Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Синтетичний та аналітичний обпік основних засобів

Синтетичний та аналітичний обпік основних засобів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Синтетичний та аналітичний обпік основних засобів

Малі підприємства бухгалтерський облік основних засобів ведуть на рахунку 10 «Основні засоби».
За дебетом рахунка 10 «Основні засоби» відображається надходження (придбаних, створених, безплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первинною вартістю, а також сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, додання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об'єкта, та сума дооцінки вартості об'єкта основних засобів. За кредитом — вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів, сума уцінки основних засобів. Малі підприємства на рахунку 10 також обліковують інші необоротні матеріальні активи. Якщо малі підприємства використовують загальний план рахунків, то облік основних засобів ведеться в розрізі наступних субрахунків.
На субрахунку 101 «Земельні ділянки» ведуть облік земельних ділянок.
На субрахунку 102 «Капітальні витрати на поліпшення земель» ведуть облік капітальних вкладень у поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи).
На субрахунку 103 «Будинки та споруди» ведуть облік наявності та руху будинків, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, а також житлових будівель.
Таким чином, на субрахунку 103 «Будівлі та споруди» належить опубліковувати дані про виробничі приміщення малого підприємства, тобто щодо будівель, цехів, складів, офісів, ремонтних майстерень, млинів, пекарень, цегельних заводів, консервних заводів тощо.
На субрахунку 104 «Машини та обладнання», 105 «Транспортні засоби», 106 «Інструменти, прилади та інвентар», 107 «Робоча і продуктивна худоба», 108 «Багаторічні насадження» здійснюють облік відповідно машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентаря, робочої і продуктивної худоби, багаторічних насаджень.
На субрахунку 109 «Інші основні засоби» малого підприємства ведуть облік основних засобів, які не включені до інших субрахунків рахунка 10 «Основні засоби».
Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об'єкт — закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або конструктивно відокремлений предмет, призначений до виконання певних самостійних функцій. Інвентарним об'єктом визначається також відокремлений комплекс конструктивно поєднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування і приладдя, загальне керування, єдиний фундамент, внаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно.
Аналітичний облік основних засобів ведеться в розрізі окремих об'єктів за допомогою інвентарної картки. Вона застосовується для обліку всіх видів основних засобів, а також для групового обліку однотипних об'єктів, які надійшли в експлуатацію в одному календарному місяці і які мають одне і те ж виробничо-господарське призначення, технічні характеристики і вартість.
Підсумки оборотів за дебетом і кредитом рахунка 10 «Основні засоби» а також дані у «Журналі обліку господарських операцій» звіряють із загальними підсумками граф 10-15 розділу І Відомості 4-М.


 

You have no rights to post comments