Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Єдність соціального і особистісного факторів у вихованні

Єдність соціального і особистісного факторів у вихованні
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Єдність соціального і особистісного факторів у вихованні

Поняття соціальної ситуації розвитку було введено в науковий обіг Л. Виготським, який розумів її як систему стосунків між дитиною підліткового віку та соціальною дійсністю - систему, що навіть за наявності відносної стабільності суто соціальних обставин, змінюється та перебудовується відповідно до зростання і розвитку дитини
За точку відліку тут береться сама дитина, її можливості у взаємодії з оточенням. Відповідно до віку обсяг соціальної ситуації розвитку збільшується. Цей процес не є однозначно поступальним: він проходить через вікові кризи, які визначають перехід від простого розширення ситуації соціального розвитку особистості до її кардинальної якісної перебудови. Щодо кризи підліткового віку, то вона вирізняється переходом від масштабів мікросоціуму до виміру макросоціуму.
За Л. С. Виготським, соціальна ситуація розвитку виступає чинником формування психічних новоутворень, які в свою чергу спонукають дитину трансформувати соціальну ситуацію в якісно нову. Звідси можна охарактеризувати соціальну ситуацію розвитку особистості як суб'єктивну модель актуальної дійсності, що відображає реальний, об'єктивно існуючий фрагмент соціуму навколо дитини згідно з актуальними потребами її розвитку.
Це стосується, перш за все, феномену підліткового віку, в якому завершується процес становлення вищих психічних функцій. Л. Виготський наголошував, що саме в підлітковому віці "у драму розвитку вступає нова діюча особа, новий якісно своєрідний фактор - особистість самого підлітка".
Зміни у соціальній ситуації розвитку особистості підлітка тісно пов'язані з його вихованням, сучасний стан якого без перебільшення можна назвати перехідним. Розглянемо сутність і специфіку цього переходу з соціальних та психолого-педагогічних позицій. Спробуємо визначити і концептуалізувати теоретичні засади соціальної ситуації особистісного розвитку дитини у проблемному, кризовому суспільстві.
Тут слід вказати не лише на системну кризу суспільства, кардинальну зміну його ціннісних ідеалів, суперництво світоглядних позицій (демократичних, комуністичних, націоналістичних, релігійних), а й на такі похідні явища, як порушення глибинних зв'язків між дорослими і дітьми, батьками і підлітками, відірваність шкільної виховної практики від сьогоднішніх потреб підростаючого покоління.


 

You have no rights to post comments