Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Основні методологічні принципи психологічного дослідження

Основні методологічні принципи психологічного дослідження
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основні методологічні принципи психологічного дослідження

Методи психологічного дослідження

Загальні положення
У  психології,  як  і  в  інших  науках,  для  отримання  фактів,  їх обробки і пояснення використовується певна сукупність методів (прийомів) дослідження.
Всі методи, що застосовуються у психологічному дослідженні можна поділити на чотири групи: 1) організаційні методи; 2) емпіричні способи добування наукових даних; 3) прийоми обробки даних; 4) інтерпретаційні методи.
До організаційних відносяться діючі протягом всього дослідження порівняльний, лонгітюдний і комплексний методи; до емпіричних способів добування наукових даних – обсерваційні методи (спостереження і самоспостереження), експериментальні методи (лабораторний, природний, формуючий або психолого-педагогічний експерименти), психодіагностичні методи (тести стандартизовані і прожективні, анкети сучасних типів, соціометрія, інтерв’ю і бесіда), праксіометричні,   тобто   прийоми   аналізу   процесів   і   продуктів діяльності (хронометрія, циклографія, професіографічні описи, оцінка виробів і виконаних робіт); біографічні методи (аналіз фактів, дат і подій життєвого шляху людини, документації, свідоцтв); до прийомів обробки  даних  –  кількісний  (математико-статистичний)  і  якісний аналіз, в тому числі диференціація матеріалу за типами, групами, варіантами складання психологічної казуїстики, тобто опис випадків, які найбільш повно виражають типи і варіанти, а також виключення або порушення загальних правил; до інтерпретаційних методів – різні варіанти генетичного (аналіз матеріалу в плані розвитку з виділенням окремих фаз, стадій, критичних моментів) і структурного (встановлення структурних зв’язків між всіма характеристиками психіки) методів. Розглянемо детальніше ряд організаційних і емпіричних способів добування наукових даних.

Організаційні методи

Порівняльний метод      (метод  “поперечного зрізу”)  полягає  у  зі- ставленні різних груп людей за віком, освітою, діяльністю і спілкуванням. Наприклад,    дві    великі    групи    людей,
Загальна психологія

однакових за віком і статтю (студенти і робітники), досліджуються одними і тими ж емпір и ч ним и     способами     д о бу вання наукових даних, і отримані дані зіставляються між собою.
Лонгітюдний метод        (метод   “подовжнього   зрізу”)   полягає   у багаторазових обстеженнях одних і тих же осіб протягом тривалого часу. Наприклад, багаторазо ве     обстеження     ст у д ентів протягом всього терміну навчання у вузі.
Комплексний метод       спосіб вивчення, при якому в дослідженні беруть участь представники різних наук, що дозволяє     встановлювати     зв ’ язки     і залежність між явищами різного роду, наприклад, фізіологічним, психічним і соціальним розвитком особистості.

Емпіричні методи. Обсерваційні методи

Спостереження (зовнішнє) – метод, що полягає у навмисному, систематичному ,     ці леспрямованом у сприйнятті і фіксуванні зовнішніх виявів психіки.
Самоспостереження (інтроспекція) – спостереження людини за власними психічними явищами.

Експериментальні методи

Експеримент відрізняється від спостереження активним втручанням в ситуацію з боку дослідника, що здійснює планомірне маніпулювання деякими чинниками і реєстрацію відповідних змін у стані і поведінці піддослідного.
Лабораторний експеримент здійснюється в штучних умовах, як правило, із застосуванням спеціальної апаратури, з суворим контролем всіх впливаючих чинників.
Природний експеримент – психологічний експеримент, включений у діяльність або спілкування непомітно для випробуваного.
Формуючий  (повчальний)  експеримент  –  метод  дослідження  і формування психічного процесу, стану або якостей особистості.


 

You have no rights to post comments