Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Уповноважений Президента України з прав дитини

Уповноважений Президента України з прав дитини
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Уповноважений Президента України з прав дитини

Одним з недоліків існуючої системи організаційно-правових заходів забезпечення прав дитини є недосконалість системи органів управління. Такі питання, як соціальний захист дитини, виплата дітям державної допомоги, освіта, охорона здоров’я, праця дитини та інші належать до компетенції значного числа органів державної влади та місцевого самоврядування (Міністерства у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я та їх органів на місцях).
Тому існує нагальна необхідність в упорядкуванні всієї управлінської діяльності у даній сфері та створенні єдиного інституту, який взаємодіяв би з цими органами і забезпечував реалізацію прав дитини та їх захист. Таку роль, як це відпрацьовано у світовому співтоваристві, виконує інститут уповноваженого з прав дитини.
Омбудсмани з прав дитини з’явилися порівняно недавно. Вперше ця посада була запроваджена у 1981 р. у Норвегії. На сьогоднішній день такий інститут ефективно функціонує вже в 78 країнах світу, серед яких є не лише розвинуті європейські та західні країни (Фінляндія, Швеція, Німеччина, Данія, Австрія, Канада) а й країни, що розвиваються (Гватемала, Колумбія, Коста-Ріка, Перу), а його введення на Україні рекомендоване Конвенцією ООН з прав дитини, яка ратифікована Україною в 1991 р. Починаючи з 1995 р. 15 спеціалізованих дитячих омбудсманів було запроваджено у Російській Федерації.
Омбудсмени з прав дитини працюють в 27-ми країнах Європи. У 1990-х роках омбудсмени з прав дітей були призначені принаймні в 40 країнах і посіли особливе місце як виразники інтересів дітей. Світовий досвід знає приклади діяльності таких омбудсменів у США, Російській Федерації (на регіональному та місцевому рівнях), Норвегії, Гватемалі, Перу, Канаді, Іспанії та інших країнах. Запровадження Омбудсмена із захисту прав дітей в ряді регіонів Росії сприяло підвищенню організаційного рівня виконання федеральних, регіональних і місцевих законів та інших нормативних актів, більш ефективній реалізації прав дитини.
Європейська мережа уповноважених з прав дитини (ENOC) є  організацією, яка об'єднує омбудсменів з прав дітей та сприяє розвитку дієвих незалежних органів, здатних відстоювати права дітей. За останніми підрахунками (Save the Children Norway) нині утворено понад 60 омбудсманів у справах дітей. Тільки європейська мережа омбудсманів у справах дітей (ENOC) об’єднує 27 країн. Розглядаються заяви ще трьох країн на вступ до неї.
Європейська мережа уповноважених з прав дітей прагне покращити життя всіх дітей Європи шляхом:
•    заохочення якомога повнішого виконання Конвенції ООН про права дитини;
•    підтримки індивідуального та колективного лобіювання прав та інтересів дітей у загальноєвропейських і міжнародних органах;
•    обміну інформацією, підходами та стратегіями для забезпечення добробуту дітей;
•    сприяння та підтримки розвитку дієвих незалежних національних інститутів захисту прав дітей.
Інформацію про діяльність ENOC розміщено на веб-сайті ENOC (www.ombudsnet.org), який також містить докладну інформацію про установи, що є членами мережі у Європі, програмні заяви ENOC та новини.

Функції та повноваження дитячих омбудсманів у різних країнах різні. Але, як свідчить практика, спільною рисою їх діяльності є здатність проводити незалежний, позавідомчий аналіз становища і проблем дітей, дотримання прав дитини суспільством і державою, що дає їм можливості ефективно охороняти інтереси неповнолітніх.
Необхідність існування Уповноваженого з прав дитини зумовлюється щонайменше трьома причинами:
•    по-перше, діти в силу особливостей психічного і фізичного розвитку вимагають особливого підходу;
•    по-друге, вони не можуть самостійно захистити свої права і законні інтереси;
•    по-третє, існуюча система правосуддя не завжди є дружньою до дитини та такою, яка дає можливість повною мірою захистити та відновити права дитини. 
Уповноважений з прав дитини сприятиме забезпеченню реалізації положень Конвенції ООН про права дитини, надасть можливість ефективно реагувати на індивідуальні та колективні скарги дітей та їхніх представників та об‘єднанню зусиль державних органів та неурядових організацій у покращенні становища дітей в Україні.

