Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Спрощений План рахунків

Спрощений План рахунків
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Спрощений План рахунків

Суб'єкти малого підприємництва самі приймають рішення щодо застосування спрощеного чи загального Плану рахунків. Використання спрощеного Плану рахунків є однією з умов застосування на сьогодні регістрів бухгалтерського обліку для малих підприємств, форму і методичні рекомендації щодо застосування яких затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25 червня 2003 року № 422.
На відміну від загального Плану рахунків, у спрощеному Плані рахунків передбачено тільки синтетичні рахунки, кількість яких дорівнює 25. При цьому облік і узагальнення інформації про позабалансові активи та зобов'язання ведеться підприємствами з використанням позабалансових рахунків класу 0 «Позабалансові рахунки», передбачених загальним Планом рахунків.
При необхідності деталізації та аналітичності обліково-економічної інформації до синтетичних рахунків спрощеного Плану рахунків підприємством вводяться субрахунки, виходячи з призначення рахунків, потреб управління підприємством, використання назв рахунків і субрахунків загального Плану рахунків.
Записи на рахунках спрощеного Плану рахунків, а також позабалансових рахунках здійснюються відповідно до Інструкції № 291.
До характерних особливостей спрощеного Плану рахунків відносять:
•    порівняно з рахунками загального Плану рахунків рахунки спрощеного Плану застосовуються, як правило, для обліку і узагальнення інформації про групи активів, капіталу і зобов'язань;
•    назви рахунків спрощеного Плану збігаються з назвами аналогічних рахунків загального Плану рахунків, за винятком рахунків 40, 70 і 84, які у спрощеному Плані рахунків відповідно мають такі назви: рахунок 40 «Власний капітал», рахунок 70 «Доходи» і рахунок 84 «Витрати операційної діяльності»;
•    у спрощеному Плані рахунків немає окремого синтетичного рахунка для обліку товарів. Так, облік товарів, транспортно-заготівельних витрат і торгової націнки ведеться на рахунку 26 «Готова продукція» спрощеного Плану рахунків. Цей рахунок також призначено і для обліку готової продукції;
•    спрощений План рахунків не містить рахунків класу 9 «Витрати діяльності», що пов'язано з Інструкцією № 291, якою передбачено можливість невикористання рахунків цього класу суб'єктами малого підприємництва;
•    у спрощеному Плані рахунків відсутні рахунки 17 «Відстрочені податкові активи» та 54 «Відстрочені податкові зобов'язання», оскільки п. 43 П(С)БО 25 передбачено заповнення рядка 170 «Податок на прибуток» Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) у розмірі поточного податку на прибуток, тобто зазначеного в податковій декларації. Отже, суб'єкти малого підприємництва не обчислюють тимчасових різниць щодо податку на прибуток, які обліковуються на рахунках 17 і 54 загального Плану рахунків;
•    спрощений План рахунків не містить таких рахунків, як 49 «Страхові резерви», 76 «Страхові платежі» (оскільки їх передбачено для суб'єктів страхової діяльності, на яких П(С)БО 25 не поширюється), рахунка 19 «Гудвіл при придбанні», рахунка 25 «Напівфабрикати».
Для забезпечення необхідної інформації про доходи та витрати в розрізі показників «Звіту про фінансові результати» (форма № 2-м) деталізації вимагають також рахунки 70 «Доходи», 84 «Витрати операційної діяльності» і 85 «Інші затрати». Очевидно, що на рахунку 70 має бути відкрито субрахунки «Доходи від реалізації продукції (товарів робіт, послуг)», «Інші операційні доходи» та «Інші надзвичайні доходи»; на рахунку 84 для відображення елементів витрат слід відкрити субрахунки за елементами («Матеріальні витрати», «Витрати на оплату праці», «Відрахування на соціальні заходи», «Амортизація», «Інші операційні витрати»); а на рахунку 85 — субрахунки для обліку інших звичайних і надзвичайних витрат.


 

You have no rights to post comments