукцією (у тому числі вартість незавершеного виробництва) повинна накопичуватися по дебету рахунка 26 «Готова продукція». Саме з цього рахунка і повинні сторнуватися суми «незавершенки». У той же час запропонований Міністерством фінансів варіант обліку незавершеного виробництва (тільки один раз на рік перед складанням річної звітності) дійсно спростить роботу бухгалтера.
Облік незавершеного виробництва відображено на прикладі малого підприємства ТзОВ «ПВК-Захід», яке займається виготовленням столярних виробів. За даними інвентаризації, на 28 грудня виявлено в цеху:
•    дошки обрізаної (що не піддавалася обробці) — 0,5 м3;
•    дошки обрізаної, проструганої — 1 м2;
•    дверних блоків (незакінчених) — 2 шт.
Вартість виявленої «незавершенки» у складі вартості готової продукції, виробленої в грудні, спочатку списана у дебет рахунка 26 (згідно з Положенням № 196). Бухгалтеру необхідно визначити вартість кожної зі складових незавершеного виробництва і провести сторнуючі записи. Запропонований нами варіант обліку розглянуто в табл. 7.З. Якщо матеріали на склад не передавалися, а були зроблені тільки сторнувальні бухгалтерські записи (див. операцію № 1 табл. 7.3), то в січні наступного звітного року необхідно їх відновити, оскільки матеріали реально перебувають у виробничому приміщенні, а не на складі. У той же час із сумою незавершеного виробництва, відновленою на рахунку 23, наприкінці року нічого робити не потрібно. У січні її необхідно перенести на рахунок 26 «Готова продукція» у складі прямих витрат на виробництво продукції і рахунок 23 закрити.
В табл. 7.3, вартість вироблених запасів (сировини, матеріалів, комплектуючих виробів), а також відновленого незавершеного виробництва малого підприємства відображають у рядку 100 форми № 1 М «Баланс» річної фінансової звітності.
Що стосується обліку послуг, то для цього не передбачено ведення будь-якого рахунка — аналога рахунка 26. Тому рекомендуємо підприємствам, що мають витрати за розпочатими, але ще не прийнятими замовником роботами, продовжувати обліковувати їх по дебету рахунка 23.
Підприємствам, що мають значну суму незавершеного виробництва і загальновиробничих витрат, спрощена форма обліку не зовсім підходить. Рекомендуємо їм вести бухгалтерський облік у загальному порядку.


 

You have no rights to post comments