Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Навчання як умова психічного розвитку - рівні научіняя - рефлекторний, когнітивний

Навчання як умова психічного розвитку - рівні научіняя - рефлекторний, когнітивний
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Навчання як умова психічного розвитку  -  рівні научіняя - рефлекторний, когнітивний

Процес навчання - сумісна учбова діяльність учня та вчителя, що характеризує процес передачі знань, умінь та навичок, а також життєвого досвіду вчителя.
Завдяки процесу навчання відбувається відтворення в кожній новій людині, що народжується, певної культурно-історичної спадщини. У процесі навчання відтворюються в кожній новій людині певні структури людської діяльності.
Научіння - результат процесу навчання.
Научіння - певний результат, відтворений в конкретному індивіді, результат процесу, що був до нього застосований.
Учіння - процес, в ході якого відбувається научіння.
Учіння стосується в першу чергу учня. Результатом учіння є научіння.

Зовнішні та внутрішні спонукальні фактори навчання:
• Зовнішні  o Можливості o Очікування  o Вимоги  o Створення і форма учбового матеріалу
• Внутрішні   o Мотивація учня  o Ціннісні смисли  o Потреба в пізнанні нового   o Рівень притязань учня

Можливості - це певні об'єктивні умови та доступні засоби, що можна використовувати у процесі навчання (книги, комп'ютери, вчителі тощо).
Очікування - певна система вподобань, що виділяє бажані форми поведінки людини.
Вимоги - певний вплив, що здійснюється вчителем чи певною значущою людиною, що примушує до виконання певних завдань, вправ, засобів дій.
Зміст і форма матеріалу - обсяг знань, що необхідно засвоїти, ступінь складнощі цих знань, їх структура.
Мотивація до учіння може бути викликана або кінцевим результатом, або власне процесом учіння.
Потреба в пізнанні нового та рівень притязань є взаємопов'язаними моментами, оскільки одне мотивується іншим.
Таким чином, навчання передбачає організацію пізнавальної активності учнів, її стимулювання, управління процесом засвоєння знань шляхом вірного структурування учбового матеріалу, а також шляхом контролю та спонукання учнів до самовдосконалення.

Научіння - результат учіння.
3 основних рівні научіння:
• Рефлекторний • Когнітивний   • Концептуальний
Рефлекторний рівень відповідає за засвоєння рухів.
2 основні способи засвоєння рухів:
• На основі умовного рефлексу
• На основі оперантного рефлексу
В основі обох цих способів лежать асоціативні зв'язки між рухами, а також між діями та результатами, що виникають внаслідок цих дій.
В умовах умовного научіння учень є більш пасивним.
Види научіння на основі умовного рефлексу:
• Звикання  • Сенсибілізація   • Імпринтинг
В умовах оперативного научіння учень є більш активним і сам знаходиться в пошуку зв'язків між діями та результатами цих дій.
Види научіння на основі оперантного рефлексу:
• Випадкові формування реакції   • Імітативні
Когнітивний рівень.
Когнітивне научіння передбачає цілісну оцінку способів дій на основі орієнтувальних схем діяльності.
Види научіння:
• Латентне (приховане)
• Шляхом інсайту (знаходження невідомого у чомусь відомому - "озаріння")
• Шляхом судження
Концептуальний рівень.
Завдяки йому відбувається засвоєння сутнісних властивостей явищ.
На цьому рівні людина отримує змого відкрити й відтворювати для себе способи дії, настільки диференційовані, що вона розуміє їх суть.

Типи научіння в залежності від аналізаторів:
• Сенсорний (відчуття)
• Моторний
• Сенсомоторний (напр., плавання, спортивні ігри тощо)
• Інтелектуальний

Учіння належить до учбової діяльності, але при використанні в науці увага приділяється власне тому, що у складі учбової діяльності стосується учня.
Має місце там, де дії людини спрямовані свідомо поставленою ціллю засвоїти певні способи дій та інформації.
В основі учіння лежить потреба в пізнанні. Коли у людини просто потреба у пізнанні, вона в навколишньому світі пізнає щось нове. Коли у неї є потреба в учінні, вона відкриває щось нове лише для себе.

У процесі учіння учень невідому йому інформацію переносить у свій внутрішній і робить її своїм внутрішнім досвідом. Цей процес називається інтеріоризацією.
Його дослідив науковець Жане, а також крутий психолог Виготський.
Учбова задача - новий матеріал у процесі учіння.
Учбові дії - орієнтовні дії, в рамках яких учень розбирається в тому, що він повинен зробити
Виконуючи учбові дії, учень навчається.
Дії контролю - коли учень робить певні дії самостійно й автоматично звіряє з певним еталоном того, як мають ці дії бути відтворені.
Оцінювання - етап, на якому фіксується співпадіння чи неспівпадіння результатів щодо тієї учбової задачі, що була поставлена на початку.


 

You have no rights to post comments