Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Оцінка запасів яри вибутті

Оцінка запасів яри вибутті
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Оцінка запасів яри вибутті

Виробничі запаси зазвичай надходять на підприємство в різний час і від різних постачальників. Тому записи одного найменування і виду можуть мати неоднакову первинну вартість. Для того щоб оцінити запаси при відпуску їх у виробництво, необхідно застосовувати один із методів, наведених в П(С)БО 9 «Запаси»:
•    ідентифікованої собівартості;
•    середньозваженої собівартості;
•    собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
•    собівартості останніх за часом надходження запасів {ЛІФО);
•    нормативних затрат;
•    ціни продажу.
Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення й однакові умови використання, застосовується тільки один з цих методів.
Запаси, які відпускаються, і послуги, які виконуються для спеціальних замовлень і проектів, а також запаси, які не замінюють одне одного, оцінюються за ідентифікованою собівартістю (застосовують малі підприємства, які виконують індивідуальні замовлення).
Оцінка за середньозваженою собівартістю проводиться по кожній одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів.
Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси використовуються в тій послідовності, у якій вони надходили на підприємство, тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво чи продаж, оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів. Іншими словами, запаси списуються у прямому порядку надходження. При цьому вартість залишку запасів на кінець звітного місяця визначається за собівартістю останніх за часом надходження запасів.
Оцінка запасів за методом ЛІФО базується на припущенні, що запаси використовуються в послідовності, протилежній їх надходженню на підприємство, тобто запаси, що першими відпускаються у виробництво чи продаж, оцінюються за собівартістю останніх за «асом надходження запасів. Іншими словами, запаси списуються у зворотному порядку надходження. При цьому вартість залишку запасів на кінець звітного місяця визначається за собівартістю перших за часом надходжень запасів.
Оцінка за нормативними затратами полягає у застосуванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), установлених підприємством з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих цін. Для забезпечення максимального наближення нормативних затрат до фактичних норми затрат і ціни повинні в нормативній базі регулярно перевірятися і переглядатися.
Для суб'єктів малого підприємництва, що є платниками єдиного податку, найбільш доцільним є використання методу ЛІФО, оскільки при цьому податок на прибуток буде зменшуватись шляхом перерахування залишків запасів, придбаних за часом останніми, за більш високими цінами.


 

You have no rights to post comments