Проект Закону України «Про Уповноваженого ВРУ з прав дитини», № 2580 від 30.05.2008, автор – Народний депутат України Олександр Фельдман, передбачає запровадження в України інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав дитини, який виконує спеціальні функції Уповноваженого із здійснення парламентського контролю за додержанням і захистом прав і свобод дитини відповідно до Конвенції ООН про права дитини, Конституції України, Закону України “Про охорону дитинства”, інших законів, а також чинних міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Основними завданнями Закону України “Про уповноваженого Верховної Ради України з прав дитини” є забезпечення гарантій державного захисту прав і свобод дитини; розвиток і доповнення існуючих форм і засобів захисту прав дитини; координація діяльності державних органів і громадських організацій в цій сфері; всебічне сприяння відновленню порушених прав дитини; формування єдиного підходу до політики держави щодо дітей; удосконалення законодавства з прав дитини і приведення його у відповідність до міжнародних стандартів.

Довідка про інститут Уповноваженого з прав дитини:
„Омбудсманом у справах дітей” (взаємозамінним є термін „уповноважений”), зазвичай, називають статутний орган, утворений для захисту прав та інтересів дітей.
На початку 90-х років Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ) розробив концепцію запровадження омбудсмана у справах дітей в усіх країнах. В останніх публікаціях з цієї теми він запропонував термін „незалежні інституції з захисту прав дітей”, підкресливши цим розмаїття організацій, які можуть бути обрані для виконання  такої  ролі.
Комітет ООН з прав дитини, який є міжнародним органом нагляду за дотриманням Конвенції ООН, опублікував у 2002 році загальний коментар „Роль незалежних національних правозахисних інституцій у справі захисту та заохочення прав дитини” . На його думку, захист прав дітей у країні найкращим чином може здійснювати незалежна установа, діяльність якої зосереджена на задоволенні потреб та інтересів дітей.
Комітет послідовно закликає всі держави, доповіді яких він вивчає, „створювати нові структури, механізми та види діяльності в інтересах дітей”: „ Кожній державі потрібна незалежна правозахисна установа, яка б відповідала за питання забезпечення та захисту прав дітей,... незалежно від її форми була б спроможна ефективно втілювати завдання по моніторингу , забезпеченню та захисту прав дітей”.
Права, функції та повноваження цієї установи повинні визначатися на основі рекомендацій „Паризьких принципів”, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН з метою керівництва у сфері розвитку національних правозахисних установ, а також стандартів Європейської мережі омбудсманів у справах дітей (ENOC).
Відповідно до рекомендацій установа, що займається захистом прав дітей при прийнятті рішення має діяти незалежно, тобто знаходитися поза суб’єктивним впливом державних органів чи посадових осіб. Вона має бути захищеною від посягань та блокування її роботи.
Дотримання цієї умови може гарантувати лише законодавство і лише тоді, коли омбудсман призначається вищим законодавчим  органом влади, або главою держави, гарантом конституційних прав громадян. Саме така законодавча база виступає запорукою того, що незалежні інституції з захисту прав дітей можуть знаходитися поза впливом різних політичних сил і вести постійну діяльність тільки на підставі закону.
Встановлення окремої інституції, департаменту, чи посади омбудсмана у справах дітей відповідно до спеціального закону означає:
•    по-перше, те, що омбудсману надано найвищий статус і визнання як органу, що може розглядати важливі питання та приймати відповідні рішення;
•    по-друге, йому законодавчо встановлюються і чітко визначаються завдання щодо захисту та розвитку прав дітей, надаються належні повноваження для їх виконання.
Відповідно до „Паризьких принципів” та стандартів ENOC незалежні інституції захисту прав дітей мають здійснювати дві основні функції, діяти в двох напрямках:
•    спостерігати за впровадженням в країні Конвенції ООН про права дитини;
•    виступати в ролі захисників прав дітей, своєрідних контролерів за ходом створення умов для їх реалізації.
Виходячи з цього, визначається і зміст завдань, які покладаються на омбудсманів у справах дітей, їхні функції та повноваження. Зокрема, вони повинні:
•    проводити незалежне спостереження за ходом виконання державою зобов’язань, взятих відповідно до Конвенції ООН про права дитини та інших заходів, спрямованих на забезпечення повномасштабного дотримання і поваги до прав дітей;
•    сприяти узгодженню національного законодавства, правових норм і практики з положеннями Конвенції ООН про права дитини, факультативних протоколів до неї і інших міжнародних актів з прав дітей;
•    надавати консультативну допомогу державним і приватним органам у трактуванні і застосуванні положень Конвенції ООН про права дитини;
•    заохочувати ратифікацію будь-якого відповідного міжнародного акту з прав дітей чи приєднання до нього;
•    сприяти тому, щоб інтереси дітей стали одним із основних пріоритетів державної політики, а центральні, регіональні органи влади та громадянське суспільство надавало їм більше уваги;
•    здійснювати вплив на національне  законодавство, політику і практику стосовно інтересів дітей, активно рекомендуючи, у разі потреби, зміни до них;
•    сприяти належній координації дій органів держаної влади всіх рівнів в інтересах дітей, давати об’єктивну оцінку їхньої діяльності щодо змін до кращого становища дітей;
•    підвищувати рівень обізнаності як дорослих, так і самих дітей з їхніми правами, можливістю їх захисту;
•    впливати на формування суспільної думки щодо поваги прав дітей;
•    брати участь в соціальному діалозі з питань фактичної реалізації прав дітей;
•    здійснювати заходи по розв’язанню та відновленню прав дітей, уважно розглядати  скарги та заяви, подані дітьми або їхніми представниками, і за необхідністю виступати позивачем у судах або підтримувати судовий позов від імені дітей.
Ключовим компонентом діяльності інституту омбудсмана, як захисника дітей, має бути з’ясування причин того, чому сучасна політика і практика держави неспроможні повною мірою захистити їхні права та інтереси. Саме на підставі такого аналізу Уповноважений має впливати на практику діяльності органів законодавчої і виконавчої влади з тим, щоб забезпечити якомога повнішу реалізацію прав дітей, задекларованих як національним, так і міжнародним законодавством.

