Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Облік статутного капіталу на малих підприємствах

Облік статутного капіталу на малих підприємствах
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Облік статутного капіталу на малих підприємствах

Під статутним фондом розуміють майнову гарантію стабільності юридичної особи як суб'єкта господарювання. В бухгалтерському обліку використовують термін статутний капітал — зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, що є внеском власників у капітал підприємства.
Статутний капітал малого підприємства може бути сформований за рахунок майна (основних та оборотних засобів), за рахунок цінних • паперів (акцій, облігацій, депозитів), за рахунок деривативів — права власності на користування природними ресурсами, майном чи обладнанням, на інтелектуальну власність, грошових коштів тощо. Формування статутного капіталу за рахунок вкладів засновників — обов'язковий елемент установчих документів підприємства. Сума статутного капіталу підлягає обов'язковій реєстрації в державному реєстрі суб'єктів господарювання.
Рішення про збільшення (зменшення) також обов'язково має реєструватися. Сума статутного капіталу за балансом підприємства не може бути відмінною від тієї, що зареєстрована в державному реєстрі.
Вартісна оцінка вкладу визначає частку засновника (учасника) у статутному капіталі, тоді як додаткові внески, крім випадків, щодо яких самі засновники зробили застереження, на її розмір не впливають. Ця властивість додаткових внесків набуває особливого значення, наприклад, у разі банкрутства. Учасники товариства відповідають лише в межах своїх вкладів (часток). При цьому додаткові внески учасників до інших видів власності до уваги не беруться.
Згідно із законодавством внесення вкладу обов'язкове для засновника. Воно неодмінно спричиняє зміни статутного капіталу, його перереєстрацію, в той же час додаткові внески є добровільними. Відповідне рішення приймається простою більшістю голосів засновників (учасників).
Для того, щоб правильно визначити реальну ринкову вартість майна (при рості інфляції) юридичним і фізичним особам (підприємцям і громадянам), ухвалено Закон України «Про оцінку майна, майнових прав і професійної оцінної діяльності в Україні» від 12.07.2001 р. № 265 8-Щ.
Згідно з даним Законом оцінка майна проводиться у випадках, встановлених законодавством України, міжнародними угодами, на підставі договору, а також на вимогу однієї зі сторін угоди та за згодою сторін. Встановлено, що проведення експертної оцінки є обов'язковим під час визначення вартості внесків учасників і засновників господарських товариств, якщо до зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств із державною часткою (часткою комунального майна), а також за умови виходу (виключення) учасника або засновника зі складу такого товариства.
Статтею 13 Закону про госптовариства встановлено, що вкладами учасників і засновників товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням а також інші майнові права (у тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, у тому числі й у валюті.
Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах товариства, якщо інше не передбачено законодавством України.
Синтетичний облік статутного капіталу ведеться на пасивному рахунку 40 «Статутний капітал».
Статутний фонд збільшується:
•    в частині основних засобів — введення в дію об'єктів за рахунок власних джерел (в тому числі викупу орендованих основних засобів), безоплатного їх надходження, зменшення сум зносу, по безоплатно переданих і списаних об'єктах основних засобів, дооцінки і уточнення оцінки, оприбуткування виявлених при інвентаризації об'єктів;
•    в частині оборотних засобів — поповнення власних оборотних засобів за рахунок прибутку і вкладів працівників, дооцінки матеріалів і продукції, безоплатного одержання матеріальних і грошових коштів.
Статутний фонд зменшується:
•    в частині основних засобів — при ліквідації і безоплатній передачі об'єктів, нарахування зносу за звітний період або збільшення його при безоплатно одержаних об'єктах, уцінення його і уточнення (зменшення), а також списання виявлених інвентаризацією недостач основних засобів;
•    в частині оборотних засобів — безоплатна передача товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), їх уцінення.
Інструкцією № 291 передбачено, що сальдо рахунка 40 завжди має відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства.
Якщо в процесі діяльності підприємства цей розмір змінюється (збільшується або зменшується), то ці зміни повинні бути відображені в установчих документах і зареєстровані в установленому порядку.
Сума, відображена на рахунку 40, залишається незмінною. Збільшується тільки загальний підсумок — розмір власного капіталу підприємства, що включає статутний і неоплачений капітал.
За несвоєчасне внесення засновниками підприємства коштів чи майна у статутний фонд, тобто недотримання строків внесення, передбачені фінансові санкції у розмірі 10 % з розрахунку на рік.
Дату внесення коштів учасниками в погашення заборгованості за внесками до статутного фонду визначать за виписками банку, касовою книгою, актом прийому-передачі.
Збільшення чи зменшення статутного капіталу відображають у «Журналі обліку господарських операцій» за кореспонденцією рахунків. На їх основі ведуть записи у Відомості 5-М розділі 4 «Обліку власного капіталу» в розрізі кожного учасника.


 

You have no rights to post comments