Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Регістри обліку для малих підприємств

Регістри обліку для малих підприємств
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Регістри обліку для малих підприємств

Регістри бухгалтерського обліку для малих підприємств, затверджені наказом № 422, призначені для ведення бухгалтерського обліку:
•    юридичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності (крім банків) з ознаками малих підприємств;
•    юридичними особами (крім бюджетних установ), які не займаються підприємницькою (комерційною) діяльністю.
Дані регістри бухгалтерського обліку для малих підприємств побудовано з урахуванням упроваджених з 2000 року П(С)БО, у тому числі з урахуванням спрощених процедур визначення витрат діяльності, наведених у П(С)БО 25, і спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку.
Ці регістри бухгалтерського обліку можуть застосовуватися саме тими малими підприємствами, які для відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку застосовують спрощений План рахунків. Отже, суб'єктами малого бізнесу, що використовують загальний План рахунків, застосування даних регістрів бухгалтерського обліку неможливе, оскільки просту і спрощену форми бухобліку побудовано з використанням саме спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку.
Основні умови використання регістрів бухгалтерського обліку для малих підприємств, рекомендованих наказом № 422, наступні:
1.    Суб'єкт підприємницької діяльності має належати до суб'єктів малого підприємництва відповідно до чинного законодавства або бути юридичною особою (крім бюджетних установ), яка не займається підприємницькою (комерційною) діяльністю.
2.    Такий суб'єкт повинен застосовувати спрощений План рахунків. 3."    Такий суб'єкт повинен складати фінансову звітність відповідно до положень П(С)БО 25.
Наказ № 422 передбачає систематизацію в регістрах бухгалтерського обліку методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань і фактів фінансово-господарської діяльності (господарські операції) зазначених малих підприємств для нагромадження даних і складання фінансової звітності.
Ці регістри складаються щомісячно і підписуються головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, залежно від форми організації ведення бухгалтерського обліку, передбаченої п. 4 ст. 8 розділу III Закону № 996.
Відповідно до Методичних рекомендацій № 422 узагальнення інформації про господарські операції малі підприємства можуть Здійснювати у двох формах бухгалтерського обліку:
1.    простій;
2.    спрощеній.


 

You have no rights to post comments