Віктор Янукович призначив Юрія Павленко уповноваженим Президента України з прав дитини. Відповідний указ N 812/2011 було підписано 11 серпня 2011 року. Згідно з документом, до обов’язків уповноваженого з прав дитини входять моніторинг дотримання в Україні конституційних прав дитини, виконання Україною міжнародних зобов'язань у цій сфері, а також внесення Президентові пропозицій щодо припинення і запобігання порушень прав дитини.
Дитячий омбудсмен також має здійснювати заходи, спрямовані на інформування населення про права та законні інтереси дитини. Уповноважений з прав дитини виступає і забезпечує реалізацію завдань Президента.
Займаючи цю посаду, Павленко має співпрацювати з низкою відомчих міністерств, зокрема з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.
"Одним із доручень Президента є найближчим часом запропонувати йому, як має виглядати виконавча вертикаль в сфері захисту прав дітей, і яке місце має бути не тільки Міністерства освіти, а й Міністерства праці... Я впевнений, не буде жодного конфлікту з жодним міністерством, а буде співпраця", - зазначив Павленко. "Завдання – максимально консолідувати і об'єднати всіх для створення ефективної системи захисту прав дітей", - наголосив чиновник.
Говорячи про те, чому інститут уповноваженого з прав дитини створений при Президенті, а не Верховній Раді, Павленко зауважив, що Янукович швидше зреагував і прийняв рішення про його запровадження.
------------
С целью обеспечения надлежащих условий для реализации гражданских, экономических, социальных и культурных прав детей в Украине, учитывая необходимость особой заботы о ребенке, на выполнение Украиной международных обязательств в области прав ребенка и в соответствии со статьей 102 Конституции Украины постановляю:
1. Установить, что осуществление Президентом Украины полномочий относительно обеспечения соблюдения конституционных прав ребенка обеспечивается Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка.
2. Утвердить Положение об Уполномоченном Президента Украины по правам ребенка, который прилагается.
3. Образовать в Администрации Президента Украины Управление обеспечения деятельности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка.
4. Внести в Указ Президента Украины от 5 апреля 2011 № 352 «Некоторые вопросы Администрации Президента Украины» (с изменениями, внесенными Указами от 30 июня 2011 № 722, от 8 июля 2011 № 739) следующие изменения:
1) на частичное изменение статьи 1 утвердить предельную численность работников Администрации Президента Украины в количестве 524 штатных единиц;
2) статью 2 после абзаца "Управление обеспечения связей с Конституционным Судом Украины и представительства интересов Президента Украины в судах" дополнить абзацем следующего содержания:
"Управление обеспечения деятельности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка";
3) на изменение статьи 3 изложить в новой редакции Схему распределения обязанностей между Главой Администрации Президента Украины, его первым заместителем и заместителями, советниками Президента Украины и закрепление за ними структурных подразделений Администрации Президента Украины (прилагается).
5. Государственному управлению делами принять в установленном порядке меры, вытекающие из настоящего Указа.
6. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Уполномоченный по правам ребенка отвечает за осуществление Президентом полномочий по обеспечению соблюдения конституционных прав ребенка.
В частности, он обеспечивает мониторинг за соблюдением конституционных прав ребенка, выполнение Украиной международных обязательств в этой сфере и внесение Президенту предложений по прекращению и предотвращению нарушений прав и законных интересов ребенка, внесение предложений по подготовке проектов законов и актов, осуществление мер, направленных на информирование населения о правах и законных интересов ребенка.
Уполномоченный имеет право посещать специальные учреждения для детей, учреждения социальной защиты детей и другие учреждения, в которых находятся дети, в том числе места содержания задержанных, предварительного заключения, учреждения исполнения наказаний, психиатрические учреждения, специальные учебно-воспитательные учреждения, опрашивать лиц, которые там находятся, и получать информацию об условиях их содержания.
Он также может обращаться в государственные органы по содействию решению возникших вопросов, получать от государственных предприятий, учреждений, организаций необходимые сведения, документы и материалы, в том числе с ограниченным доступом, по вопросам, относящимся к его компетенции.

