Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів

Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів

У складі виробничих запасів обліковують малоцінні і швидкозношувані предмети, тобто такі засоби праці, строк служби яких менший одного року, незалежно від їхньої вартості.
Отже, на сьогодні основним критерієм для віднесення предметів до складу МШП служить термін їх використання. Якщо термін служби малоцінних предметів більше одного року або нормального операційного циклу, їх зараховують до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, але за умови, що їх вартість не перевищує граничну величину, встановлену в наказі про облікову політику малого підприємства.
Документальне оформлення й облік операцій, пов'язаних з надходженням МШП, здійснюється аналогічно оформленню і обліку операцій з виробничими запасами.
Для організації обліку МШП наказом Мінстату України від 25.05.96 р. № 145 рекомендовано застосовувати такі форми первинних документів:
№ МШ-1 «Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)»; № МІП-2 «Картка обліку МШП»;
№ МШ-3 «Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристосувань)»; № МШ-4 «Акт вибуття МШП»;
№ МШ-5 «Акт на списання інструментів (пристосувань) та обмін їх на придані»;
№ МШ-6 «Основна картка №... обліку спецодягу, спецвзуття та захисних засобів»;
№ МШ-7 «Відомість   обліку   видачі (проведення)   спецодягу, спецвзуття і захисних засобів»; № МШ-8 «Акт на списання МШП».
Оскільки МШП є оборотними активами і належать до запасів, на них поширюються норми П(С)БО 9. Тому оцінка МШП при надходженні та вибутті здійснюється аналогічно виробничим запасам. Бухгалтерський облік МШП ведеться за місцями зберігання, за такими групами: інструменти, господарський інвентар, спеціальні пристосування, спеціальний одяг, спеціальне взуття, запобіжне приладдя та інші МШП.
Інформація про наявність і рух МШП, що належить підприємству і перебуває на складі, відображається на рахунку 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети» — загального плану рахунків, або на рахунку 20 «Виробничі запаси» — за спрощеним планом рахунків.
По дебету рахунка 22 (20) здійснюються записи щодо придбаних (отриманих) або виготовлених МШП за первинною вартістю, а по кредиту — їх експлуатація за обліковою вартістю, при цьому вартість МШП виключається зі складу активів і списується на рахунки обліку витрат; також по кредиту рахунка 22 (20) відображається списання, а також недостачі та втрати від псування МШП.
У зв'язку з виключенням вартості МШП зі складу активів на підприємстві необхідно організувати оперативний кількісний облік МШП за місцями експлуатації та відповідальними особами протягом терміну їх фактичного використання.
Аналітичний облік МШП ведеться за видами предметів за однорідними групами, які встановлюються підприємством, виходячи з його потреб.
Підприємство може вести аналітичний облік МШП за їх найменуваннями, кількістю і цінами в розрізі місць зберігання та осіб, відповідальних за їх збереження.
Операції за рахунком 22(20) у бухгалтерських регістрах відображаються в такому порядку. Зведені суми оборотів за рахунком 22 (20) на підставі первинних документів і звітів матеріально відповідальних осіб відображають аналітично виробничими запасами відповідно до Методичних рекомендацій № 422 і записуються і Відомість 2-М, яка ведеться за матеріально відповідальними особами, місцями зберігання, місцями витрачання.
Вартість МШП, призначених для використання протягом одного року або нормального операційного циклу, відображається в розділі Активу Балансу у статті «Виробничі запаси» у рядку 100-.


 

You have no rights to post comments