Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Форми бухгалтерського обліку

Форми бухгалтерського обліку
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Форми бухгалтерського обліку

Форма бухгалтерського обліку є певною системою регістрів бухгалтерського обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них. Вибір форми бухгалтерського обліку є одним із заходів щодо організації бухгалтерського обліку і належить до компетенції підприємства.
Ще донедавна (тобто до 09.07.2003 р.) спрощену форму ведення бухгалтерського обліку для малих підприємств було передбачено відповідними положеннями, затвердженими наказами Міністерства фінансів України № 12 і № 196. Після проведення реформування бухгалтерського обліку, зміни порядку формування доходів, витрат, фінансових результатів і структури фінансової звітності малих підприємств, введення спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку для малих підприємств виникла необхідність у перегляді і регістрів, у яких би систематизувалася і узагальнювалася інформація про господарські операції таких суб'єктів.
У зв'язку з цим і на виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. № 1706, Міністерство фінансів України розробило і запропонувало для використання суб'єктам малого підприємництва регістри бухгалтерського обліку для малих підприємств, а також рекомендації щодо їх заповнення.
Форму цих регістрів, а також методичні рекомендації щодо їх застосування затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25 червня 2003 року № 422.
Застосування цих регістрів можливе тільки якщо мале підприємство використовує спрощений План рахунків. У зв'язку з цим підприємства, що використовують загальний План рахунків, не можуть застосовувати регістри бухгалтерського обліку для малих підприємств, затверджені наказом № 422. Альтернативою для таких підприємств може бути використання регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 року № 356.
Підприємства також можуть використовувати механізовану або автоматизовану форму бухгалтерського обліку. При цьому важливою умовою є дотримання єдиних засад, установлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV.
Малі підприємства самостійно обирають одну із форм обліку з використанням регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом № 356 для підприємств, що застосовують загальний План рахунків, і наказом № 422 — для підприємств, що застосовують спрощений План рахунків.
Методичні рекомендації № 356 спрямовані на узагальнення в регістрах бухгалтерського обліку (крім регістрів позабалансового обліку) методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань і факти фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ), їх філіалів, відділень, представництв, незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності (далі — підприємства), на нагромадження аналітичних даних про склад і рух активів, капіталу і зобов'язань, доходів, витрат, фінансових результатів. Також методичними рекомендаціями № 356 передбачено складання таких облікових регістрів (якщо відбулися відповідні операції):
•    журналів;
•    відомостей;
•    аркушів-розшифровок;
•    реєстру депонованої заробітної плати;
•    бухгалтерських довідок;
•    головної книги.
За необхідності складаються таблиці аналітичних даних.
Журнали є основними регістрами синтетичного, а при невеликому обсязі облікової інформації — і регістрами аналітичного обліку. Сума підсумків журналу за горизонтальним підрахунком (сума рядків) дорівнює сумі підсумків цього самого журналу за вертикальним підрахунком (сума граф).
Відомості та аркуші-розшифроеки призначено для аналітичного обліку об'єктів, попереднього нагромадження, групування і узагальнення облікової інформації, що міститься в прийнятих до обліку первинних документах.
Бухгалтерські довідки використовуються для виправлення помилок минулих звітних періодів.
Головна книга використовується для узагальнення облікових записів у журналах, взаємної перевірки облікових записів за рахунками бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.


 

You have no rights to post comments