Уполномоченный по правам ребенка имеет право принимать участие в заседаниях государственных органов по вопросам, относящимся к его сфере деятельности, обращаться в государственные органы, в том числе правоохранительные, по выявленным фактам нарушений прав и законных интересов ребенка, взаимодействовать с организациями, в том числе международными, по вопросам защиты прав и законных интересов ребенка.

Президент Украины Виктор Янукович определяет защиту прав детей – одним из ключевых приоритетов государства и призывает все общественные организации к совместной работе в интересах детей. Об этом заявил вновь назначенный Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко на брифинге.
По мнению назначенного уполномоченным президента Украины по правам ребенка Юрия Павленко, свидетельство тому – подписанные главой государства указы "Об уполномоченном президента Украины по правам ребенка" и "Вопрос уполномоченного президента Украины по правам ребенка".
По словам Ю.Павленко, Виктор Янукович постоянно опекается вопросами, связанными с защитой прав детей. «Именно в 2006 году (во время пребывания Виктора Януковича на должности Премьер-министра) было впервые обеспечено финансово и полностью укомплектован штат Служб по делам детей в Украине, выделены средства на развитие домов семейного типа и приемных семей, приняты необходимые на то время законодательные и нормативные решения», – сказал он.
«Вопрос детей постоянно находится в поле зрения Президента. По поручению Главы государства была проведена комплексная проверка состояния соблюдения прав ребенка в Украине, на основании которой были разработаны рекомендации, в частности и в части создания специального органа в структуре Администрации Президента Украины», – подчеркнул Уполномоченный по правам ребенка.
Как отметил Юрий Павленко, Виктор Янукович предложил создать действенный, влиятельный Институт Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, который смог бы за короткий срок создать систему полноценной защиты детей всех категорий. Кроме того, Президент поручил разработать Национальную программу защиты прав ребенка, которая четко определяла бы, какие шаги осуществляет государство по отношению к детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, решала бы проблемы детей-инвалидов и детей с особыми потребностями, опекалась вопросами их отдыха и оздоровления, решением проблем детской преступности, насилия в семье, разработала четкие предложения по развитию детской инфраструктуры, которая давала бы им возможность развиваться, совершенствовать свои способности.
Уполномоченный по правам ребенка выразил твердую убежденность, что все запланированные мероприятия могут быть реализованы лишь в тесном сотрудничестве с Правительством, областными государственными администрациями, органами местного самоуправления, общественными организациями и объединениями.
Юрий Павленко также акцентировал внимание, что решение Главы государства о создании влиятельного органа по решению вопросов детей является выполнением международных обязательств Украины в этом направлении. «Начиная с 2002 года, ООН, в частности Комитет по правам ребенка, рекомендовал Украине назначить в государственной структуре Уполномоченного, который бы непосредственно отвечал за права ребенка. Последнее такое решение относительно нашего государства было принято Комитетом в апреле текущего года. Таким образом, Президент эффективно и быстро отреагировал на те рекомендации, которые поступили от самой влиятельной международной организации», – сказал он.
Уполномоченный по правам ребенка также подчеркнул, что такое решение является поддержкой инициатив общественных организаций, которые на протяжении последнего времени обращались к Виктору Януковичу. Для участия в этой работе именно организаций по защите детей, Положением об Институте по правам ребенка создается Общественный консультативный совет по вопросам защиты прав ребенка. «Президент приглашает все общественные организации, благотворительные фонды, международные организации к совместной работе в интересах детей, по защите прав детей, а также к работе по разработке и реализации Национальной программы защиты прав ребенка в Украине».
Ю.Павленко также сообщил, что в ближайшее время будет представлен план работы Института по правам ребенка, проект Национальной программы по защите прав ребенка в Украине. По его словам, значительное внимание это учреждение будет уделять вопросу усыновления сирот и детей, лишенных родительской опеки, реформированию учреждений интернатного типа.

