Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Соціальний простір

Соціальний простір
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Соціальний простір

Відомо, що фізичний простір є обєктивна форма існування матерії. А соціальний простір є форма буття соціальної матерії, тобто суспільства, що представляє собою продукт взаємодії людей, що створюють матеріальні і духовні цінності. Фізичне простір існує незалежно від соціальної матерії. Що стосується соціального простору, то воно не існує без соціальної матерії, тому що воно виникає разом з суспільством. Тому аналіз соціального простору передбачає вивчення становлення єдиної світової історії, яка існувала не завжди, оскільки вона була просторово, політично й економічно розрізнені й не являла собою єдиного цілого. Так, первісне суспільство існувало десятки тисяч років, але його соціальний простір було вкрай обмежене. Люди тієї епохи жили всередині роду або племені, основу якого складали кровноспоріднених звязки і відносини. Вони здійснювали далекі на той час подорожі, мали певні уявлення про оточуюче їх дійсності, але навіть не могли припустити, що за межами побаченого десь ще є інша земля, інші регіони, на яких живуть такі ж люди.  Життя йшло вперед, удосконалювалися продуктивні сили, зявилася класова диференціація суспільства, відбувся перехід від родового ладу до рабовласницькому, ширше - до класового строю. Виникли держави, що призвело до встановлення міждержавних відносин і звязків. Заселялися нові території, різко розширилися контакти між народами.Зявилися світові держави з величезними територіями і населенням. Імперія Олександра Македонського, наприклад, займала великі простори від Греції до Індії. Почалася колонізація чужих земель. Різко посилюється взаємовплив культур і цивілізацій. Народи діляться один з одним матеріальними і духовними цінностями. Всім відомо, що завдяки китайської цивілізації світ збагатився багатьма досягненнями медицини. Широко відомо вплив античної Греції на сусідні держави і народи. Воно досі відчувається всіма країнами світу. З виникненням держави і міждержавних відносин до   історичного простору додаються політичний і економічний простору, які, по суті, є частиною історичного простору, оскільки на його основі відбувається економічна та політична діяльність.
Налагоджуються економічні звязки, зявляються великі торгові шляхи, які зближують торгують народи. Природно, через торгівлю відбувається обмін економічною інформацією, культурними та науковими цінностями.
На політичному просторі встановлюються дипломатичні та інші відносини між державами. Нерідко розвязуються війни з-за розширення політичного простору. Більш потужні держави підкоряють собі менш сильні і навязують їм власні цінності, власні економічні, соціальні і політичні порядки, власний спосіб життя, хоча це не завжди вдається, тому що переможені держави чинять запеклий опір.


 

You have no rights to post comments