Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Поточне управління якістю

Поточне управління якістю
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Поточне управління якістю

Поточне управління якістю пов'язане з контролем техно-юі ічних процесів. Визначаються контрольні параметри техно-югічного процесу. Вихід за межі допустимого діапазону кон-і рольних параметрів може привести до випуску бракованої проекції. Відхилення параметрів відбуваються під впливом випадкових факторів. Для контролю якості технологічних процесів за-посовуються статистичні методи.
Одним з основних інструментів у великому арсеналі статис-і ичних методів контролю якості є контрольні карти. Прийнято вважати, що ідея контрольної карти належить відомому американському статистику Уолтеру Л. Шухарту. Вона була висловлена в 1924 р. і докладно описана в 1931 р. Спочатку контрольні карти використовувалися для реєстрації результатів вимірів необхідних властивостей продукції. Вихід параметра за межі поля іопуску свідчив про необхідність зупинки виробництва і прове-іення коректування процесу у відповідності зі знаннями фахівця, що керує виробництвом.
Це подавало інформацію про те, коли, хто, на якім устаткуванні одержував брак у минулому.
Однак у цьому випадку рішення про коректування приймалося годі, коли брак уже був отриманий. Тому важливо було знай-і н процедуру, яка б накопичувала інформацію не тільки для ретроспективного дослідження, але й для використання при прийнятті рішень. Цю пропозицію опублікував американський стати-(тик І. Пейдж у 1954 р. Карти, що використовуються при прийнятті рішень, називаються кумулятивними.
Контрольна карта складається з центральної лінії, двох кон-і рольних меж (над і під центральною лінією) і значень характерне гики (показника якості), нанесених на карту для представлення стану процесу. У визначені періоди часу відбирають (усе
обробки і може бути розбитий на більш дрібні чи більш деталізовані схеми.
Операції, що становлять обробку, показані стрілками. Кожна стрілка сполучена з оцінками тих чи інших показників. Наприклад, виріб нагрівається — виникає необхідність у контролі температурного режиму. «Риб'ячий кістяк» є інструментом логічного розв'язання завдання.
Схема може застосовуватися при аналізі якості виробів у цілому, а також окремих етапів його виготовлення. Вона складається з показника якості, що характеризує результат, і факторних показників.
Побудова діаграм включає наступні етапи:
1.    вибір результативного показника, що характеризує якість виробу (процесу і т.д.);
2.    вибір головних причин, що впливають на показник якості. їх необхідно помістити в прямокутники («великі кісти»);
3.    вибір вторинних причин («середні кісти»), що впливають на головні;
4.    вибір (опис) причин третинного порядку («дрібні кісти»), що впливають на вторинні;
5.    раижирування факторів за їх значимістю і виділення найбільш важливих.
Діаграми причин і результатів мають універсальне застосування. Так, вони широко застосовуються при виділенні найбільш значимих факторів, що впливають, наприклад, на продуктивність праці.
Відзначається, що кількість істотних дефектів незначна і викликаються вони, як правило, невеликою кількістю причин. Таким чином, з'ясувавши причини появи нечислених важливих дефектів, можна усунути майже всі втрати [4].


 

You have no rights to post comments