12 вересня 2011  Система роботи щодо захисту прав дітей у регіонах вимагає глибокої корекції. Про це, коментуючи підсумки першого особистого прийому громадян та у цілому першого місяця роботи, заявив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко.

«Переважна більшість звернень за характером порушених у них питань свідчить про неякісно організовану роботу на місцевому рівні, що змушує громадян звертатися у центральні органи влади і навіть до Президента України. З іншого боку, основна мета нашої роботи - реагувати на такі випадки, що стимулює місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування до перегляду методів та інтенсивності своєї роботи, а громадянам забезпечити право на звернення, оперативний та адекватний розгляд питань по суті», - сказав Уповноважений Президента України з прав дитини.

В цілому, за підсумками першого місяця роботи, до Уповноваженого Президента з прав дитини надійшло 55 звернень. Найбільш поширена тематика звернень - питання захисту житлових та майнових прав дітей, скарги на роботу місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, захист прав дітей-сиріт та дітей з багатодітних сімей, неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом, представництво інтересів дітей у судах, інші питання соціально-правового захисту дітей. І найголовніше - реалізація права дитини бути почутою.
За результатами проведеної роботи задоволені питання, викладені у 20 зверненнях, надані аргументовані роз'яснення у 7 випадках, направлені ґрунтовні клопотання, триває робота щодо розгляду 17 звернень.
Павленко переконаний, що практика проведення особистого прийому громадян, який відтепер буде проходити щотижня, стане ще одним ефективним інструментом захисту прав дитини. За його словами, саме налагодження дієвої комунікації з громадянами на всіх рівнях забезпечить адекватну і своєчасну реакцію держави на існуючі виклики.
«Це дуже важливо, що дітям є куди звернутися. І я сподіваюся, що у майбутньому ми виробимо традицію вирішення проблем дітей там, де вони і повинні вирішуватися - за місцем проживання дитини», - сказав Уповноважений Президента України з прав дитини.

Уповноважений Президента з прав дитини Юрій Павленко заявляє, що 27 вересня буде створено громадсько-консультативну раду при уповноваженому.
Про це він сказав під час прийому громадян.
З його слів, до складу ради ввійдуть експерти в сфері захисту прав дитини й представники різних громадських організацій.
Павленко повідомив, що протягом місяця роботи уповноваженому з прав дитини надійшло 55 звернень від громадян, 20 з яких позитивно вирішено.
Він зазначив, що ці звернення стосуються житло-майнових прав дитини, захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, прав дітей у багатодітних сім’ях, захисту інтересів дітей у судах і захисту прав неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом.
Він заявив, що в штаті уповноваженого зараз перебувають 7 осіб, і пообіцяв, що особисті прийоми громадян уповноваженим будуть відбуватися щотижня.
Світовий досвід діяльності спеціалізованих дитячих омбудсманів повинен підштовхнути наше суспільство до думки про необхідність його запровадження і в Україні. Основним критерієм доцільності створення Уповноваженого з прав дитини є його здатність впливати на покращання життя дітей, та той фактор, що існуюча в країні система органів опіки і піклування у наш час не гарантує належного забезпечення прав дітей.

адреси, телефони організацій, куди ви завжди може звернутися по допомогу :
Всеукраїнська дитяча лінія (Телефон довіри) - 8-800-500-21-80
Державний комітет України у справах сім’ї та молоді - 8-044-228-58-51
Представництво ЮНІСЕФ в Україні - 253-04-79
Державний центр соціальних служб для молоді - 246-49-85
Фонд надії і добра - 254-48-01, 254-47-33
Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна-дітям" - 293-82-75, 293-75-97
Міжнародна ліга прав дітей і молоді - 252-74-18
Безкоштовна юридична допомога - 229-59-75
Суспільна служба молоді - 530-33-53


 

You have no rights to post comments