Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Облік позик банку

Облік позик банку
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Облік позик банку

Якщо для започаткування підприємницької діяльності буде достатньо власних коштів, то в її подальшій роботі виникає проблема нестачі обігових коштів (потреба у зовнішніх джерелах фінансування). Одним з таких джерел є можливе залучення позикових коштів, тобто отримання в борг з певними зобов'язаннями. При цьому ототожнюють два поняття — позика і кредит.
Позика — це вид фінансової операції, в процесі здійснення якої одна сторона (позикодавець) передає іншій стороні (позичальнику) у власність або оперативне управління гроші або товарні цінності, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцю в обумовлений час таку ж суму грошей або рівну кількість товарних цінностей того ж роду та якості. Отже, позика надається завжди на умовах повернення, але без комерційного зиску, тобто безкоштовно.
Кредит — це вид фінансової операції з надання однією стороною іншій стороні позики в грошовій або товарній формі на умовах повернення в певний строк зі сплатою певного відсотку.
В залежності від терміну видачі позики поділяються на короткострокові і довгострокові. Так, позики на виробничі потреби є короткостроковими, вони виділяються на термін не більше одного року. Довгострокові позики видаються на капітальні вкладення. Термін їхнього погашення, як правило, складає декілька років. За користування позиками сплачують певні відсотки. Погашення позик відбувається на основі платіжних доручень про перерахування коштів з поточного рахунка.
Використання позикового капіталу здійснюється на основі кредитного договору, і є можливим, коли прибуток підприємства покриває витрати по сплаті процентів за кредит.
Для банку важливо мати гарантію повернення виданого кредиту, забезпеченням якої служать застава, гарантія або порука.
Для обліку позикових коштів малі підприємства можуть використовувати:
•    синтетичний рахунок 55 «Інші довгострокові зобов'язання» (спрощеного плану рахунків) або рахунок 50 «Довгострокові позики» (загального плану рахунків), на якому ведеться облік за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позиковими коштами у інших осіб, які не є поточними зобов'язаннями. За кредитом відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також переведення короткострокових (відстрочених), за дебетом-погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями. Аналітичний облік ведуть за позикодавцями (банками) в разі кожного кредиту (позики) окремо та строками погашення кредиту (позики);
•    облік короткострокових позик ведеться малими підприємствами на синтетичному рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями» (спрощеного плану рахунків) або рахунок 60 «Короткострокові позики» (загального плану рахунків) — окремо за кожною сумою отриманої позики у національній та іноземній валюті за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує 12 місяців з дати балансу, та позиками, термін погашення яких минув.
За кредитом відображаються суми одержаних кредитів (позик), за дебетом — погашення заборгованості за ними та переведення до довгострокових зобов'язань у разі відстрочення кредитів (позик).
Отримання і погашення позик відображаються у «Журналі обліку господарських операцій» згідно зі здійсненими бухгалтерськими проведеннями у Відомості 3-М (розділ І).


 

You have no rights to post comments