Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Облікові регістри при використанні спрощеної форми бухгалтерського обліку

Облікові регістри при використанні спрощеної форми бухгалтерського обліку
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Облікові регістри при використанні спрощеної форми бухгалтерського обліку

Спрощена форма бухгалтерського обліку застосовується малими підприємствами у разі, якщо не виконуються умови для застосування простої форми бухгалтерського обліку або на власний вибір суб'єкта господарювання.
Сума будь-якої операції відображається у відомості обліку за рахунком, що кредитується, у графі рахунка, що дебетується, і одночасно (за сумою операції або загальним підсумком оборотів за місяць) у відомості обліку за рахунком, що дебетується, із зазначенням кореспондуючого рахунка.
Залишки коштів за відомістю повинні бути зіставлені з відповідними даними первинних і зведених документів, на підставі яких було зроблено відповідні записи. До таких документів можна віднести звіт касира, банківські виписки тощо.
В обов'язковому порядку у відомостях зазначається місяць, за який вони складаються.
Підсумкові записи з відомостей переносяться до Оборотно-сальдової відомості яка використовується для узагальнення даних регістрів бухгалтерського обліку по кожному рахунку бухгалтерського обліку.
Оборотно-сальдова відомість складається щомісячно і використовується для записів даних по дебету і кредиту кожного рахунка окремо. В ній відображаються і перевіряються обороти за рахунками, а також правильність складання регістрів бухгалтерського обліку.
Оборотно-сальдова відомість заповнюється перенесенням кредитових оборотів із регістрів бухгалтерського обліку до дебету відповідних рахунків у Оборотно-сальдовій відомості.
При цьому дебетові обороти Оборотно-сальдової відомості по кожному рахунку бухгалтерського обліку повинні дорівнювати дебетовому обороту по відповідному рахунку бухгалтерського обліку у відповідному регістрі (відомості) бухгалтерського обліку.
Загальна сума дебетових оборотів (сума даних рядків графи 29) Оборотно-сальдової відомості повинна дорівнювати загальній сумі кредитових оборотів (сума даних по графах 4-28 рядка «Усього оборотів по кредиту рахунків») цієї відомості.
Тобто ознакою правильності складання Оборотно-сальдової відомості є наявність трьох попарно рівних підсумків:
1.    Сальдо на початок періоду по дебету всіх рахунків = Сальдо на початок періоду по кредиту всіх рахунків.
2.    Обороти по дебету всіх рахунків = Обороти по кредиту всіх рахунків.
3.    Сальдо на кінець періоду по дебету всіх рахунків = Сальдо на кінець періоду по кредиту всіх рахунків.


 

You have no rights to post comments